ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

„… można odejść na zawsze by stale być blisko …” – pamięci Dyrektora Zbigniewa Jakubowskiego

W dniu dzisiejszym, 2 września 2022 roku, u progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, dotarła do naszej społeczności głęboko smutna wiadomość. W godzinach porannych zmarł nasz były długoletni Dyrektor dr Zbigniew Jakubowski (1986 – 2006).

W Drogim nam Zmarłym żegnamy zasłużoną postać w dziejach edukacji i wychowania pokoleń młodzieży i dzieci naszego miasta i regionu, wybitnego znawcę prawa oświatowego, oddanego swojej pracy Dyrektora i Nauczyciela, szlachetnego, wrażliwego i dobrego Człowieka. Dla nas, Jego współpracowników oraz absolwentów i wychowanków Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Dyrektor Zbigniew Jakubowski, pozostanie wzorem obowiązkowego, rzetelnego, oddanego swej misji pedagoga i przełożonego, wzorowego organizatora i reformatora szeroko rozumianych spraw związanych z zarządzaniem i prowadzeniem naszej placówki w czasach przeobrażających się myśli ekonomiczno-prawnych po roku 1989.

Dyrektor Zbigniew Jakubowski dokonał głębokiej modernizacji infrastruktury budynku naszej szkoły. Jego staraniem została wybudowana nowoczesna sala gimnastyczna.

Po odejściu na zasłużoną emeryturę, mimo cierpień spowodowanych chorobą, życie naszej szkoły leżało Drogiemu Zmarłemu głęboko na sercu, pozostawał w częstym kontakcie z Dyrekcją oraz byłymi współpracownikami, udzielał cennych porad, dzielił się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym i życiowym.

Z wielkim żalem żegnamy Naszego Mentora, Przyjaciela i niezwykle dobrego Człowieka.

Dyrekcja, Pracownicy, Absolwenci,
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Jozefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Społeczność Uczniowska

Dostępność