ARCHIWUM


DZIEŃ SYBIRAKA


15 września, z udziałem Sybiraków, przedstawicieli organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerzy oraz modzieży obchodzono 78. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Pamięć zesłańców uczczono przy pomniku ofiar Sybiru z Ziemi Ostrowskiej.
Wspominano obrońców Ojczyzny oraz cierpienie i śmierć tysięcy mieszkańców Kresów Wschodnich. Uroczystość tradycyjnie zgromadziła członków Terenowego Koła Związku Sybiraków w Ostrowie, przedstawicieli władz samorządowych i bardzo liczne poczty sztandarowe, w tym tażke sztandar Naszej szkoły.
Samorzad Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej złożył kwiaty oraz zapalił znicz pod Obeliskiem. W sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się krótkie przedstawienie przygotowane przez młodzież i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14 oddziałami gimnazjalnymi w Ostrowie Wielkopolskim.

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Na stronie szkoły w zakładce ŻYCIE SZKOŁY znajduje się plan lekcji na rok szkolny 2017/2018
Ponadto zapraszamy do polubienia Facebooka oraz Instagramu szkolnego.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018


4 września 2017 r., pomimo deszczowej pogody, w obecności sztandaru szkoły odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Nowy rok szkolny 2017/2018 zainaugurowało przemówienie Pani Dyrektor Beaty Matuszczak, która życzyła wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym, powołując się na słowa Jana Pawła II: "W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowawnia dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna"

Do grona pedagogicznego dołączył nauczyciel języka polskiego Pan Maciej Grzęda.

W murach naszej szkoły naukę rozpoczęły 4 klasy pierwsze:
klasa Ia TE - klasa księgowości informatycznej
wychowawca: Justyna Płóciennik

klasa Ib TE - klasa prawno-policyjna
wychowawca: Artur Włodarczyk

klasa Ia TL - klasa logistyczna
wychowawca: Magdalena Andrzejewska

klasa Ib TL - klasa logistyczna
wychowawca: Izabela Ryzińska-Dolata

Na uroczystości obecny był Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - 2018


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 rokuWYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO


Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji letniej 2017 zostaną ogłoszone

25 sierpnia 2017 r. o godzinie 13.00.

Zapraszamy po odbiór wyników.

KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 04 września 2017 roku o godzinie 9,00 w sali gimnastycznej szkoły.
Spotkania z wychowawcami klas odbędą się bezpośrednio po uroczystości według poniższego harmonogramu:

I a TE - mgr Justyna Płóciennik sala nr 1
I b TE - mgr Artur Włodarczyk sala nr 2
I a TL - mgr Magdalena Andrzejewska sala nr 3
I b TL - mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 10
II a TE - mgr Magdalena Bogacka sala nr 20
II b TE - mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 12
II TL - mgr Wiesława Walkowiak sala nr 5 c
II TL/TH – mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 8
III a TE - mgr Milena Kulas sala nr 14
III b TE - mgr Karolina Tyburska-Florek sala nr 18
III TL - mgr Beata Mądrzak sala nr 16
IV a TE - mgr Iwona Grzesiek sala nr 11
IV b TE - mgr inż. Ewa Kalinowska sala nr 6
IVc TE - mgr Anna Matuszak sala nr 4
IV TL - mgr Honorata Zwierz sala nr 5 b
IV TL/TH – mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 23

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ I USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO POPRAWKOWEGO


22.08.2017- MATEMATYKA - sala nr 20 godzina 9.00
22.08.2017 - JĘZYK ANGIELSKI PISEMNY - sala nr 23 godzina 9.00
23.08.2017 - JĘZYK ANGIELSKI USTNY - sala nr 23 godzina 9.00
Na egzamin należy zgłosić się 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

SZKOŁA POLICEALNA ORAZ KURSY KWALIFIKACYJNE


Szkoła Policealna dla Dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą słuchaczy w systemie zaocznym w zawodzie technik rachunkowości oraz technik administracji.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Realizowana jest w systemie zaocznym (piątek od godz. 15.00 i sobotę) średnio co dwa tygodnie.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Po zakończonej edukacji otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.
REKRUTACJA odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.>br> Wymagane dokumenty:
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
3 zdjęcia;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
kserokopia dowodu osobistego.
Prowadzimy również KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
– SPRZEDAWCA dla kwalifikacji A.18 „Prowadzenie sprzedaży”
- HANDLOWIEC dla kwalifikacji A.22 „Prowadzenie działalności handlowej”
Więcej informacji w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 62 591 95 56

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


O godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowksiego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas promocyjnych.
W tym dniu nasza szkoła gościła Pana Rafala Lucińskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji , Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym, Zastepcę Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim - podinsektora Pawła Bielę, Pana Henryka Sztukowskiego- Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Przewdoniczącą Rady Rodziców przy ZSE.
W czesci oficjalnej zostały wreczone świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody dla laureatów i zwycięzców konkursów przedmiotowych.
Ponadto podziekowania i upominki ksiązkowe otrzymali uczniowie, którzy reprezentowali szkołę w zawodach sportowych, wolontariacie czy też prowadzili musztrę paradną.
Niezapomniany nastrój uroczystości podreślił występ Patrycji Tyrała z klasy I TL oraz chóru szkolnego Bella Rosa.
Częśc artystyczną przygotowała młodzież pod kierunkiem wychowawców z klas Ia, Ib oraz ITL/TH.
Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.

Spis podręczników na rok szkolny 2017/2018


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2016/2017
UWAGA ABSOLWENCI!!!


Rozdanie świadectw maturalnych w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w salach nr 1 i 2.
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, pod warunkiem że:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
- przystąpił do egzaminu z co najmniej z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego powinien przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją ostateczną.

STAŻE ZAGRANICZNE -Plymouth


Dzięki wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego, szesnastoosobowa grupa, miała okazję wziąć udział w Europejskim Stażu organizowanym dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego.
Od dnia 7 do 21 maja 2017 roku, przebywaliśmy w portowym miasteczku Plymouth - położonym nad kanałem La Manche. Każdy z nas, został przydzielony do różnych firm lub działów.
Pracowaliśmy w towarzystwach ubezpieczeniowych, mieliśmy okazje brać udział w procesie udzielenia pożyczek. Widzieliśmy jak odbywa się rekrutacja nowych stażystów z Europy do projektu Erasmus+. Zobaczyliśmy jak wygląda sprzedaż, czy wynajem mieszkań.
Kilkoro z nas trafiło do działów usługowych: graficznych, jubilerskich, szklarskich. Każdy poznał swoją firmę od wewnątrz - czyli administracji i mógł dzięki temu wykorzystać wiedzę nabytą na zajęciach w szkole.
Oczywiście do Polski wróciliśmy ze znaczną dawką doświadczenia z pracy w Anglii. Nasze przyszłe CV stało się bogatsze o certyfikat uczestnictwa w zagranicznym przedsięwzięciu.
Nawiązaliśmy międzynarodowe kontakty i poznaliśmy brytyjską kulturę. A ponadto oswoiliśmy się z językiem angielskim i mogliśmy poprawić naszą wymowę.
Wyjazd do Plymouth na długo zapadnie nam w pamięć!
Weronika Bednarczyk

STAŻE ZAGRANICZNE - Hildburghausen


Przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego,programu Erasmus dwunastoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im.Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim wyjechała do miasteczka Hildburghausen znajdującego się w Turyngii na staż zawodowy.
Pobyt trwał od 7 do 19 maja.Cała nasza grupa mieszkała w bursie znajdującej się przy centrum szkolenia zawodowego,w którym odbywały się przygotowane dla nas zajęcia.
Codziennie wykonywaliśmy zadania takie jakie wykonuje się w prawdziwych niemieckich firmach,poznawaliśmy i uczyliśmy się wypełniać niemieckie dokumenty.
Uczyliśmy się najważniejszych funkcji programu Excel, które przydadzą się także podczas pracy w Polsce.W czasie wolnym zwiedzaliśmy najważniejsze atrakcje regionu.
Wyjazd ten pozwolił nam na lepsze poznanie Niemiec oraz na doszlifowanie naszych umiejętności językowych.Do polski wróciliśmy nie tylko z wieloma nowymi doświadczeniami i miłymi wspomnieniami ale także z certyfikatem odbytego stażu zagranicznego,który wzbogaci nasze przeyszle CV i podniesie nasze znaczenie na rynku pracy.
Spedzony tam czas na pewno zostanie w naszej pamięci. Zachęcamy następne osoby do wzięcia udziału w takim stażu.
Wiktoria Walensa

IV REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OBIEKTYWIE SZKOLNEGO APARATU...2 czerwca 2017 r.FOTORELACJA BUSINESS RUN OSTRÓW 2017, 27 maja 2017 r., start: godz.11.00MATURA 2017ZAKOŃCZENIE SZKOŁY KLAS IV


28 kwietnia 2017 roku pożegnaliśmy oficjalnie uczniów czterech klas maturalnych, którzy w tym roku opuścili mury naszej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła część oficjalna, w której udział wzięli zaproszeni goście: Vicestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinsp. Piotr Wilkowski, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSE Henryk Sztukowski, przedstawiciel Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym Tomasz Sobczak, Przedstawiciel Wyższej Szkoły bankowej w Poznaniu, Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Wysocka, a także rodzice maturzystów.

Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak wręczyła wszystkim abiturientom świadectwa ukończenia szkoły, w tym świadectwa z wyróżnieniem, nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli najlepszy wyniki w nauce, sporcie i innej działalności na rzecz szkoły.
Tytuł PRYMUSA 2017 otrzymała Anita Czubak – średnia ocen ukończenia szkoły 5,19.

Na pożegnanie, dla starszych koleżanek i kolegów, uczniowie klas trzecich przygotowali krótki program artystyczny.

PRYMUSI 2017:

Anita Czubak
Ewelina Hawra
Natalia Poprawa
Donata Walkowiak
Kinga Maciejewska
Klaudia Duliba
Michał Grajek


EKONOMIŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W NIEMCZECH I WIELKIEJ BRYTANIIProjekt: EUROPEJSKIE STAŻE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr PROJEKTU: 2015-1-PL01-KA102-015167 / Umowa finan nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015167
Realizowany przez: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, ul. Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Okres realizacji projektu: od 2015-12-31 do 2017-12-30


W poniedziałek, 8 maja br. grupa 16 ekonomistów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego (Paweł Poprawa, Karolina Nowicka, Krystian Jędrzejak, Mateusz Horyza, Adam Grzesik, Weronika Bednarczyk, Sara Przepiórka, Aleksandra Ławicka, Magdalena Sieradzka, Agata Krawczyk, Hubert Izydorski, Oliwia Sawczak, Damian Żychliński, Martyna Florecka, Sławomir Nowak i Klaudia Stefaniak) pod opieką Pani Grażyny Rachwalskiej i Pana Krzysztofa Cegły, rozpoczęła swoje staże zawodowe w angielskich przedsiębiorstwach branży ekonomicznej w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

W tym samym dniu grupa 12 ekonomistów rozpoczęła swój staż w niemieckim centrum kształcenia praktycznego Hildburghäuser Bildungszentrum e. V w Hildburghausen. W stażu pod opieką Pani Izabeli Ryzińskiej-Dolaty uczestniczą: Angelika Sztukowska, Daniel Nowakowski, Kamila Świtała, Magdalena Rosik, Dominik Skrzypczak, Jakub Szefer, Wiktoria Walensa, Weronika Winiarska, Mikołaj Szyszka, Patrycja Komin, Anna Kosakowska i Kinga Grzmil.

Staże zawodowe zarówno w Niemczech i Wielkiej Brytanii, realizowane są w ramach projektu Zespołu Szkół Ekonomicznych pt.: „Europejskie staże uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a sam projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wkrótce na stronie www Powiatu Ostrowskiego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, pojawi się relacja ze staży realizowanych dla uczniów „ostrowskiego ekonomika“ w Niemczech i Wielkiej Brytanii.


BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONSULTACJE PODCZAS IV REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU I PREDSIĘBIORCZOŚCI


SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ FIRMĘ DGCS:

DORADCA PODATKOWY PARTNEREM W BIZNESIE – szkolenie pod patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych (1h) - godz.11.00, sala nr 10

Doradca podatkowy jako wykwalifikowany ekspert w zakresie prawa podatkowego i jego rola dla bezpieczeństwa, rozwoju działalności gospodarczej i uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy.
Prowadzący szkolenie: Tomasz Burchard

PODATEK VAT PO NOWELIZACJI 2017 (1h) – godz. 12.30, sala nr 10

Bieżące problemy z zakresu podatku VAT – praktyka i orzecznictwo.
Prowadzący szkolenie: Tomasz Burchard


SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI ORAZ OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W PUSZCZYKOWIE

KARIERA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (1h) – godz. 11.00, sala nr 11

Aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych z perspektywy rozwoju zawodowego.
Prowadząca szkolenie: Edyta Antkowiak


KONSULTACJE PROWADZONE PRZEZ OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KONSULTACJE W ZAKRESIE UDZIAŁU W PROJEKCIE „SUBREGION KALISKI INWESTUJE W KADRY” (1h) – godz. 12.00, sala nr 3

Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dający możliwość skorzystania z dofinansowania z funduszy europejskich.
Prowadząca konsultacje: Monika Krakowska


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH ORAZ KONSULTACJACH.

ZAPISY POD NUMEREM TEL. 512 227 578

IV POWIATOWY TURNIEJ GIMNAZJÓW


Za nami już kolejna edycja Powiatowego Turnieju Gimnazjów.

IV Powiatowy Turniej Gimnazjów pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinsp. Zbigniewa Raczaka odbył się 25 kwietnia.

W tym roku do rywalizacji przystąpiło 6 gimnazjów. Każde gimnazjum reprezentowane było przez 21 osobową drużynę.
Naszą szkołę odwiedziło tego dnia blisko 130 gimnazjalistów.
Uczniowie brali udział w konkursie poprawności językowej, w konkursie języka angielskiego, niemieckiego, wiedzy o świecie, matematycznym, ekonomicznym i sprawnościowym, czyli policyjnym torze przeszkód.

