PROJEKTY EDUKACYJNE

Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”


Informacje o projekcie


 • Projekt pn.: “Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”

 • Staż był realizowany w ramach projektu systemowego “Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • Instytucja wnioskująca:


 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

  ul. Partyzancka 29

  63-400 Ostrów Wielkopolski


 • Instytucja partnerska:
 • Hildburghäuser Bildungszentrum e.V.

  Breiter Rasen 4

  tel. 03685 7923-0

  fax 03685 792330


  www.hbz-hildburghausen.de

  info@hbz-hildburghausen.de


 • PROGRAM STAŻY DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA


 • Okres stażu – 20.10.2014 (Poniedziałek) – 31.10.2014 (Piątek)


  Data przyjazdu: 19.10.2014 (Niedziela)

  Data odjazdu: 31.10.2014 (Piątek)


  16 uczniów + 2 nauczycieli

  Zawód uczniów: Technik Ekonomista


 • Plan stażu dla grupy nr 2 – w Hildburghäuser Bildungszentrum e.V.


 • - zapoznanie się z regulaminem wewnętrznym, z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w miejscu odbywania stażu


  - organizowanie pracy własnej na stanowisku pracy zgodnie z zasadami ergonomii


  - zapoznanie się ze schematem struktury organizacyjnej firmy


  - zapoznanie się z dokumentacją występującą w jednostce organizacyjnej


  - zapoznanie się obiegiem dokumentów występujących w jednostce organizacyjnej


  - sporządzanie dokumentacji: magazynowej, handlowej, kasowej, kadrowo-płacowej


  - zapoznanie się z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji


  - redagowanie pism służbowych


  - obsługa interesantów


  - wykorzystanie programów użytkowych w pracy biurowej


  -wykorzystanie w pracy biurowej podstawowych środków technicznych: telefonu, telefaksu, kserokopiarki, niszczarki, dyktafonu


  - zapoznanie się z działalnością marketingową stosowaną w firmie


  - stosowanie strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji


  - test nabytych kompetencji zawodowych


  Prezentacja ekonomistów - Niemcy
  -

  CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA