ŻYCZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Szanowne Grono Pedagogiczne
Szanowni Rodzice
Drodzy Uczniowie

Koniec roku szkolnego to znakomita okazja do złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przez ostatni rok, przyczynili się do kształcenia i wychowania uczniów naszej Szkoły, wspierając ich w rozwoju i wchodzeniu w dorosłość.
Dziękuję Nauczycielom i Wychowawcom za przekazaną młodemu pokoleniu wiedzę, pasję i ciekawość świata, za wskazywanie im wartości i zasad moralnych potrzebnych w dorosłym życiu. Pragnę również serdecznie podziękować za szczególne zaangażowanie i olbrzymi wkład pracy podczas trwania pandemii koronawirusa i prowadzenia w tym czasie nauczania zdalnego.
Drodzy Rodzice, dziękuję Państwu za pełne zaangażowanie i współpracę z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Dziękuję za okazane wsparcie swoim podopiecznym podczas trwania nauki zdalnej. Gratuluję osiągnięć edukacyjnych dzieci. Jestem przekonana, że trud wychowawczy, Państwa wyrozumiałość i cierpliwość zaowocuje pomyślną przyszłością Waszych dzieci.
Wszystkim Uczniom serdecznie gratuluję bardzo dobrych i dobrych wyników w nauce oraz wspaniałych osiągnięć w minionym roku.
Wszystkim Państwu życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku, pięknej pogody i szczęśliwego powrotu do szkoły z zapasem sił i gotowością do podjęcia nowych wyzwań w kolejnym roku szkolnym.
Z wyrazami szacunku

Beata Matuszczak

Dyrektor

Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Józefa Gniazdowskiego