ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Wizyta w Areszcie Śledczym

W dniu 01.12.2022 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim gościli w swoich murach klasę maturalną z Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim im. J. Gniazdowskiego o profilu prawno – policyjnym.

Uczniowie ostrowskiego “Ekonomika” już na wejściu mieli okazję poczuć atmosferę panującą w więzieniu, albowiem jak każda osoba przekraczająca progi jednostki penitencjarnej zostali oni zobligowani do zdeponowania wszystkich środków łączności i innych przedmiotów niedozwolonych w posiadaniu których byli. Następnie po przywitaniu przez Dyrektora mjr. Waldemara Zarembę wysłuchali funkcjonariuszy działu kadr, ewidencji, penitencjarnego i ochrony.

Największym zainteresowaniem cieszył się wykład funkcjonariusza działu ochrony, ponieważ uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnymi jednostkami broni, mieli możliwość wziąć do ręki strzelbę, pistolet, ale także mieli okazję sprawdzić na własnej skórze jak to jest być “zakajdankowanym”. Nie ulega wątpliwości że po dzisiejszej wizycie część z odwiedzających zweryfikowała swoje wyobrażenia na temat pracy w więziennictwie , oraz ludzi którzy nacodzień wypełniają swoje obowiązki “za wysokim murem”. Kto wie, być może z niektórymi słuchaczami będziemy mieli okazję spotkać się w przyszłości na drodze zawodowej i razem pełnić tą odpowiedzialną służbę?

Dostępność