ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

SYLWETKA DYREKTORA ZBIGNIEWA JAKUBOWSKIEGO OPRACOWANA PRZEZ PANIĄ IWONĘ GRZESIEK

 
“Zbigniew Jakubowski funkcję Dyrektora pełnił w latach 1986 – 2006
Urodzony 06 lipca 1940 roku w Strzelnie (obecnie woj. kujawsko – pomorskie). Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Strzelnie. Maturę zdał w roku 1958. W tym samym roku rozpoczął studia dzienne na Wydziale Historii na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magisterski obronił w roku 1963. W roku 1970 obronił doktorat z zakresu „Myśli politycznej polskich germanofilów w latach 1919 – 1939”. Pracę nauczycielską rozpoczął w roku 1963 w Szkole Podstawowej nr 9
w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie pracował do roku 1970. W latach 1970 – 1976 był nauczycielem historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.
W latach 1973 – 1975 zajmował stanowisko wizytatora metodyczno – przedmiotowego w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Ostrowie Wielkopolskim. Od roku 1975 do 1986 pełnił funkcję starszego wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kaliszu. Od dnia 01 września 1986 roku pracował na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Dyrektor Zbigniew Jakubowski kierował Szkołą przez dwadzieścia lat – do listopada 2006 roku. Śladami swoich poprzedników – Kupców Ostrowskich oraz Dyrektora Józefa Gniazdowskiego podjął trud rozbudowy i modernizacji budynku placówki, dostosowując ja do wymagań reform oświatowych, zapoczątkowanymi zmianami ustrojowymi dnia 4 czerwca 1989 r. Uwieńczeniem tych działań było m.in. otwarcie nowoczesnej sali gimnastycznej w dniu 14 września 2002 r. W uznaniu zasług dla rozwoju edukacji został wyróżniony
następującymi odznaczeniami: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1973 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1981 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995 r.). Na zasłużoną emeryturę przeszedł w roku 2006. Zmarł 2 września 2022 roku”.

Dostępność