ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami w dniu 28.09.2022r.

Godz. 16.40 spotkanie rodziców klas I  z Dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, po czym zebranie z wychowawcami w salach:

ITR/TH wychowawca p.Justyna Płóciennik sala nr 116  I piętro

ITE wychowawca p.IzabelaRyzińska-Dolata sala nr 115  I piętro

Ia TL wychowawca p.Kamila Sikorska sala nr 002 parter

Ib TL wychowawca p.Tomasz Stempniewicz sala nr 003 parter

Godz.16.40 zebranie z rodzicami klas:

IITE wychowawca p.ArturKurczaba sala nr 228 II piętro

IITR wychowawca p.Paweł Szczepaniak sala nr 004a parter

IITL wychowawca p.Wiesława Walkowiak sala nr 117  I piętro

IITL/TH wychowawca p.Ewa Kalinowska sala nr 005 przy sali gimnastycznej

IIITR wychowawca p.Honorata Zwierz sala nr 226 aula II piętro

IIITE wychowawca p.PawełFoedke sala nr 222  II piętro

IIITL wychowawca p.Beata Mądrzak sala nr 114 I piętro

Godz. 17.30 spotkanie rodziców klas IV po gimnazjum z Dyrekcją w sali gimnastycznej, następnie zebrania z wychowawcami w salach:

IVag wychowawca p.Krzysztof Cegła sala nr 117 II piętro

IVbg wychowawca p.Karolina Tyburska-Florek sala nr 114 aula I piętro

IVTLg wychowawca p.Marcin Gil sala nr 222 II piętro

IVTL/TH wychowawca p.GrażynaRchwalska sala nr 228 II piętro

Godz.17.30zebranie z rodzicami klas:

IIITL/TH wychowawca p.Anna Matuszak sala nr 005 przy sali gimnastycznej

IVap wychowawca p.Anna Kupczyk-Hanowska sala nr 222 II piętro

IVbp wychowawca p.Kinga Wolińska sala nr 004a parter

IVTLp wychowawca p.KatarzynaGęsigóra sala nr 225 II piętro

IVTL/THp wychowawca p.Agnieszka Raczak sala nr 228 II piętro

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się o 18.30 w sali nr 119

Dostępność