Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Ważne zmiany w maturze – matura 2022 więcej informacji www.oke.poznan.pl

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2022

harmonogram egzaminów pisemnych

W roku 2022 matura ustna nie jest przeprowadzana. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej wpisuje się adnotację: „W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano.”

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA 

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Dostępność