Po zakończonych konkursach uczniowie wysłuchali prezentacji kierunków kształcenia na kolejny rok szkolny. Podziwiali musztrę paradną w wykonaniu klasy II o profilu prawno – policyjnym. Na zakończenie mieli możliwość obejrzeć pokaz samoobrony efektownie wykonany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.
Młodzież mogła przymierzyć umundurowanie policyjne, co okazało się atrakcyjną częścią prezentacji.

Turniej zakończył się podsumowaniem i uroczystym wręczeniem nagród przez Sekretarza Powiatu Ostrowskiego Mirosława Rychlika, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji mł.insp. Piotra Wilkowskiego oraz Dyrektor ZSE Beatę Matuszczak.

Zwycięski puchar dla najlepszej drużyny powędrował do Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Św. Jana Bosko.
Przedstawiciele tej szkoły zdobyli najwięcej punktów w konkursach matematycznym i języka niemieckiego.

Drugie miejsce zdobyło Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim, która to szkoła zdobyła pierwsze miejsce w konkursach języka angielskiego i wiedzy o świecie.

Trzecią pozycję wywalczyło Publiczne Gimnazjum w Gorzycach Wielkich, które nie miało sobie równych w policyjnym torze przeszkód.

Najlepszym sportowcem okazał się Patryk Izydorski z Gimnazjum nr 3.
Konkurs poprawności językowej wygrało Gimnazjum w Sieroszewicach, natomiast w konkursie ekonomicznym zwyciężyło Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystkim drużynom serdecznie dziękujemy za udział w Turnieju i zdrową rywalizację.

WYCIECZKO-PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW


W ostatnim tygodniu kwietnia maturzyści klas czwartych ZSE pojechali na wycieczkę do byłego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Oprowadzani byli przez przewodników, mogli zobaczyć miejsce ludobójstwa Polaków, Żydów, Rosjan w czasie II wojny światowej.
Po południu odbyli autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę w Częstochowie, gdzie przeszli drogę krzyżową na Wałach Jasnogórskich, a następnie uczestniczyli we Mszy świętej i Apelu Jasnogórskim przed obrazem Maryi. Przygotowali oprawę liturgiczną do Mszy świętej, mogli skorzystać ze spowiedzi.
Opiekunami młodzieży były panie I. Ryzińska-Dolata, M. Barczak-Zmyślona, I. Grzesiek, M. Czaińska-Zawidzka oraz B. Misiek.
Organizatorem wycieczko-pielgrzymki była nauczycielka religii Kamila Pływaczyk.

FINALISTA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ


Kordian Śpigiel - uczeń klasy IV a znalazł się w gronie 30 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej.
Mamy przyjemność pogratulować Kordianowi i jego opiekunce Danucie Bartosik.
Droga do sukcesu nie była łatwa. Najpierw etap szkolny, w którym z nadzieją na zwycięstwo, udział wzięło blisko 2,5 tys. uczniów z całej Polski.
Później etap okręgowy do którego przystąpiło 604 spośród nich.
Kordian został zwycięzcą etapu okręgowego kwalifikując się jednocześnie do etapu centralnego.
19 kwietnia w Warszawie odbył się finał finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej.
Kordian został finalistą, uzyskał jednocześnie złoty indeks, z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na wybrane, prestiżowe uczelnie w kraju.

Gratulujemy Kordianowi.


LOGISTYKA STAWIA NA TECHNIKA


Logistyka stawia na technika – projekt realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.
Przez dwa lata będziemy realizować działania wynikające z projektu. Z projektu wynikają duże korzyści dla uczniów naszej szkoły.
Projekt przewiduje udział 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk w płatnych stażach w przedsiębiorstwach w wymiarze 150 godzin. Uczniowie klas IV TL oraz III TL wezmą udział w bezpłatnych wyjazdach na konferencje Logmeeting z udziałem prelegentów branży logistycznej oraz bezpłatnych wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach branży logistycznej.
Dla uczniów szkół projektowych, którzy uzyskają najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych przewidziany jest zakup certyfikatów CANDIDATE of JUNIOR LOGISTICAN.
Jako szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymamy również pomoce dydaktyczne w postaci architektonicznych makiet obiektów logistycznych, plansze dydaktyczne, filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, podręczniki oraz loginy do Wirtualnych Laboratoriów, czyli dostęp do systemu informatycznego klasy ERP.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY


Zespół Szkół Ekonomicznych przystąpił do projektu „Szkolny Klub Sportowy” 2017.
Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Ostrowski.
Celem programu jest umożliwienie uczniom podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela.
Uczniowie mogą poprawić swoją sprawność fizyczną i rozwijać swoje zainteresowania sportowe.
W naszej szkole odbywają się treningi z piłki siatkowej i zumby.
Zajęcia z piłki siatkowej prowadzone są przez p. A. Włodarczyka w piątki od 16 .00 – 18.00 . Natomiast zajęcia z zumby prowadzone są przez P. M. Libudzic w poniedziałki i piątki od 15.00 do 16.00.

MATURA 2017 - harmonogram

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO


23 lutego klasy księgowe 4a oraz 3a wraz z opiekunami wybrały sie do Teatru Muzycznego "Capitol" we Wrocławiu, aby przeżyć spotkanie ze spektaklem „Trzej muszkieterowie”.
Historię muszkieterów przywołuje z przeszłości Planchet, dawny sługa d’Artagnana, dziś mistrz krawiecki, opowiadając przybyłemu młodemu klientowi o honorze, lojalności i przyjaźni. To opowieść o świecie, w którym "brunatny kolor miała ziemia zroszona krwią muszkieterów [..].Bo jeden walczył za wszystkich, a wszyscy za jednego!".
Znana fabuła, pełna emocjonujących zwrotów akcji, widowiskowych walk szermierczych oraz niesamowitych efektów specjalnych, została w brawurowy sposób przedstawiona przez znakomitych aktorów. Zawierała wszystkie ważne wątki powieści Aleksandra Dumasa: przyjaźń Atosa, Portosa, Aramisa i d’Artagnana, mroczną postać Milady oraz intrygi kardynała Richelieu. Całość dopełniała znakomita choreografia wykonana przy wykorzystaniu ruchomych scen, a także zapierająca dech w piersiach muzyka Krzesimira Dębskiego.
Chociaż spektakl trwał prawie cztery godziny z czystym sumieniem można powiedzieć, że było warto go obejrzeć.

