ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Zwiedzanie Grupy Nabzdyk

W dniu 22.11.2022 roku klasa IV TL(p) uczestniczyła w wycieczce do Grupa Nabzdyk, która zajmuje się m.in. produkcją betonu dzięki wysoce rozwiniętemu zapleczu technicznemu.

Uczniowie poznali środki transportowe wykorzystywane w procesie transportu surowców do produkcji betonu a także środki wykorzystywane w produkcji i transporcie samego wyrobu gotowego.

Młodzież zapoznała się z harmonogramem transportu surowca jakim jest cement, z zakładu produkcyjnego „Górażdże” w Choruli do silosów magazynowych na terenie firmy, gdzie następuje rozładunek przy użyciu kompresora w celu wytworzenia ciśnienia.

Transport materiałów sypkich wymaga zachowania wysokich standardów i bezpieczeństwa podczas procesu przewozowego.

Uczniowie poznali różne frakcje kruszywa, które jest wykorzystywane do produkcji betonu oraz prefabrykatów. Szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się sam proces produkcji betonu, który jest w pełni automatyzowany a także system komputerowy z recepturami na produkcję konkretnego typu wyrobu gotowego.

Ponadto uczniowie mogli zobaczyć prefabrykaty wykonane przez zakład Grupy Nabzdyk np. słupy konstrukcyjne do hal, ściany prefabrykowane trójwarstwowe typu ,,sandwich” czy podkłady drogowe.

Wyjście zostało zorganizowane w ramach działań związanych z kolejną edycją Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, które mają na celu łączenie edukacji oraz lokalnego biznesu.

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Nabzdykowi za możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie i poznania specyfikacji związanej z produkcją betonu.

Dostępność