Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych 

ul. Partyzancka 29

63-400 Ostrów Wielkopolski

Nr konta bankowego

05843000090005030801486240

tytułem: imię i nazwisko ucznia oraz klasa 

 

Dostępność