Wysiłki występujących aktorów zostały nagrodzone owacjami na stojąco. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem gry aktorskiej. Całość uświetniły fenomenalna oprawa muzyczna oraz niesamowite efekty specjalne. Ruchoma scena dla nas była wielką atrakcją i robiła piorunujące wrażenie.

autorki artykułu: Agnieszka Wawrzyniak, Małgorzata Galewska


Finał ogólnopolski „Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych” przed drużyną ostrowskiego EKONOMIKA


Do tegorocznej edycji „Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych” przystąpiło 942 uczniów z 314 Szkół ponadgimnazjalnych.
Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się po hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Etap wojewódzki konkursu odbył się w I Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu 14 marca 2017 roku.
O pierwsze miejsce w regionie walczyło 20 trzyosobowych zespołów z całej Wielkopolski. Największą wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych wykazały się uczennice klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista: Karolina Nowicka, Małgorzata Jaźwiec i Justyna Pastuszak.
Drużyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim będzie reprezentowała Wielkopolskę w finale ogólnopolskim, który odbędzie się 26 kwietnia br. w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
Uczennice walczyć będą o punkty na uczelnie wyższe oraz o cenne nagrody, między innymi laptopy, tablety i czytniki e-booków. Warto podkreślić, że wyróżniona młodzież uczestniczyła również w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”.
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych realizowali już po raz kolejny projekt, który składał się z cyklu zajęć w ramach, których uczniowie poszerzyli wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz opanowali umiejętności prowadzenia prawidłowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zatrudniania pracowników przez jednostki gospodarcze. Wszystkie materiały dydaktyczne do wykorzystania w pracy z uczniami Szkoła otrzymała od partnera projektu - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Opiekę merytoryczną nad uczniami w realizowanym projekcie oraz w przygotowaniach do Olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych sprawuje w Szkole Pani Justyna Płóciennik.


"Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”


20 marca odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim z uczniami, którzy w maju wyjadą na praktyki zagraniczne do Plymouth w Wielkiej Brytanii.
Stażyści z „Ekonomika” wyjadą do Wielkiej Brytanii w ramach projektu Powiatu Ostrowskiego pod nazwą „Europejskie mobilności edukacyjne uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego”.
Rozmowy były przeprowadzone już z kolejną grupą ekonomistów. Tym razem rozmowy odbyły się przez skype.
Dyrektor partnerskiej organizacji Europa Training pani Małgorzata Kuklińska pytała uczniów o ich zainteresowania, o dotychczasowe doświadczenie zawodowe i umiejętności, uczniowie mogli wskazać gdzie najchętniej chcieliby pracować, czego chcieliby się nauczyć podczas praktyk.


DRZWI OTWARTE, 24 LUTEGO 2017 R. - FOTOREPORTAŻPAWEŁ POPRAWA PONOWNIE ZWYCIĘZCĄ W KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH


16 lutego 2017 r. odbył się w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod patronatem Senatora Łukasza Mikołajczyka.
Jego głównym celem było pogłębianie zainteresowań uczniów tematyką krajów anglojęzycznych (Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii).

W etapie powiatowym wzięli udział uczniowie z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego.
Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz części ustnej, do której zakwalifikowało się najlepszych dziesięciu uczestników.

W konkursie Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali: Paweł Poprawa z kl. IIIa, Oliwia Jańczak z kl. IIIb oraz Aleksandra Ławicka z kl. IIITL.
W pierwszym wewnątrzszkolnym etapie, który odbył się 19 stycznia 2017 r., zajęli oni odpowiednio pierwsze trzy miejsca.

W konkursie powiatowym rewelacyjny wynik uzyskał Paweł Poprawa, który po części pisemnej był trzeci, a w części ustnej w formie „jeden z dziesięciu” podobnie jak przed rokiem okazał się najlepszy. Jako zwycięzca otrzymał nagrody rzeczowe oraz dyplom zwycięzcy konkursu.


ZAGRANICZNE STAŻE W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


16 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim z potencjalnymi uczestnikami staży zagranicznych w Wielkiej Brytanii.

Staże te są realizowane w ramach Projektu Edukacyjnego Szkoły „EUROPEJSKIE STAŻE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM”.,br> W ramach tego projektu w październiku 2016 roku już 16 uczniów ostrowskiego Ekonomika odbyło staż w Niemczech. Kolejna, 32 osobowa grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik ekonomista wyjedzie w maju do Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Uczniowie wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii uczestniczyli w rekrutacji przeprowadzonej przez pracowników partnerskiej organizacji – EUROPA TRAINING (UK) LTD z Plymouth. Pani Małgorzata Kuklinska i pan Leigh Robinson rozmawiali indywidualnie z uczniami, w języku angielskim, o oczekiwaniach uczniów, o ich zainteresowaniach, umiejętnościach i dotychczasowym doświadczeniu zawodowym.
Rozmowy przebiegły w bardzo miłej atmosferze, obie strony były bardzo zadowolone z ich efektu. Uczniowie, po wyjściu z rozmowy dzielili się swoimi odczuciami, stwierdzili, że bezpośrednia komunikacja językowa była skuteczniejsza niż rozmowy przez skype, jakie były przeprowadzane dotychczas przy rekrutacji.

Pani Małgorzata Kuklinska dyrektor Europa Training dokonała również krótkiej prezentacji swojej firmy, zachęcając tym samym uczniów młodszych klas do udziału w tego typu projektach.


WALENTYNKI W WIERSZU


WALENTYNEK CZAR mieli okazję poczuć uczestnicy międzyszkolnego poetyckiego konkursu walentynkowego "Walentynki w wierszu".
Organizatorzy konkursu (Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych) zadbali o romantyczną atmosferę towarzyszącą uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
Trzech młodych poetów reprezentowało naszą szkołę: Natalia Poprawa, Magdalena Jankowska i Daniel Nowakowski.
Jury wyróżniło przepiękny wiersz Natalii Poprawy.

Gratulujemy!

„Zawsze z Tobą’’

Zmieniłeś ją
już jako małą dziewczynkę
nauczyłeś kochać i szanować
to co do niej należy.
Udowodniłeś w momencie próby
że zawsze była dla Ciebie najważniejsza.
W najgorszych chwilach byłeś z nią.
Dużo rozmawialiście
razem tak długo walczyliście
a teraz wyjechałeś
wydawałoby się, iż to koniec
ale czasami tak się zdarza -
ludzie odchodzą.
Choć była silną wojowniczką
przegrała
mimo to jej cząstka
zawsze pozostanie w tobie.
Bez względu na to gdzie uciekniesz,
dokąd wyjedziesz będziesz pamiętał
o swojej królewnie.
Prawdziwa miłość nie umiera nigdy,
wie jak przeżyć.
Teraz musisz się zająć waszym skarbem
płacze, chyba jest głodny.


KOLEJNY SUKCES EKONOMICZNY


Marika Kempińska, uczennica klasy IV a zajęła III miejsce w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej 2016/2017.

GRATULUJEMY!

Organizatorem konkursu była Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Czechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu.
Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Ostrowskiego i Prezydent Miasta Kalisza.

