ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


Na terenie szkoły działają koła zainteresowań:

 • Koło Młodego Ekonomisty
 • Szkolny Klub Europejski
 • Spółdzielnia Uczniowska
 • Klub Wzorowego Kibica Ekonomika
 • Koło Strzeleckie
 • Chór szkolny
 • Koło teatralno-filmowe
 • Kółko dziennikarskie - gazetka szkolna
 • Kółko języka angielskiego
 • Kółko jezyka niemieckiego
 • Kółko matematyczne
 • Kółko informatyczne
 • Kółko geograficzne
 • Szkolne koło PCK

Organizowane są zajęcia w ramach SKS:

 • Koszykówka
 • Piłka ręczna
 • Piłka siatkowa
 • Lekka atletyka
 • Kółko taneczne

Działa również:
 • Szkolne Koło Wolontariusza

Lista wolontariuszy:


mgr Anna Kupczyk – pedagog, koordynator

W naszej szkole istnieją dwa zespoły wolontariuszy: społeczny i kulturalny. Czekamy na propozycje od Was, jeśli tylko jakieś macie. Czekamy również na Was, jeśli chcecie do nas dołączyć.
Nasz klub istnieje od kwietnia br. W maju wolontariusze pracowali na festynach organizowanych na terenie miasta. We wrześniu włączyli się w akcję zbierania w szkole materiałów piśmiennych dla dzieci z oddziału dla przewlekle chorych z rehabilitacją ZZOZ w Ostrowie Wlkp. W październiku pomagali w dniu wyborów do Parlamentu niepełnosprawnym osobom. W tym też miesiącu przeprowadzili zbiórkę zniczy w naszej szkole, by potem zapalić je na opuszczonych grobach w przede dniu Wszystkich Świętych. Obecnie zbieramy zabawki pluszowe dla świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo. Pomagaliśmy też w zorganizowaniu Mikołajek dla dzieci z Przedszkola nr 13 im .Sindbada Żeglarza w Ostrowie

Po co można do nas przychodzić w szkole?

Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, by pomagać. Zapewne nie rozwiązujemy wszystkich problemów, choć w miarę możliwości próbujemy to czynić. Jak każdy człowiek, na pewno macie różne problemy i kłopoty, dlatego proponujemy Wam naszą koleżeńską pomoc. Można nas spotkać praktycznie na każdej przerwie. Naszym celem jest działanie na rzecz innych, pomoc innym.

Wolontariat – definiujemy go jako świadomą, dobrowolną i bezpłatną działalność podejmowaną na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Kto jest wolontariuszem?

Trudno to dokładnie zdefiniować, jednak jest to zapewne osoba o „głębokim sercu”, która nieodpłatnie angażuje swój: czas, energię, pracę, wiedzę, by pomagać innym. To krótka charakterystyka wolontariusza. Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia, każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje szanse wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i możliwości zaangażowania się.


 • Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

Na terenie naszej szkoły uczniowie uczestniczą w programie „Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa”, który realizowany jest wspólnie z Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Program przygotowuje uczniów szkół ponadgimnazjalnych do samozatrudnienia i zakładania własnego przedsiębiorstwa. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach tego typu. Młodym przedsiębiorcom w zarządzaniu miniprzedsiębiorstwem pomagają nauczyciele-opiekunowie oraz konsultanci ze środowiska biznesu. Program umożliwia uczniom zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Program wspomaga i rozszerza program "Ekonomia Stosowana" do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Numer dopuszczenia MENiS: DKOS-4015-187/02

Udział w programie daje uczniowi możliwość:

 • pracy w zespole,
 • skutecznej komunikacji,
 • prezentowania swoich osiągnięć,
 • samodzielnego podejmowania decyzji,
 • planowania swoich działań,
 • podjęcia działań koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie małego przedsiębiorstwa,
 • rejestrowania operacji gospodarczych w dokumentacji finansowej firmy (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Zakupów, Ewidencja Sprzedaży, Raport Kasowy),
 • wypełniania deklaracji podatkowych i zusowskich.

Oferowanym przez nas produktem są kartki okolicznościowe jak i zaproszenia. Nasz produkt kierowany jest do ludzi, którzy cenią sobie rzetelną i solidnie wykonana pracę nad kartka. Zaletą produktu jest wysoka jakość i niska cena. Produkt jest w wielu formatach i różnorodnych kolorów. Dzięki optymalnemu stosunkowi jakości do ceny nasz produkt będzie konkurencyjny wobec innych tego typu wyrobów, co pozwoli nam osiągnąć znaczny udział w rynku. Celem naszego przedsiębiorstwa jest uzyskanie wizerunku firmy jako producenta wysokiej jakości kartek i zaproszeń okolicznościowych oraz wyrobienie u klienta pozytywnego obrazu naszej marki. Ważną intencją naszej firmy jest wzrost wartości firmy oraz uzyskanie zwrotu inwestycji w przeciągu roku.

-

REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA