PROJEKTY EDUKACYJNE

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


W dniach 10 i 11 grudnia 2008 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty dla uczniów zorganizowane w ramach projektu „Inkubator Przedsiębiorczości”. Projekt ten realizowany jest przez studentów zrzeszonych w międzynarodowej organizacji AIESEC.
AIESEC jest stowarzyszeniem o charakterze edukacyjnym, niedochodowym i prowadzącym na skalę globalną unikatowy Program Międzynarodowej Wymiany.

Założeniem projektu jest szerzenie idei kreatywnej przedsiębiorczości oraz wzbudzenie w polskiej młodzieży tolerancji na inne kultury i religie świata. Program ten ma być impulsem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który zachęci ich do bycia pro- aktywnym, wychodzenia z własną inicjatywą. W młodych ludziach tkwi ogromny potencjał, który mogą wykorzystać jako początkujący „biznesmeni”, a z którego rzadko sobie zdają sprawę. Celem projektu jest pomoc młodzieży w odkrywaniu swojego potencjału i wzbudzenie w nich chęci realizacji go. Dzięki przybliżeniu im w praktyczny i atrakcyjny sposób zagadnienia przedsiębiorczości ma pobudzić młodych do działania.

Równie ważnym celem projektu jest umożliwienie uczniom kontaktu z kulturami i religiami, które istnieją na całym świecie. W każdym zakątku naszego globu żyją ludzie o różnych tradycjach i sposobach bycia. Każda z tych osób ma inne spojrzenie na świat i innych ludzi. Bardzo często w polskich realiach możliwości zapoznania się z różnicami kulturowymi oraz zrozumienia innych religii są niewielkie. A to właśnie zrozumienie nieznanego prowadzi do tolerancji i pokoju na świecie. Dlatego projekt ten ukazuje uczniom z bliska nieznany dotąd świat.

Gościem naszej szkoły była MARI AKAGI z Japonii.
W pierwszym dniu zapoznała młodzież z kulturą, religią i tradycjami swojego kraju. Uczniowie mieli, między innymi, okazję przymierzyć kimono oraz obejrzeć wnętrza japońskich domów. MARI prowadziła zajęcia w języku angielskim, co umożliwiło młodzieży praktyczne wykorzystanie swoich umiejętności językowych, a także ukazało potrzebę ciągłego doskonalenia się.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był przedsiębiorczości. MARI w praktyczny sposób przybliżyła uczniom zagadnienia związane z tworzeniem własnej firmy oraz budową biznesplanu a jednocześnie zachęciła do dużej aktywności. Młodzież pracowała w grupach i na forum prezentowała wyniki swojej pracy.

Zajęcia były bardzo ciekawe i sprzyjały wymianie poglądów, poszerzaniu horyzontów i pogłębianiu wiedzy. Koordynatorem projektu była nauczycielka przedmiotów ekonomicznych- Danuta Bartosik, a pomocą w pokonaniu bariery językowej służyła nauczycielka języka angielskiego- Agnieszka Raczak.



-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA