PROJEKTY EDUKACYJNE

Kompetencje to Twój Skarb


W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt edukacyjny o w/w nazwie. Projekt łączy zagadnienia stresu z metodami szybkiego uczenia się. Takie połączenie jest celowe, bowiem umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność szybkiego uczenia się wpływają na poprawę jakości życia w szerokim ujęciu tego zagadnienia. Dają możliwość radzenia sobie w sytuacjach stresujących (odpowiedź, sprawdzian, test, egzamin zewnętrzny…) oraz wyposażają odbiorcę w metody, które pozwalają szybko i skutecznie się do tego przygotować. Efektem realizacji projektu jest przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego – obecnie w życiu szkolnym ale też dorosłym, zawodowym oraz ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec własnego zdrowia. W dzisiejszych czasach dynamicznych przemian, skoku technologicznego i gwałtownego wzrostu gospodarczego umiejętność szybkiego i łatwego uczenia czyli nadążania za zmianami decyduje o powodzeniu i sukcesie życiowym. Techniki szybkiego uczenia się przynoszą wiele radości, a pożytki płynące z ich znajomości będą procentować w karierze naukowej uczestników projektu, czy to w szkole, na studiach, czy przy zdobywaniu kolejnych zawodowych kwalifikacji. Zajęcia dotyczące budowania zdrowych relacji z innymi dają możliwość rozwoju osobistego i wyposażają w umiejętności potrzebne do tworzenia zadawalających relacji z drugim człowiekiem. Efektem końcowym realizacji projektu jest przygotowanie filmu edukacyjnego „Jak okiełznać stres?” zarejestrowany przez uczestników. Celem projektu jest wyposażenie uczestników w różne metody i techniki pozwalające skutecznie radzić sobie ze stresem oraz w ćwiczenia usprawniające pracę umysłu, techniki zapamiętywania oraz przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacjach z rówieśnikami i z dorosłymi. Projekt obejmuje: - zajęcia warsztatowe dotyczące metod radzenia sobie ze stresem - zajęcia warsztatowe – ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej - zajęcia warsztatowe dotyczące metod szybkiego uczenia się - zajęcia warsztatowe dotyczące budowania relacji z ludźmi - praca nad produkcją filmu edukacyjnego „Jak okiełznać stres?” - wykład Projekt kierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów, a szczególnie do młodzieży z terenów wiejskich Powiatu Ostrowskiego mającej trudności w nauce, w radzeniu sobie z emocjami i w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

>

-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA