ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Zarządzenie Nr 18/2022

W sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dostępność