Integracja naszych uczniów na Piaskach

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami w ostatnich dniach wybrali się na zajęcia integracyjne na „piaski Szczygliczka”. Były gry, zajęcia sportowe oraz wspólna integracja.

Opiekę nad uczniem sprawowała Pani Katarzyna Gęsigóra.

Dostępność