ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

KOMUNIKAT

W ślad za Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu informujemy, że nie wcześniej niż od dnia 31 sierpnia 2022 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

 1. Informacje będą dostępne dla zdających posiadających macierzystą szkołę/ośrodek:

Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny) można uzyskać:

  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych – od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ – dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
   Uwaga – zdający otrzymali loginy i kody aktywacyjne, które służyły do ustawienia własnych haseł dostępu do konta egzaminacyjnego!

W przypadku problemów z logowaniem zdający proszeni są o kontakt z Kierownikiem szkolenia praktycznego (poprzez dziennik Librus lub w szkole).

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół – najwcześniej 7 września 2022 r.

 

 1. Informacje będą dostępne dla zdających skierowanych przez OKE na egzamin do szkoły/ośrodka:
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych – pod adresem https://uczniowie.oke.poznan.pl, hasła zostaną przesłane do zdających pocztą tradycyjną na adres wskazany w deklaracji,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych – pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl – zdający otrzymają w terminie do 19 sierpnia br. kod aktywacyjny e-mailem jeżeli adres poczty elektronicznej został podany w deklaracji.

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przesłane zdającym skierowanym na egzamin przez OKE w terminie do 7 września br.

Dostępność