W finale konkursu ZSE reprezentowało 21 uczniów z klas III i IV Technikum Ekonomicznego.
Ilość młodych ekonomistów zakwalifikowanych do finału została również zauważona, doceniona i nagrodzona przez organizatorów.
Nasza szkoła otrzymała laptop :)

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
SUKCES UCZNIÓW W OLIMPIADZIE STATYSTYCZNEJ


13 stycznia 2017 roku w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu odbył się II etap I Olimpiady Statystycznej-zawody okręgowe. Organizatorzy to: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Patronat nad Olimpiadą objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim.
Do zawodów okręgowych I Olimpiady Statystycznej zakwalifikowało się trzech uczniów z naszej szkoły:
- Paweł Poprawa kl. III a
- Kordian Śpigiel kl. IV a
- Katarzyna Majchrzak kl. IV a
Zawody okręgowe Olimpiady Statystycznej składały się z dwóch części pisemnej i ustnej. Część pisemna polegała na rozwiązaniu testu, natomiast część ustna na przygotowaniu i wygłoszeniu wypowiedzi na jedno wylosowane przez uczestnika pytanie problemowe.
Zwycięzcą etapu okręgowego w województwie wielkopolskim został uczeń naszej szkoły - Kordian Śpigiel ( kl. IV a). Paweł Poprawa ( kl. III a) zajął III miejsce w okręgu. Zwycięzca zawodów okręgowych - Kordian Śpigiel, wraz z opiekunem merytorycznym Olimpiady – panią Danutą Bartosik, w nagrodę pojadą na cztery dni do Brukseli. Przed zwycięzcami etap centralny Olimpiady, który odbędzie się w Warszawie.
GRATULUJEMY.

WPŁYW KSIĄŻKI NA ROZWÓJ MŁODZIEŻY


Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że szkoła, do której uczęszczają Państwa dzieci przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a konkretnie chodzi o Priorytet 3 - dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała dotację na zakup nowości książkowych. Po konsultacjach z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim zakupiono ponad 750 książek. Są to atrakcyjne dla młodzieży, bestsellerowe pozycje.
Czytanie książek ma istotny wpływa na psychikę młodego człowieka, pomaga w kształceniu umysłu, pobudza sferę emocjonalną, odpowiednio dobrana pozostawia ślad na całe życie. Książka jest nośnikiem informacji, który zmusza do uruchomienia własnej wyobraźni, sprzyja refleksji, czyli kształtowaniu osobistej wizji świata i systemu wartości. Stanowi także źródło komunikacji ze światem. Warto więc zabiegać, aby książka zajmowała należne jej miejsce w każdym okresie życia człowieka.
Rozpowszechnianie czytelnictwa powinno być wspólna troską nauczycieli i rodziców, ponieważ tylko wtedy przyniesie pożądany efekt w postaci dojrzałego czytelnika, a co za tym idzie ucznia, pracownika, człowieka.
To właśnie dorośli, najpierw rodzice, później nauczyciele i wychowawcy powinni zaszczepić potrzebę kontaktu z książką w procesie nauczania i wychowania. Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u uczniów zamiłowanie do książek.
Dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania, nasze dzieci będą mogły rozważniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a polska szkoła będzie wychowywała kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i wrażeń.
Czytanie rozwija sferę poznawczo-intelektualną, wzbogaca wartości moralno-społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów.
Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z rzeczą przyjemną, może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.
Dobra powieść to nie tylko świetna zabawa. Czytanie jest też szkołą życia - uczy empatii, wzmacnia więzi społeczne, a nawet zmienia osobowość. Czytanie opowieści pozwala lepiej rozumieć innych i rozwija kompetencje społeczne. W efekcie młodzież będzie lepiej przygotowana do współpracy, przyjaźni, a nawet miłości. Uczniowie sięgając po książkę są bardziej otwarci i wrażliwi na innych.
O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla młodzieży książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice.
Czytanie:
- poprawia pamięć,
- ćwiczy mózg,
- wzbogaca słownictwo,
- uczy wyrażania uczuć,
- pomaga zrozumieć rzeczywistość,
- uczy rozumieć innych ludzi,
- dostarcza wiedzy,
- uczy przyswajania nowych wiadomości,
- ułatwia naukę,
- utrwala zasady ortografii,
- rozwija emocjonalnie,
- poprawia koncentrację,
- rozwija umiejętności komunikacyjne.

Drodzy Rodzice, prosimy Was gorąco, abyście zachęcali swoje dzieci do wypożyczania i czytania książek. Młodzi ludzie, w których zaszczepiamy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości. Dajmy szansę naszym wychowankom, by wyrośli na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 18.01.2017


Zebranie z rodzicami klas II i III o godz. 17.00 w salach:

Klasa IIa wychowawca mgr Milena Kulas sala nr 20 ( II piętro)
Klasa IIb wychowawca mgr Czesław Skoniecki sala nr 23 (II piętro
Klasa IITL wychowawca mgr Beata Mądrzak sala nr 10
Klasa IIIa wychowawca mgr Iwona Grzesiek sala nr 11 ( I piętro)
Klasa IIIb TE – wychowawca mgr E.Kalinowska sala nr 6 ( I piętro)
Klasa IIIc wychowawca mgr Anna Matuszak sala nr 4 ( parter)
Klasa IIITL – wychowawca mgr H.Zwierz sala nr 8 ( I piętro)
Klasa III TL/TH – wychowawca mgr Barbara Ciechanowska-Kubica sala nr 5c ( przy sali gimnastycznej)

Spotkanie rodziców klas I i IV o godz. 18.00 w salach:

Klasa Ia wychowawca mgr Magdalena Bogacka sala nr 3 (parter)
Klasa Ib wychowawca mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 2 (parter)
Klasa ITL wychowawca mgr Wiesława Walkowiak sala nr 1 (parter)
Klasa ITL/TH wychowawca mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 10 (I piętro)
Klasa IVa wychowawca mgr Małgorzata Czaińska – Zawidzka sala nr 16 ( II piętro)
Klasa IVb wychowawca mgr Magdalena Barczak-Zmyślona sala nr 14 ( II piętro)
Klasa IVc wychowawca mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 19 ( II piętro)
Klasa IVTL/TH wychowawca mgr Kamila Sikorska sala nr 8 ( I piętro)

Nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godz.17.00


ZMIANA PLANU LEKCYJNEGO


Od 9 stycznia 2017 roku nastapi zmiana planu lekcji. Nowy plan dostepny jest w zakładce ŻYCIE SZKOŁY - PLAN LEKCJI.

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

Niech te dni upłyną bez trosk i zmartwień.

Niech wszelkie zmiany w Nowym 2017 Roku

będą zmianami trafnymi i pełnymi ciekawych możliwości.

życzy


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy

oraz Uczniowie

Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego

w Ostrowie Wielkopolskim


Boże Narodzenie, Grudzień 2016PODSUMOWANIE PROJEKTU „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych”


21 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej ZSE odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego” z Ostrowa Wielkopolskiego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych” skierowany był do uczniów Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie były dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, dobra znajomość języka angielskiego, wysoka frekwencja oraz kultura osobista.
W sumie w Projekcie wzięło udział 42 uczniów. Szkoła w ramach Projektu otrzymała ponad 370 tysięcy zł. Środki te wykorzystano na przygotowanie językowe uczniów, na transport i ubezpieczenie, na zakwaterowanie i wyżywienie, na zajęcia kulturowe i wycieczki oraz zakup pomocy dydaktycznych m.in. rzutników multimedialnych, kamery, aparatu fotograficznego, drukarki, monitora.

