ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości

W dniu 21 marca odbyło się podsumowanie projektu „Młodzież ostrowskiego Ekonomika bliżej rynku pracy” organizowanego w ramach Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.

Targi objęte zostały honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego – Pana Pawła Rajskiego.

W bieżącym roku formułę Targów obecnie oparta jest na projekcie realizacji spotkań młodzieży z przedstawicielami przedsiębiorstw z różnych branż. Spotkania zostały zrealizowane w formie wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach  oraz spotkań młodzieży z przedstawicielami przedsiębiorstw instytucji i na terenie szkoły.

Partnerami tegorocznych Targów było:

1. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
2. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych
3. Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych
4. Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski
4. Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
6. OVB Allfinanz Ostrów Wielkopolski
7. Trasko Automatyka Sp. z o.o.
8. Mahle Behr Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o.
9. Dino Polska S.A.
10. Grupa Com40
11. Trasko Stal Sp. z o.o.
12. Adecon Sp. z o.o.
13. JMP Medical Sp. z o.o.
14. 3MK Protection Sp. z o.o.
15. Grupa Nabzdyk
16. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
17. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim
18. Akademia Kaliska

Program Targów obejmował:

– prezentację podsumowującą wizyty w przedsiębiorstwach

– podziękowanie dla podmiotów, które wspierają edukację zawodową w Powiecie Ostrowskim oraz wsparły realizację projektu Bliżej rynku pracy  realizowanego w ramach Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości

– wręczenie nagród w konkursie Zawodowy Lider Roku Zespołu Szkół Ekonomicznych w kategorii ekonomista, logistyk i handlowiec

– wystąpienie Pani Katarzyny Grześkowiak-Glickiej menadżera działu HR i brandingu  oraz Pana Piotra Wawrzyniaka menadżera działu marketingu w firmie 3MK Protection w prezentacji „Stairway to heaven”

– wystąpienie Pana dr inż. Leszka Szczupaka z Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej, który omówił temat „Wykształcenie a perspektywy na rynku pracy – zawody przyszłości”

W uroczystości wzięli udział:

 1. Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski
 2. Pan insp. Piotr Wilkowski – Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim
 3. Pan Henryk Sztukowski – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych
 4. Pani Beatę Grzegrzółka – Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych 
 5. Pani Ewa Machnik – Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski
 6. Pan Paweł Ulichnowski – Prezes Zarządu Trasko Automatyka Sp. z o.o. oraz Pan Robert Obecny – Dyrektor Techniczny Trasko Automatyka
 7. Pan Artur Niewiadomski – Prezes Zarządu Trasko Stal Sp. z o.o.
 8. Pan Mariusz Fedorowski oraz Pan Kacper Szewczyk reprezentujący  OVB Allfinanz
 9. Pani Renata Nabzdyk – Wiceprezes Grupy NABZDYK
 10. Pani Izabela Rącka – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej
 11. Pan Leszek Szczupak z Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej
 12. Pan Janusz Grzesiak – Dyrektor Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim
 13. Pan Jacek Bykowski – przedstawiciel Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz doradca biznesowy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
 14. Pani Ewa Szymankiewicz – Koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji w Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Pani Magdalena Rybacka – Dyrektor  ds. technicznych JMP Medical Sp. z o.o. Sp.K.
 16. Pani Ola Skonieczna oraz Anna Ugorna reprezentujące firmę ADECON Sp. z o.o.
 17. Pani Mirosława Grobelna  oraz Pani Anita Dwojak reprezentujące DINO Polska S.A.
 18. Pan Szymon Grzesiak reprezentujący grupę firm Com40
 19. Pani Katarzyna Grześkowiak Glicka oraz Pan Piotr Wawrzyniak reprezentujący 3MK Protection

W spotkaniu udział wzięli nauczyciele oraz uczniowie klas IV Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Wizyty w przedsiębiorstwach i instytucjach podsumowały Zuzanna Pawlak oraz Ilona Orłowska  – uczennice klasy IV.  

Pani Dyrektor Beata Matuszczak wręczyła podziękowania za pomoc przy realizacji projektu Bliżej rynku pracy firmie Trasko Automatyka Sp. z o.o.; OVB Allfinanz Mariusz Fedoroski; Trasko Stal Sp. z o.o.; Grupie NABZDYK; Mahle Behr Ostrów Sp. z o.o.; DINO Polska S.A., Grupie firm Com40 , JMP Medical Sp. z o.o.; 3MK Protecion Sp. z o.o.; ADECON Sp. z o.o., Akademii Kaliskiej oraz Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Pani Dyrektor wręczyła podziękowanie Panu Pawłowi Rajskiemu – Staroście Ostrowskiemu oraz Panu Januszowi Grzesiakowi – Dyrektorowi Biura Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim za wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego uczniów ZSE.  

Pan Starosta Paweł Rajski wręczył podziękowania za wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Ostrowskim dla Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych, Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi, OVB Allfinanz Mariusz Fedorowski  oraz Trasko Automatyka Sp. z o.o.

W trakcie uroczystości odbyło się również podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu Zawodowy Lider Roku, który odbył się w trzech kategoriach – ekonomista, logistyk oraz handlowiec.

Dostępność