WYNIKI MATUR

Odbiór świadectw maturalnych 05.07.2021r. o godz. 12.00
Klasa IVa sala 003
Klasa IVb sala 002
Klasa IVaTL i IVb TL sala gimnastyczna
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej , pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
Absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie ( załącznik 7_2314) o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.
Część pisemna egzaminu odbędzie się 24 sierpnia godz. 9.00.
Oświadczenie możesz wypełnić w szkole, bądź pobrać ze strony WWW.oke.poznan.pl, podaję link do załączników:
https://www.oke.poznan.pl/cms,5723,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2020_2021.htm