Realizacja Projektu jest możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy ZSE ze Starostwem Powiatowym. Szczególnie naszą szkołę wspierają pracownicy Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Przedstawiciele uczestników Projektu, uczniowie klas czwartych: Konrad Świerczyk, Karolina Kołodziej z klasy w zawodzie technik ekonomista oraz Marta Raczak i Marcin Giemza z klasy logistycznej przedstawili prezentację z pobytu w Anglii. Podzielili się swoimi wrażeniami, odczuciami z pobytu w Plymouth.
Uczniowie podczas pobytu w Plymouth zakwaterowani byli parami w domach rodzin angielskich tzw. host familys. Uczestnicy Projektu byli pod opieką zagranicznego partnera stażu - firmy Europa Training Ltd. Każdy uczeń miał przydzielone inne przedsiębiorstwo lub instytucję, w których odbywał praktyki i do którego musiał samodzielnie dotrzeć. Podczas staży uczniowie zapoznali się z nowymi metodami organizacji pracy, sposobami obsługi klientów, obowiązującymi przepisami BHP. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda logistyka w magazynie czy w przedsiębiorstwie od środka, każdego dnia zajmowali się innymi czynnościami, od zwykłego paletyzowania ładunku, poprzez kompletowanie zamówień kończąc na obsłudze programów magazynowych typu WMS (Warehouse Management System). Nauczyli się także słów i zwrotów przydatnych w ich przyszłym zawodzie oraz znacznie poprawili swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mieli również zagospodarowany czas wolny: organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogli zwiedzić miasto oraz poznać jego historię i miejscowe zwyczaje. Zorganizowana była także wycieczka do największego akwanarium w Wielkiej Brytanii - National Marine Aquarium. Mieli okazję podziwiać piękne widoki na ocean z The Hoe oraz na Barbican.

Uczniowie uczestniczący w stażu twierdzą, iż wyjazd nie tylko poprawił ich umiejętności językowe i podniósł kompetencje zawodowe, ale także zwiększył ich świadomość społeczną dotyczącą bycia Europejczykiem oraz udowodnił, że z powodzeniem mogą pracować także poza granicami kraju.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie uczestnikom Projektu certyfikatów i Europassów Mobilności przez panią Dyrektor Beatę Matuszczak oraz pana Tomasza Sobczaka - pracownika Wydziału Integracji Europejskiej i Rozwoju w Starostwie Powiatowym.


FINALISTA OLIMPIADY HANDLOWO-MENADŻERSKIEJ


W dniach 15-16 grudnia 2016 roku odbył się ogólnopolski etap II edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Szczecinku.
W eliminacjach wziął udział Paweł Poprawa z klasy III a, który osiągnął wielki sukces.
Paweł został uhonorowany zaszczytnym tytułem finalisty Olimpiady.

GRATULUJEMY!
Opiekunem Olimpiady była nauczycielka przedmiotów zawodowych Anna Matuszak.

STYPENDYSTKA PREZESA RADY MNINISTRÓW


Najlepsza uczennica naszej szkoły Agnieszka Czaska z klasy II a Technikum Ekonomicznego otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się 30 listopada 2016 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu.
Gospodarzami uroczystości był Wojewoda Wielkopolski pan Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska.

Gratulacje dla Agnieszki.


DZIEŃ WOLONTARIUSZA


"Szczęście to jedyna wartość, która się mnoży, jeśli się ją dzieli" - takie motto przyświecało tegorocznej uroczystości Dnia Wolontariusza.
W miniony piątek programem pt."Opowieść o szczęściu" najprawdopodobniej udało się organizatorom poruszyć niejedno serce.
Rzuciliśmy promyk nadziei, że w każdej trudnej sytuacji można odnaleźć szczęście. Czy potrafimy znaleźć szczęście?

Przed programem zapytaliśmy panią dyrektor i niektóre osoby z naszej szkoły, czym jest dla nich szczęście. Podczas uroczystości mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać, co odpowiedziały.
Czasami jest tak, że oceniamy poziom swojego szczęścia patrząc na swoje życie przez pryzmat niepowodzeń, kompleksów, porównywania się z innymi. Niektórzy myślą, że będą szczęśliwi otaczając się bogactwem. A jak powinno być? Podpowiedzieli nam Mędrcy.
Zdarza się, że zamartwiamy się własnym wyglądem, uciążliwe stają się czynności domowe, a do tego nie umiemy z sobą rozmawiać. Czasem trzeba pomóc innemu w jego nieszczęściu, by wyjść poza własne problemy. O tym mogliśmy się przekonać oglądając scenkę „podwójne lustro”.
Kolejna scenka „wielki on” pokazała nam, że można robić coś dla innych i być szczęśliwym z tego powodu.

Do refleksji skłoniła nas też piękna treść piosenki Anny Marii Jopek "Ale jestem", Perfekt "Odnawiam duszę", czy Mieczysława Szcześniaka "Sercem patrz" w wykonaniu naszych uczniów.
Na zakończenie wysłuchaliśmy piosenki w oryginalnym wykonaniu Alicji Majewskiej "Nie zamykajmy się od środka".

Podczas uroczystości pani pedagog i pani dyrektor podziękowały wolontariuszom za ich pracę, zaangażowanie i czas poświęcany innym, a bardzo ważny moment nastąpił w chwili, kiedy została przedstawiona Zuza Golec – jako Ostrowski Wolontariusz Roku 2016.
Taką nagrodę odebrała Zuzanna z rąk pani prezydent Beaty Klimek w ostrowskiej Synagodze w dniu 7 grudnia br.
Niech postawa i zaangażowanie Zuzanny będzie inspiracją dla jej rówieśników.

Uroczystość przygotowali uczniowie z klas: Ia, I th/tl, I tl, IIa, IIIa, III tl, a nad całością czuwały Anna Kupczyk i Beata Misiek.


OSTROWSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2016


Ogromne wyróżnienie dla Zuzanny Golec uczennicy klasy IV b naszej szkoły.
Praca Zuzanny w ramach wolontariatu została zauważona i doceniona.
Nasza Zuza otrzymała z rąk pani prezydent Beaty Klimek, w ostrowskiej Synagodze, statuetkę i dyplom Ostrowskiego Wolontariusza Roku 2016.
Niezwykle wzruszające było to wydarzenie. Podniosła i piękna chwila dla Zuzanny.
Co poniedziałek Zuzanna pracuje jako wolontariusz w przedszkolu nr 16 i jak twierdzi, każdy uśmiech dziecka, każde przytulenie czy zwykłe dziękuję to dla niej zastrzyk energii na cały dzień. Mimo to, że Zuzanna jest uczennicą klasy IV znajduje czas na wolontariat - bo wszystko to kwestia organizacji czasu - jak twierdzi.
Zachęcamy wszystkich do działań w ramach wolontariatu.
Niech wyróżnienie i postawa Zuzanny będzie inspiracją dla wszystkich niezdecydowanych.


WYNIKI TURNIEJU KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH 2016


- W kategorii – TEST WIEDZY najlepsze wyniki uzyskały ex aequo: Weronika Beker oraz Paula Działoszek z klasy II B.

- W ZAWODACH STRZELECKICH – w kategorii dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Zuzanna Szkudłapska z klasy II b, a w kategorii chłopców Mateusz Chojnacki z klasy IV c.

- W Policyjnym Torze Przeszkód – w kategorii dziewcząt najlepszy wynik uzyskała Weronika Spalony z klasy II b, a w kategorii chłopców Eryk Nowicki z klasy IV b.

- W konkursie z zakresu pierwszej pomocy najlepsze wyniki uzyskały ex aequo dwie drużyny: drużyna 4 osobowa w składzie Patrycja Szymkowiak, Zuzanna Golec, Agata Bonikowska oraz Maja Gruszczyńska z klasy IV b oraz drużyna 4 osobowa w składzie Magdalena Broda, Wiktoria Gmerek, Natalia Pawlaczyk oraz Natalia Kruszyk z klasy IV c.

W klasyfikacji całościowej najlepszą drużyną Turnieju Klas Prawno-Policyjnych okazała się drużyna klasy II B.
Reprezentacja klasy II b w składzie: Weronika Puszkar, Weronika Spalony, Aleksandra Kasprzak, Oktawia Przybylska, Jakub Zawada, Zuzanna Szkudłapska, Dominik Oleszyński, Ewelina Żukowska, Paula Działoszek, Weronika Beker, Samanta Sierańska, Weronika Guzikowska, Aleksandra Jasiak, Łukasz Kolenda, Rafał Bochyński.


KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI ZIMOWEJ


W zakładce EGZAMINY znajdują się harmonogramy części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji styczeń/luty 2017
Prosimy o zapoznanie się z tymi harmonogramami.

SUKCES STATYSTYCZNY NASZYCH UCZNIÓW


16 listopada odbył się etap szkolny I edycji Olimpiady Statystycznej.
Jej organizatorami są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski.
Głównym jej celem jest upowszechnienie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych.
Do Olimpiady w formie testu on-line przystąpiło w szkole 9 uczniów. Wśród najlepszych byli: Paweł Poprawa z klasy III a ( I miejsce w etapie szkolnym), Katarzyna Majchrzak ( II miejsce w etapie szkolnym) i Kordian Śpigiel ( III miejsce w etapie szkolnym) z klasy IV a. Ponadto w okręgu nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie miejsca.
I tak Paweł uplasował się na 7 miejscu, Kasia zajęła 10 miejsce a Kordian 11. Warto wspomnieć, że pokonali oni ponad stu uczniów z innych szkół w okręgu.
Przewodniczącą Komisji Szkolnej Olimpiady Statystycznej była Pani Danuta Bartosik .
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w II etapie, który odbędzie się 13 stycznia 2017 roku.


LOGISTYCY W MAHLE


24 listopada 2016 roku uczniowie pierwszej klasy w zawodzie technik logistyk odbyli wycieczkę edukacyjną do siedziby firmy MAHLE.
To tam produkuje się chłodnice, kondensatory i moduły dla światowego przemysłu samochodowego.
Podczas pierwszej części wycieczki, przeprowadzony został instruktaż zapoznający uczniów z głównymi wytycznymi dotyczącymi zasad BHP, mającymi zapewnić bezpieczeństwo podczas zwiedzania zakładu.
Cennym doświadczeniem była możliwość obserwacji całego cyklu produkcyjnego w/w podzespołów, począwszy od momentu doboru surowców, poprzez proces technologiczny, aż po system pakowania.
Z dużym zainteresowaniem uczniowie przyglądali się pracy ludzi i urządzeń.
Wycieczka ta przekonała uczniów i potwierdziła konieczność posiadania wiedzy z zakresu logistyki i spedycji, którą uczniowie zdobywają w ZSE, by móc ją później wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.


I B NA STRZELNICY


17 listopada 2016 r. klasa Ib pojechała na wycieczkę przedmiotową na strzelnicę do Raszkowa.
Na miejscu przedstawiciel Ligi Obrony Kraju udzielił uczniom instruktażu na temat budowy broni, jej ładowania oraz sposobu strzelania.
Każdy z uczniów oddał 25 strzałów z broni kbks oraz miał również możliwość oddania 2 strzałów z karabinka AK.
W wolnym czasie od strzelania uczniowie ćwiczyli elementy musztry paradnej.
Organizatorami wycieczki byli pan Tomasz Stempniewicz (wychowawca klasy Ib) oraz pan Czesław Skoniecki (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa).


ZAJĘCIA Z POLICJANTEM


Klasy 1 i 2 o profilu prawno-policyjnym miały niecodzienne lekcje edukacji prawno-policyjnej.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim zajęcia na temat "Technik kryminalistycznych" poprowadził funkcjonariusz Policji wydziału kryminalistyki Bartosz Kubica.


CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


W dniach od 14 do 18 listopada 15-osobowa grupa uczniów wzięła udział w zajeciach specjalistycznych dla zawodu technik logistyk w ramach projektu CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA.
Laboratoria odbywały się na Politechnice Poznańskiej.
To był bardzo intensywny i pracowity czas dla młodych ekonomistów. Efekty ich pracy zaowocowały otrzymaniem przez wszystkich naszych uczniów pozytywnych ocen oraz certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w projekcie.
W tegorocznej edycji projektu udział wzięli: Magdalena Hyży, Jagoda Potrzeba, sara Przepiórka, Maria Kowalska, Magdalena Kołodziej, Magdalena Jankowska, Dominika Glinkowska, Adrianna Stawińska, Marta kamzol, Klaudia Grzesiak, Daniel Nowakowski, Mateusz Sęk, Damian Matuszak, Kamil Kierzek i Mikołaj Szyszka.


BYĆ POLAKIEM.....NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


10 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Przepełniony emocjami montaż słowno-muzyczny przygotowała klasa I TL oraz Klaudia Gabryelczyk z klasy III TL.
Okolicznościowy apel upamiętnił zarówno dzień 11 listopada 1918 roku, jak również oddał hołd wszystkim Polakom, którzy walczyli i zginęli za wolność naszej Ojczyzny. Uroczysty nastrój narodowego Święta Niepodległości podkreśliły pieśni patriotyczne, zaśpiewane przez młodzież.
Piekną lekcję historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny uświetniła obecność Pocztu Sztandarowego oraz występ chóru szkolnego.


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 17 listopada 2016 roku o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych.

PROGRAM ZEBRANIA:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza.
4. Odczytanie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i zatwierdzenie przyjęcia.
5. Sprawozdanie z działań wykonanych w roku 2016.
6. Omówienie działań na rok 2017.
7. Wolne głosy i wnioski.

Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o niezawodne uczestnictwo w zebraniu.UWAGA! UWAGA! TURNIEJ KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


18 listopada odbędzie się Turniej klas prawno-policyjnych.
Jest on skierowany do wszystkich klas prawno-policyjnych.

