ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Odwiedziny w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim

Wczoraj uczniowie klasy IVATEP odwiedzili Placówkę Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Słowackiego 1c i złożyli świąteczne życzenia bożonarodzeniowe oraz przekazali wychowankom upominki, które zakupili z własnej inicjatywy.

Opiekunami wyjścia były panie: Joanna Kupczyk-Hanowska I Kamila Pływaczyk.

Dostępność