PROJEKTY EDUKACYJNE

Staże zagraniczne


Informacje o projekcie


 • Tytuł projektu

„Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim im. Józefa Gniazdowskiego“

 • Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37350

 • Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Całkowita wartość projektu: 411 458,80 PLN

 • Wysokość dofinansowania: 100%

 • Czas trwania projektu: 01.12.2013 – 31.12.2014

 • Streszczenie projektu

Wnioskodawcą projektu był Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim im. J. Gniazdowskiego.


Partnerzy w projekcie to szkoła angielska i niemiecka. Uczestnikami projektu była grupa 42 uczniów , kształcąca się w zawodzie technik logistyk i technik ekonomista.


Uczestnicy projektu podzieleni zostali na 3 grupy, z uwagi na jakość realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. Programy staży realizowane były w 3 grupach, w angielskiej i niemieckiej placówce partnerskiej, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji wymiany.


Czas trwania staży to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZSE w Ostrowie Wlkp., poprzez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez grupę 42 uczniów szkoły.


Realizacja projektu umożliwiła uczniom poznanie innowacyjnych technologii i metod organizacji pracy, zapoznanie się z metodami planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zakresie przedmiotów ekonomicznych i logistycznych.


Dodatkowo uczniowie zapoznali się z obowiązującymi angielskimi i niemieckimi przepisami BHP oraz samą kulturą bezpiecznej pracy. Uczestnicy projektu odbyli staż, jako pierwszą część swojej szkolnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach branży logistycznej i ekonomicznej, w profesjonalnych niemieckich pracowniach nauki zawodu, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy.


Praktyka zawodowa realizowana za granicą to innowacyjne rozwiązanie w porównaniu do wieloletniej tradycji organizacji praktyk zawodowych w kraju.


Założeniem projektu było nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy.


Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe.


Projekt został laureatem konkursu i otrzymał wsparcie finansowe FRSE w Warszawie


Prezentacja logistyków - Anglia


Prezentacja ekonomistów - Anglia


Prezentacja logistyków - Niemcy część 1


Prezentacja logistyków - Niemcy część 2


Sprawozdanie z projektu

 • 11 czerwiec 2014 rok

 • W maju, 16-osobowa grupa z klasy 3 Tl (technik-logistyk) wyjechała na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Hildburghausen w środkowej Turyngii. Opiekę nad naszą grupą sprawowali pani Barbara Ciechanowska- Kubica oraz pan Krzysztof Cegła. Przed wyjazdem grupa odbyła także 60-godzinny kurs przygotowawczy, podczas którego poznaliśmy kulturę i obyczaje panujące w tej części Niemiec, ale także poprawiliśmy nasze umiejętności językowe. Przygotowaniem merytorycznym zajął się pan Tomasz Sobczak z ostrowskiego starostwa, który wyjaśnił nam jak postępować w sytuacjach kryzysowych, oraz zapoznał nas z obowiązkami uczestników projektu i ustaleniami finansowymi. Do Hildburghausen wyruszyliśmy ok. godziny 9.00 a na miejsce dotarliśmy przed godziną 19.00. Na miejscu zostaliśmy zakwaterowani w bursie naszego ośrodka, a także zaznajomiliśmy się z planem dnia i zasadami panującymi w budynku. Pierwszego dnia praktyki poznaliśmy miejsce, w którym pracowaliśmy oraz naszych niemieckich opiekunów: panie Getraud Weinhardt i Sandra Hammer. Otrzymaliśmy plan najbliższych 2 tygodni i rozpoczęliśmy staż. Każdego dnia, praktyka rozpoczynała się o godzinie 8.00 i kończyła o 16.00 dlatego mieliśmy sporo czasu wolnego, podczas którego mogliśmy zwiedzać miasto, pływać na miejscowym basenie lub odpoczywać w bursie. W wolnym czasie także graliśmy w bilard. Z tęsknoty za sportem korzystaliśmy z siłowni . Na pożegnanie, które dobiegało końca został zorganizowany grill z naszymi najlepszymi opiekunami pod słońcem. Podczas weekendu zwiedziliśmy muzea broni oraz motoryzacji w Suhl oraz zamek Wartburg w miejscowości Eisenach. Dzięki wycieczką kulturowym mogliśmy lepiej poznać historię regionu jakim jest Turyngia. Dwutygodniowy staż w Hildburghäuser Bildungszentrum pozwolił nam na lepsze zrozumienie zagadnień związanych z logistyką, a także ich praktyczne wykorzystanie w życiu zawodowym. Pobyt ten pomógł nam zrozumieć standardy panujące w środowisku logistycznym jak również ukazał wymagania stawiane logistykom na arenie międzynarodowej. Podczas stażu poznaliśmy niemieckie standardy i wymagania BHP, które w niektórych przypadkach różnią się od standardów panujących w Polsce. Dobra znajomość tych zagadnień na pewno znajdzie zastosowanie w naszym przyszłym zawodzie. Dla każdego uczestnika najkorzystniejsza była jednak praktyczna nauka języka niemieckiego i możliwość porozumienia się z niemieckimi rówieśnikami. Ostatniego dnia praktyk, każdy z nas otrzymał certyfikat ukończenia stażu oraz drobne upominki od organizatorów. Z Hildburghausen wyjechaliśmy o godzinie 8.00 a do Ostrowa Wielkopolskiego dotarliśmy ok godziny 18.00. Każdy z nas bardzo mile wspomina staż jednocześnie żałując, że trwał on tylko 2 tygodnie.

