ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Projekty unijne

Projekty unijne

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Ostrowskiego.

Termomodernizacja obiektów uzyteczności publiczej Powiatu Ostrowskiego

Program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Ostrowski

Całkowita wartość projektu: 2 365 750,86 zł

Wartość dofinansowania:  1 353 817,07 zł

Planowanymi efektami rzeczowymi (produktami) uzyskanymi w wyniku realizacji projektu będą:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków : 2
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0130
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 2
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 3 152,60

Dostępność