ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

TECHNO GRANTY

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce ogłoszenia zostały zamieszczone informacje dotyczące VI edycji Konkursu TECHNO-GRANT.
Uczniowie z opiekunem – nauczycielem mogą ubiegać się o finansowanie projektu. Przedmiotem projektu mogą być projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, ochrony środowiska, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, telekomunikacji, geodezji i kartografii, transportu, technologii chemicznej, technologii drewna, architektury, ogrodnictwa.
Uczniowie składają propozycje projektów wraz z wnioskiem do Dyrektora Szkoły do 15 grudnia, następnie Dyrektor Szkoły składa wniosek do Starostwa.
Wnioski uczniów będą oceniane przez panel ekspertów, który określi wysokość przyznanych grantów – środków finansowych na wybrane projekty.
Zachęcamy do udziału!!!

Przypominamy jednocześnie, że nasi uczniowie zostali nagrodzeni w ramach pierwszej i drugiej edycji konkursu. Byli to Klaudia Słomiańska oraz Sebastian Ignasiak w 2017 roku oraz Agnieszka Borth i Sebastian Grzesiak w roku 2018.
Regulamin Funduszu TECHNO – GRANT (1)

Dostępność