 • 14 maj 2014 rok

 • W marcu wrócili z praktyk zagranicznych w Anglii uczniowie klas trzecich kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Obecnie na praktyki zagraniczne wyjechali uczniowie klas III w zawodzie technik logistyk. Uczniowie odbywają praktyki w Niemczech w Bildungszentrum e.V w Hildburghausen . Z relacji uczniów wynika, że są bardzo zadowoleni, żałują, że niedługo już muszą wracać. Niemieccy opiekunowie są bardzo zadowoleni z poziomu wiedzy i umiejętności naszych logistyków. Na praktyki do Niemiec wyjechało 16 uczniów, podobnie jak ekonomiści, logistycy odbyli wcześniej 60 godzinne zajęcia z języka niemieckiego zawodowego. Projekt „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych obejmuje wyjazdy trzech grup na staże do Anglii i Niemiec. W październiku wyjedzie jeszcze jedna grupa logistyków tym razem do Anglii.

 • 05 maj 2014 rok

 • W ramach praktyk w marcu 2014 roku pojechaliśmy na dwutygodniowe staże do Wielkiej Brytanii. Grupa praktykantów liczyła 16 osób, opiekę nad nami sprawowały Panie Magdalena Bogacka oraz Justyna Płóciennik. Przygotowanie do wyjazdu obejmowało spotkania z koordynatorem projektu oraz przygotowanie językowo-kulturowe organizowane w ramach zajęć dodatkowych. Lekcje były prowadzone przez nauczycielkę języka angielskiego - Panią Magdalenę Bogacką. Zapoznaliśmy się ze zwyczajami angielskimi, kulturą narodu i najważniejszymi obiektami znajdującymi się w Anglii. Poznaliśmy również bardzo przydatne zwroty, które pomogły nam w codziennym funkcjonowaniu w obcym kraju. Przygotowaniem merytorycznym zajął się Pan Tomasz Sobczak ze Starostwa, który wyjaśnił nam jak postępować w sytuacjach kryzysowych, zapoznał nas z obowiązkami uczestników projektu i ustaleniami finansowymi. Wszyscy mieliśmy zapewnione również ubezpieczenie. Nasza podróż zaczęła się 16 marca, zbiórką pod szkołą o godzinie 5:45. O godzinie 6 byliśmy już w drodze na poznańskie lotnisko „Ławica”. Lot samolotem trwał równo dwie godziny i przebiegł bezproblemowo. Wylądowaliśmy na London Stanstedt, po czym przejechaliśmy na lotnisko Heathrow, gdzie przesiedliśmy się na autokar linii Central Express, który zawiózł nas do miejsca zakwaterowania.Gdy dojechaliśmy na stację autobusową w Plymouth, wszystkie rodziny goszczące już na nas czekały i zabrały każdego z osobna do swoich domów. Zobaczyliśmy się następnego ranka w szkole angielskiej. Na początku odbyliśmy testy kompetencji językowych. Następnie zaznajomiono nas z placówkami, w których odbywały się staże. Każdy otrzymał mapę miasta, rozkład jazdy autobusów Plymouth CityBus oraz bilet autobusowy. Następnie poszliśmy na dwugodzinny spacer po mieście,dzięki czemu później łatwiej samodzielnie poruszaliśmy się po Plymouth. Zobaczyliśmy m. in. The National Marine Aquarium, Plymouth Hoe, Smeaton's Tower, Statue of Sir Francis Drake, The Barbican, The RoyalCitadel i The Cenotaph.Nasz przewodnik był bardzo sympatyczny i opowiadał wszystko w sposób zrozumiały, dzięki czemu popołudnie spędziliśmy interesująco