ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami w dniu 29.05.2023r.

Godz. 17.00 spotkanie rodziców klas I  i II

ITR/TH wychowawca p.Justyna Płóciennik sala nr 116  I piętro

ITE wychowawca p.Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 115  I piętro

Ia TL wychowawca p.Kamila Sikorska sala nr 002 parter

Ib TL wychowawca p.Tomasz Stempniewicz sala nr 003 parter

IITE wychowawca p.ArturKurczaba sala nr 228 II piętro

IITR wychowawca p.Paweł Szczepaniak sala nr 117 I piętro

IITL wychowawca p.Wiesława Walkowiak sala nr 226  II piętro ( aula)

IITL/TH wychowawca p.Ewa Kalinowska sala nr 005 przy sali gimnastycznej

Godz. 18.00 spotkanie rodziców klas III i IV

IIITR wychowawca p.Honorata Zwierz sala nr 115 I piętro

IIITE wychowawca p.Paweł Foedke sala nr 116  I piętro

IIITL wychowawca p.Beata Mądrzak sala nr 226 II piętro ( aula)

IIITL/TH wychowawca p.Anna Matuszak sala nr 005 przy sali gimnastycznej

IVap wychowawca p.Anna Kupczyk-Hanowska sala nr 002 parter

IVbp wychowawca p.Kinga Wolińska sala nr 117 I piętro

IVTLp wychowawca p.KatarzynaGęsigóra sala nr 003 II piętro

IVTL/THp wychowawca p.Agnieszka Raczak sala nr 228 II piętro

 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się o 17.30 w sali nr 114

 

Dostępność