ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

WYWIADÓWKI

 

Harmonogram zebrań z rodzicami  23 maja 2022r godz. 17.00

klasa IIIaTEg. Wychowawca p.K.Cegła sala nr 004a parter

Klasa IIITL/THg wychowawca p.G.Rachwalska sala nr 222  II piętro

Klasa IIIa TEp. wychowawca p.J.Kupczyk Hanowska sala nr 114 I piętro

Klasa IIITL/TH p. wychowawca p.A.Raczak sala nr 223  II piętro

Klasa IIITL p.wychowawca p.K.Gęsigóra sala nr  117  I piętro

Klasa IITR  wychowawca p.H.Zwierz sala nr  115  I piętro

Klasa IITE wychowawca p.D.Łagosz sala nr 226 II piętro aula

Klasa IITL wychowawca p.B.Mądrzak  sala nr 003 parter

Klasa IITL/TH wychowawca p.A.Matuszak sala nr 228  II piętro

Klasa I Technik rachunkowości wychowawca p.P.Szczepaniak sala nr  225 II piętro

Klasa I Technik ekonomista wychowawca p.A.Kurczaba sala nr  116 I piętro

Klasa I Technik logistyk wychowawca p.W. Walkowiak sala nr 005 przy sali gimnastycznej

Klasa I Technik logistyk/handlowiec wychowawca p. E.Kalinowska sala nr 002 parter

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim w czwartek od 17.00

Dostępność