ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Technik ekonomista

Technik ekonomista

To zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia na obecnym rynku pracy. Zawód przeznaczony jest dla osób operatywnych w działaniu, sumiennych i zdyscyplinowanych, odpowiedzialnych i systematycznych w działaniu, komunikatywnych, stosujących się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Klasa PRAWNO-POLICYJNA – młodzież dodatkowo realizuje zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, dzięki czemu uczniowie poznają zagadnienia z różnych dziedzin prawa. Zapoznają się z pracą nie tylko w policji, ale także innych służb mundurowych. W ramach zajęć szkolnych uczniowie wyjeżdżają na obozy szkoleniowe do Kiekrza, mają zajęcia z musztry i strzelania. Udział funkcjonariuszy Policji, Aresztu Śledczego.

Dostępność