ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Deklaracja dla absolwenta szkoły PP 2012 Pobierz
Deklaracja na egzamin PP 2017 Pobierz
Deklaracja na egzamin PP2019 Pobierz
Informacje dla zdającego – podstawa programowa 2012 Pobierz
Informacje dla zdającego – podstawa programowa 2017 Pobierz
Informacje dla zdającego – podstawa programowa 2019 Pobierz

Informacja o sposobie organizacji egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
podstawa programowa 2019
6.2204_PP2019_Informacja _o_EZ -18 VIII2023.pdf (cke.gov.pl) Pobierz

podstawa programowa 2017
2024_PP2017_Informacja _o_EPKwZ-18 VIII2023.pdf (cke.gov.pl) Pobierz

Harmonogram przeprowadzenia egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024
podstawa programowa 2019
3.2024_PP2019_EZ.pdf (cke.gov.pl) Pobierz

  – podstawa programowa 2017
2.2024_PP2017-EPKwZ.pdf (cke.gov.pl) Pobierz

Komunikat w sprawie szczegółowych warunkach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024
podstawa programowa 2019
2023_Dostosowania-PP2019_18 VIII2023.pdf (cke.gov.pl) Pobierz

 – podstawa programowa 2017
2023_Dostosowania-PP2012_2017_ 18 VIII 2023.pdf (cke.gov.pl) Pobierz

Harmonogram egzaminu zawodowego w sesji styczeń 2024 Pobierz

Dostępność