PROJEKTY EDUKACYJNE

Szkoła Kluczowych KompetencjiIdea Projektu


Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.


Cele szczegółowe Projektu to:

 • wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;
 • zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Koła Naukowe,
  • Studium Kompetentnych Liderów,
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
 • wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
 • zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.

Beneficjenci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.


Okres realizacji Projektu w naszej szkole to 01.10.2009 - 31.12.2013r.


W rezultacie wdrażania Projektu zostanie opracowanych i upowszechnionych 160 programów nauczania opracowanych przez 160 nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT.
4000 uczniów zostanie objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy.
1600 uczniów weźmie udział w Wakacyjnych Obozach Naukowych i Kołach Naukowych
240 uczniów będzie uczestniczyć w Studium Kompetentnych Liderów
400 uczniów będzie uczestniczyć w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym
Powstaną liczne raporty, publikacje, artykuły
4000 uczniów nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych
4000 uczniów podniesie wiedzę i umiejętności w zakresie Kompetencji Kluczowych
zostanie nawiązana współpraca pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i województw-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA