PROJEKTY EDUKACYJNE

Czas zawodowców- wielkopolskie kształcenie zawodowe


  Czas zawodowców- wielkopolskie kształcenie zawodowe to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2015 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Projekt łączy uczniów szkół kształcących zawodowo i wielkopolskich pracodawców w drodze ku lepszemu przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy. Dzięki Systemowi Zawodowcy uczniowie mogą latwo znależć interesujące ich stanowiska, a pracodawcy zaprosić do swoich firm kandydatów odpowiadających ich wymaganiom oraz aktualnym potrzebom. "Czas zawodowców" realizowany jest w 50 szkołach kształcących zawodowo z całej Wielkopolski. Uczniowie biorący udział w projekcie w większości uczęszczają do klas o profilu technik logistyk, technik mechatronik, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik informatyk i technik handlowiec. Do dyspozycji młodzieży oddano 10 w pełni wyposażonych sal laboratoryjnych Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii Politechniki Poznańskiej oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. H. Cegielskiego w Pile. Oprócz praktyk w labaratoriach, uczniowie i nauczyciele poszerzają swoje kompetencje za pomocą platformy e-learningowej, na ktorej znajdują się m.in.: materiały audio-video, audycje radiowe, przykładowe testy sprawdzające nabyte umiejętności oraz przedruki z czasopism naukowych .

  CELE PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW

  Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności i jakości kształcenia zawodowego poprzez: -organizację praktyk i staży dla uczniów u wielkopolskich pracodawców, -uworzenie na potrzeby realizacji praktyk zawodowych dwóch laboratoriów na terenie województwa wielkopolskiego wraz z opracowaniem nowatorskich programów praktyk, -stworzenie, rozwój i upowszechnienie "Wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego-Systemu Zawodowcy" -opracowanie innowacyjnych programów ksztalcenia modułowego w 6 zawododach na poziomie technika i wdrożenie ich w 35 szkołach, -przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć w oparciu o wypracowane programy kształcenia , -realizację zajęć dodatkowych dla uczniów -wyposażenie szkół w dodatkowe narzędzia i materiały dydaktyczne, ze szczególnym uwględnieniem ICT -wdrożenie w 35 szkołach systemu kształcenia e-leaningowego

  KORZYŚĆI DLA UCZNIÓW

  -podnoszenie swoich kwalifikacji oraz rozwój kompetencji w wybranej dziedzinie, -zajęcia w nowoczesnych salach laboratoryjnych -możliwość odbycia praktyk i staży u najlepszych pracodawców w regionie -większe szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia po ukończeniu szkoły
  Projekt realizownay w partnerstwie:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Politechnika Poznańska Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA