NO BACKPACK DAY

21 marca w naszej szkole miał miejsce No backpack day, czyli dzień bez plecaka zorganizowany przez samorząd uczniowski. W tym dniu uczniowie naszej szkoły wykazali się ogromną kreatywnością przynosząc wszystkie potrzebne podręczniki i przybory szkolne w czymś innym niż plecak. 
          A oto galeria pomysłów uczniowskich:

Dostępność