PROJEKTY EDUKACYJNE

Korzenie i skrzydła -historia pewnego dzieciństwa na podstawie lektury autobiograficznej powieści Theo Harycha Hinter den Schwarzen Wäldern


Młodzież klasy IIa i IIIc działająca w grupie literackiej "Witraże" przystąpiła w lutym 2005 roku do udziału w Konkursie na Inicjatywy i działania Młodzieży realizowane w środowisku lokalnym w ramach międzynarodowego projektu Youth Bank. Patronem konkursu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Regionalny w Poznaniu. Zgodnie z regulaminem projekt miał dotyczyć aspektów dziejowych dotyczących Polski i Niemiec.
W dn. 21 marca 2005 grupa literacka "Witraże" przesłała projekt pt. Korzenie i skrzydła -historia pewnego dzieciństwa na podstawie lektury autobiograficznej powieści Theo Harycha "Hinter den Schwarzen Wäldern". Projekt objął kilka przedsięwzięć: przetłumaczenie fragmentów powieści na język polski przez młodzież, zorganizowanie wycieczki śladami pisarza- południowa część Wielkopolski, opracowanie słowno-muzyczne poświęcone Theo Harychowi oraz jego powieści.

Projekt został laureatem konkursu i otrzymał wsparcie finansowe FRDL w Warszawie-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA