ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Nabór

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2024/2025

PREZENTACJA SZKOŁY I KIERUNKÓW Pobierz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bursy szkolnej https://www.bursa-ostrow.pl/

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Rejestracja odbywa się na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow

TECHNIKUM NASZE ZAWODY!

 • TECHNIK LOGISTYK
 • TECHNIK HANDLOWIEC
 • TECHNIK EKONOMISTA- KLASA PRAWNO-POLICYJNA
 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI nowość!

WYMAGANE DOKUMENTY dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:

• podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (gotowy druk do pobrania będzie wkrótce dostępny poniżej),
• karta pomocnicza (wydaną przez szkołę podstawową),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),

TERMINARZ REKRUTACJI

 • Złożenie wniosku wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – od 20 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.
 • Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – 21 czerwca 2024 r.
 • Ogłoszenie przez OKE wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
 • Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu Ósmoklasisty – 3 lipca 2024 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami – od 21 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 11 lipca 2024 r. godz. 12.00.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły – od 11 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00 .
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 18 lipca 2024 r. do godz. 12.00.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 9.00-13.00.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów w Bursie Szkolnej.
Kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie proszeni są o bezpośredni kontakt nr tel: 62 735-60-95; Ostrów Wielkopolski ul. K. Tomczaka (boczna ul. Paderewskiego).

Dostępność