ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

idziennik

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2022

 Sprawozdanie finansowe 2022 Pobierz

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2021

 Sprawozdanie finansowe 2021 Pobierz

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2020

Sprawozdanie finansowe 2020 Pobierz

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019

Sprawozdanie finansowe 2019 Pobierz

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
5. Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki
6. Arkusz wyłączeń
7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
8. Załącznik nr 1.1
9. Załącznik nr 1.2
10. Załącznik nr 1.3
11. Załącznik nr 1.4
12. Załącznik nr 1.5
13. Załącznik nr 1.6
14. Załącznik nr 1.7
15. Załącznik nr 1.8
16. Załącznik nr 1.9
17. Załącznik nr 1.10
18. Załącznik nr 1.11
19. Załącznik nr 1.12
20. Załącznik nr 1.13
21. Załącznik nr 1.14
22. Załącznik nr 1.15
23. Załącznik nr 1.16
24. Załącznik nr 2.1
25. Załącznik nr 2.2
26. Załącznik nr 2.3
27. Załącznik nr 2.4
28. Załącznik nr 2.5
29. Załącznik nr 3

Dostępność