ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych

Zarządzenie Nr 21 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim o
zmianie trybu pracy z nauczania stacjonarnego na tryb hybrydowy z dnia 26 listopada 2021r.

Zarządzenie Nr 21

Dostępność