ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Lekcje Europejskie

Uczniowie klas prawno-policyjnych wzięli dzisiaj udział w tzw. lekcjach europejskich, które prowadziła Pani Ewelina Górna – Małolepsza z Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp.
Historia powstania Unii Europejskiej i jej działania na rzecz poprawy klimatu, to tematy przewodnie lekcji. Uczniowie zapoznali się też z korzyściami jakie niesie ze sobą członkostwo w UE w zakresie np. otrzymania dotacji na rozwój własnego biznesu, podróżowania praktycznie bez ograniczeń po krajach stowarzyszonych, czy też możliwości dalszego kształcenia się w krajach UE.
Podsumowaniem był quiz wiedzy o krajach unijnych np. w jakim kraju dzieci jedzą słodycze tylko w weekend?… sprawdźcie sami.

Dostępność