ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

„Twoje dane Twoja sprawa”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane Twoja sprawa”. Celem programu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Więcej informacji na temat programu oraz jego poprzednich edycji znajdziecie na stronie: https://uodo.gov.pl/p/tdts

Wszelkie materiały i informacje tematyczne o ochronie danych osobowych będziemy publikować na stronie internetowej www.zse.osw.pl oraz Facebooku szkoły @ZespółSzkółEkonomicznych Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. #TwojedaneTwojasprawa #UODO

Poradnik dla szkół – Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych dostępny pod linkiem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik?fbclid=IwAR0_Jhs04qBda9sKqIuoKVz9o_pWXT4zjGpI_XXdXdrw-VPKAxe66wpWlcg

Dostępność