ZARZĄDZENIE

Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie zmiany organizacji przerw śródlekcyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych