ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Program „AKTYWNA TABLICA”

W ramach realizowanego Rządowego programu „AKTYWANA TABLICA” w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w dniach 15 i 16 listopada nauczyciele przeprowadzili dwie lekcje otwarte oraz jedną lekcję koleżeńską.

Pani Katarzyna Gęsigóra – nauczycielka przedmiotów zawodowych przeprowadziła lekcję otwartą w grupie pierwszej klasy III TL/TH. Uczniowie kształcą się w zawodzie technik logistyk w ramach jednostki modułowej „Planowanie, organizowanie i monitorowanie procesów dystrybucji”. Tematem zajęć była „Automatyczna identyfikacja danych w procesie dystrybucji”. Zajęcia były obserwowane przez Panią Beatę Matuszczak dyrektora szkoły, przedstawiciela ODN w Kaliszu oraz nauczycieli Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego.

Pani Monika Jończak-Lis- nauczycielka przedmiotów ogólnokształcacych przeprowadziła lekcję otwartą z chemii w klasie III TL. Tematem lekcji były właściwości kwasów chemicznych. Zajęcia były obserwowane przez Panią Beatę Matuszczak dyrektora szkoły, nauczyciela IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nauczycieli Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego.

Pani Kinga Wolińska- nauczycielka przedmiotów zawodowych przeprowadziła lekcję koleżeńską w grupie drugiej klasy II TR. Uczniowie kształcą się w zawodzie technik rachunkowości w ramach jednostki modułowej „Wykorzystanie systemów komputerowych w rozliczeniach finansowych. Zajęcia były obserwowane przez Panią Beatę Matuszczak dyrektora szkoły oraz nauczycieli Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego.

Na wszystkich zajęciach wykorzystane zostały multimedialne monitory, pozyskane w ramach realizowanego przez szkołę Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” oraz posiadany przez szkołę sprzęt i oprogramowanie komputerowe.

Poprowadzone przez nauczycieli lekcje wyróżniły się dużą aktywnością uczniów, różnorodnością metod aktywizujących i środków dydaktycznych, które w wymierny sposób wpłynęły na skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania.

Dostępność