ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI – WRZESIEŃ 2021

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI – WRZESIEŃ 2021

21.09.2021r. wtorek godz.18.30
Klasa IITR wychowawca p.H.Zwierz sala nr 115
Klasa IITE wychowawca p.D.Łagosz sala nr 002
Klasa IITL wychowawca p.B.Mądrzak sala nr 003
Klasa IITL/TH wychowawca p.A.Matuszak sala nr 226
Klasa IIITL/THg wychowawca p.G.Rachwalska sala nr 116
22.09.2021r. środa godz. 18.30
Klasa IIIa TEp. wychowawca p.J.Kupczyk Hanowska sala nr 002
Klasa IIIb TEp. Wychowawca p.M.Grzęda sala nr 223
Klasa IIITL/TH p. wychowawca p.A.Raczak sala nr 003
Klasa IIIaTEg. Wychowawca p.K.Cegła sala nr 115
Klasa IIIb TEg. Wychowawca p. K.Tyburska-Florek sala nr 116
Klasa IIITLg. Wychowawca p. M.Gil sala nr 228 aula
23.09.2021r. czwartek godz.18 klasy IV w sali gimnastycznej spotkanie z Dyrekcją, następnie z wychowawcami w salach:
Klasa IVa TE wychowawca p.I.Grzesiek sala nr 117
Klasa IVb TE wychowawca p.M.Czaińska-Zawidzka sala nr 223
L;asa IVTL wychowawca p.A.Burkietowicz sala nr 005 ( przy sali gimnastycznej)
Klasa IVTL/TH wychowawca p.B.Ciechanowska-Kubica sala nr 002
23.09.2021r. czwartek godz. 18.30 w salach:
Klasa I Technik rachunkowości wychowawca p.P.Szczepaniak sala nr 115
Klasa I Technik ekonomista wychowawca p.A.Kurczaba sala nr 116
Klasa I Technik logistyk wychowawca p.W. Walkowiak sala nr 228 (aula)
Klasa I Technik logistyk/handlowiec wychowawca p. E.Kalinowska sala nr 003

Uwaga 23.09.2021r. o godz. 19.15 w sali nr 114 odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców ZSE

Dostępność