ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- UNIEWAŻNIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- UNIEWAŻNIONE

Remont korytarza i zespołów sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

  • Etap IV – Korytarz I piętra
  • Etap VIII – Klatka schodowa

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Pobierz
ETAP IV ANEKS BUD Pobierz
ETAP VIII ANEKS BUD Pobierz
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Pobierz
siwz Pobierz
STWiOR ETAP IV Pobierz
STWiOR ETAP VIII Pobierz
Wykaz robót budowlanych Pobierz
Wzór oferty na roboty budowlane Pobierz
Wzór umowy Pobierz
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów Pobierz
ZSE Remont ETAP IV PR Pobierz
ZSE Remont ETAP VIII PR Pobierz
Projekt wystroju wnętrz Pobierz
Odpowiedź na pytania 29.04.2020 Pobierz
Informacja z otwarcia ofert Pobierz
Unieważnienie postępowaniaa Pobierz
Utworzono: 08.05.2020r.

Dostępność