ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

 więcej informacji www.oke.poznan.pl

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2024

harmonogram egzaminów pisemnych 2024

Ustny język polski 2024

Dostępność