ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Góra Grosza

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie. Wiedzą o tym chłopcy z klasy IV TL, którzy zachęcają do przyłączenia się do akcji. Słoik z monetami znajduje się w bibliotece szkolnej.

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet – Góra Grosza. Zebrane pieniądze będą w tym roku przekazane na pomoc psychologiczną i rzeczową dla dzieci, które jej potrzebują i tych które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Cel akcji Góra Grosza

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Dostępność