i było to dobre wprowadzenie do dwutygodniowego pobytu w tej pięknej nadmorskiej miejscowości. Następnego dnia każdy już samodzielnie musiał dotrzeć do swojego miejsca praktyk. Codzienne zdobywanie doświadczeń w placówkach angielskich trwało 8 godzin z przerwą na lunch. Po pracy uczęszczaliśmy na ponadplanowe zajęcia języka angielskiego w wymiarze 10 godzin w Meridian School of English, dzięki którym otrzymaliśmy certyfikat ukończenia kursu na poziomie A2/B1/Elementary/Pre-Int. Ponadto szkoła angielska organizowała dla nas zajęcia kulturowe np. we wtorki „SocialEvening”, w środy odbywały się zajęcia o nazwie „English Conversation Club”, a w czwartki „Movie Night”. Dzięki wieczornym spotkaniomnawiązaliśmy wiele nowych znajomości z młodzieżą z Włoch, Niemiec i innych krajów. Poznaliśmy dzięki temu obcą kulturę i poprawiliśmy nasze zdolności posługiwania się językiem angielskim, gdyż rozmowy z zagranicznymi rówieśnikami były dla interesującym doświadczeniem i dążyliśmy do tego, by wymienić się z nimi dużą ilością informacji. Podczas weekendu byliśmy w StIves, MinackTheatre i StMichaels Mount. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć i podziwialiśmy malownicze angielskie krajobrazy. W dzień wyjazdu poszliśmy do The National Marine Aquarium gdzie zobaczyliśmy stworzenia żyjące w oceanie. O godzinie 13.00odbyła się ceremonia wręczenia certyfikatów w Meridian School of English. Pobyt w Anglii wspominamy bardzo dobrze i cieszymy się, że mieliśmy możliwość wyjazdu, była to dla nas nie tylko praktyka zawodowa, ale również niepowtarzalna lekcja życia i języka angielskiego.

 • 25 marzec 2014 rok

 • Zespół Szół Ekonomicznych w bieżącym roku szkolnym rozpoczął realizację projektu edukacyjnego w postaci staży zagranicznych dla uczniów w ramach programu LEONARDO DA VINCI „Uczenie się przez całe życie”. Projekt pod nazwą „ Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim”skierowany jest dla uczniów klas III i II Technikum Nr 5. Grupa 42 uczniów w zawodach technik ekonomista i technik logistyk wyjedzie na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Obecnie grupa 16 uczniów klas trzecich w zawodzie technik ekonomista odbywa praktykę w Wielkiej Brytanii w miejscowości Plymouth. Uczniowie są zatrudnieni w najróżniejszych firmach branży ekonomicznej, administrayjno – handlowej i finansowej. Przed wyjazdem uczniowie odbyli dodatkowo kurs z języka angielskiego zawodowego w wymiarze 60 godzin, przygotowani więc są perfekcyjnie. Z przesyłanych do szkoły e-maili wynika,że są bardzo zadowoleni i radzą sobie w pracy znakomicie. Uczniowie oprócz zajęć u pracodawcy mają również dodatkowe zajęcia w szkole angielskiej w postaci konwersacji w języku angielskim oraz zajęcia kulturowe, turystyczne i rozrywkowe. Po powrocie na pewno podzielą się z nami swoimi wrażeniami z pobytu w Plymouth. Uczniowie klasy logistycznej natomiast liczą już dni do wyjazdu na staż do Niemiec, który będzie miał miejsce w maju.  -

  CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA