ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Nabór

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2022/2023

PREZENTACJA SZKOŁY I KIERUNKÓW Pobierz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bursy szkolnej https://www.bursa-ostrow.pl/

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Rejestracja odbywa się na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow

Osoby, które nie mogą dokonać rekrutacji elektronicznie prosimy o kontakt osobisty.

TECHNIKUM NASZE ZAWODY!

  • TECHNIK LOGISTYK
  • TECHNIK HANDLOWIEC
  • TECHNIK EKONOMISTA- KLASA PRAWNO-POLICYJNA
  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI nowość!

WYMAGANE DOKUMENTY dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:

• podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (gotowy druk do pobrania będzie wkrótce dostępny poniżej),
• karta pomocnicza (wydaną przez szkołę podstawową),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),

TERMINARZ REKRUTACJI

Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz.15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami.

Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz.15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

20 lipca 2022 r. godz. 10.00 -Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 16 maja 2022 r.   do 25 lipca 2022 r. -Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne.

Od 20 lipca 2022 r. do 01 sierpnia 2022 r. do godz.15.00 – Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów w Bursie Szkolnej.
Kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie proszeni są o bezpośredni kontakt nr tel: 62 735-60-95; Ostrów Wielkopolski ul. K. Tomczaka (boczna ul. Paderewskiego).

Dostępność