ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Nasi uczniowie brali udział w ulicznej kweście charytatywnej

21 kwietnia, w niedzielę członkowie szkolnego koła “Pomóż mi” wzięli udział w ulicznej kweście charytatywnej, zbierając pieniądze i rozprowadzając cegiełki, z których dochód przeznaczony będzie na żywność dla najuboższych mieszkańców miasta, szczególnie osób starszych i samotnych.

Nasza szkolna parafia Fara ma obecnie takich osób pod swoją opieką ponad 200.

Warto pomagać najuboższym!

Nasza młodzież mimo zimnej pogody dzielnie kwestowała, za co bardzo dziękujemy.

Dostępność