ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Day

12 września, 2023
Ogłoszenie dotyczące stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu. Wniosek może złożyć uczeń, który uczy się w systemie dziennym, jest zameldowany na terenie Województwa Wielkopolskiego, uzyskał za poprzedni rok nauki średnią ocen od 4,21. Ponadto jest w trudnej sytuacji materialnej – średni,...
Read More
Content Intensive Search Functionality Preparing Your Personal Customer survey To Find A Spouse On-line The primary advantage of online relationship is that solely females looking for love are registered there. Therefore, in case you have a crush on the girl of your desires on considered one of these matrimonial platforms, then you will know for...
Read More

Dostępność