ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości - nowość

To zawód, który jest potrzebny w każdym przedsiębiorstwie. Jest to zawód deficytowy, co gwarantuje 100% zatrudnienie. Jako księgowy nauczysz się wykonywać różnorodne zadania związane z obsługą finansową podmiotów gospodarczych i instytucji finansowych. Będziesz potrafił: sporządzać, gromadzić i weryfikować dokumenty księgowe, ewidencjonować operacje gospodarcze, interpretować zapisy księgowe, ustalać wynik finansowy. Prowadzić również rozliczenia z instytucjami finansowymi takimi jak: banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy. Ponadto biegle posługiwać się będziesz specjalistycznym oprogramowaniem do obsługi finansowo-księgowej. Jako absolwent kierunku technik rachunkowości znajdziesz zatrudnienie w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Dostępność