ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji

Klasa 4bTE(G) wraz z wychowawcą Panią Karoliną Tyburską-Florek wybrała się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkoposkim. Odbyły się tam zajęcia z psem policyjnym przeszkolonym w zakresie wykrywania zapachów. Klasa wzięła też udział w zajęciach z musztry, z której następnie została przeegzaminowana.

Dostępność