Wytypowane drużyny z każdej klasy wezmą udział w konkursach:
- wiedzy (zakres wiedzy – Konstytucja RP oraz Ustawa o Policji) – test – 4 osoby z każdej klasy

- sportowym – policyjny tor przeszkód – 4 osoby z każdej klasy (2 dziewczyny, 2 chłopców)

- I pomocy – udzielanie oraz test wiedzy – 4 osoby z każdej klasy (drużyna)

- strzeleckim – 4 osoby z każdej klasy (2 dziewczyny, 2 chłopców)

Każda klasa zgłasza drużyny składające się z 16 osób (udział poszczególnych osób nie może się powtarzać).

Drużyny z podaniem imion i nazwisk oraz nazwą konkursu, w którym biorą udział poszczególne osoby należy zgłosić do Magdaleny Barczak-Zmyślonej do dnia 15 listopada.

UWAGA - ogłoszenie wyników odbędzie się podczas apelu klas mundurowych w grudniu.

LEKCJA Z ZUS


26 października 2016 roku w naszej szkole rozpoczęła się III edycja Lekcji z ZUS.

Na lekcję otwartą, którą przygotowały nuczycielki pzedmiotów ekonomicznych Justyna Płóciennik i Anna Matuszak przybyli zaproszeni goście oraz zainteresowani projektem uczniowie.

Lekcje z ZUS to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem ogólnym jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i składa się z cyklu czterech lekcji, który wieńczy „Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych”.

Uczniowie chwalą ciekawą formę przeprowadzenia lekcji – prezentacje multimedialne, filmy, ćwiczenia i przystępne materiały przygotowane przez ZUS.
Mamy nadzieję, że przystępując do projektu otworzymy swoim uczniom drzwi do wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, która pozwoli im na podejmowanie samodzielnych świadomych decyzji po wejściu na rynek pracy.


ĆWICZENIA OBRONNE


Klasa II b prawno-policyjna miała okazję uczestniczyć w ćwiczeniach ochronnych, które odbyły się 28 października na terenie Stanicy Harcerskiej w Ostrowie Wlkp.
Uczniowie zostali zaproszeni do udziału w ćwiczeniach przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.
Nasza młodzież miała okazję „z bliska” obejrzeć działania służb mundurowych podczas symulowanej akcji podjętej w związku z pościgiem za uciekającymi z aresztantami, którzy wzięli za zakładnika funkcjonariusza aresztu.

Klasa II b odegrała również swoją rolę podczas ćwiczeń, ponieważ przeprowadzono symulację ewakuacji.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie koordynacji działań służb mundurowych i pracowników Urzędu Miasta.

W ćwiczeniach wzięła udział Policja, Straż Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Zespół Zakładu Opieki Zdrowotnej, Straż Miejska, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.

Po zakończonych ćwiczeniach funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej przeprowadzili dla uczniów zajęcia z kajdankowania oraz samoobrony.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 października 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.

Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali: Dorota Jamińska, Danuta Bartosik, Magdalena Barczak-Zmyślona, Anna Burkietowicz, Krzysztof Cegła, Beata Mądrzak, Ewa Smektała, Beata Misiek, Magdalena Andrzejewska, Jolanta Musialska, Ewa Kalinowska, Marta Libudzic, Paweł Szczepaniak, Lilla Korczewska, Magdalena Baum, Henryka Nożyńska, Zygmunt Boroch.

Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych.
Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.

Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Sławomir Nowak (Przewodniczący Szkoły), Weronika Spalony (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Klaudia Pietrzykowska (Skarbnik Szkoły), Cezary Dera (Sekretarz Szkoły).


NASI LOGISTYCY NA PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W NIEMCZECH


Od dnia 3 października 2016 roku szesnastu uczniów z klas trzecich w zawodzie technik logistyk odbywa dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hildburghausen w Niemczech.

Są one realizowane w ramach projektu „Europejskie staże uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”.
Projekt jest wielką szansą dla uczniów na poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych.
Uczniowie podczas zajęć organizują procesy logistyczne, m.in. przyjmują towar do magazynu, dokonują jego identyfikacji i kontroli, przeprowadzają inwentaryzację stanu magazynu, tworzą dokumentację logistyczną. Przy wykorzystaniu technologii informatycznych stosują obliczenia przydatne do kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym.
Zdobyte umiejętności uczniowie prezentowali w rzeczywistych warunkach pracy w firmie logistycznej „Eschrich” w Zella-Mehlis.

Podczas stażu uczniowie poszerzają także swoje umiejętności językowe. Posługują się językiem niemieckim na co dzień, co wpływa na poprawę ich sprawności językowych.
Praktyki zagraniczne przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów o potrzebie dalszej nauki języka niemieckiego w celu poszerzenia perspektyw zawodowych.

Dla uczniów odbywających staż przygotowano bogaty program kulturowy. Zorganizowano wycieczkę po mieście Hildburghausen, górską wędrówkę na wieżę Bismarcka, wycieczki do miast: Erfurtu (stolicy Turyngii), Coburga oraz Meiningen.
Zaplanowano również wizyty w Muzeum Pojazdów oraz Muzeum Mleka.

autor artykułu: Marta Duczmal


WSB w ZSE


04 października br. uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Warsztaty dotyczyły zasad savoir- vivre. Prowadzący w bardzo ciekawy sposób przedstawili zasady hierarchii obowiązujące na szczeblu towarzyskim oraz biznesowym.

Uczniowie ZSE uczestniczyli scenkach przedstawiających zasady wieku i płci.


PAŹDZIERNIKOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


3 października 2016 roku uczniowie klas prawno-policyjnych wzięli udział w comiesięcznym apelu mundurowym.

Apel mundurowy odbywa się zawsze w pierwszym roboczym dniu miesiąca.

Podczas apelu uczniowie klasy II b zaprezentowali swoje umiejętności, które zdobyli podczas warsztatów w Warszawie, prowadzonych przez instruktorów z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.


ŻONKILOWE POLE NADZIEI


W miniony poniedziałek, 3 października 2016 roku odbyła się uroczystość „Żonkilowe Pola Nadziei”.
Na przygotowanym wcześniej trawniku przy naszej szkole posadziliśmy 260 cebulek żonkilowych.
Szkolne Koło Wolontariusza współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wlkp. kolejny raz włączyło się do akcji żonkilowych pól nadziei.
Oprócz członków Towarzystwa naszą uroczystość uświetniły swoją obecnością przedstawicielki Ostrowskiego Klubu „Amazonka”.

Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca, a także organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Przy naszej szkole, wzdłuż ulicy Głogowskiej pierwsze żonkilowe pole nadziei powstało 10.X.2008 roku. Młodzież naszej szkoły wraz z wolontariuszami z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa posadziła wtedy 320 cebulek żonkilowych.
W dniu 3 października br. odnowiliśmy tę ideę solidaryzowania się z chorymi.
Wiosną przy naszej szkole zakwitną żółte kwiaty, by przypominać nie tylko uczniom, ale także przechodzącym i przejeżdżającym tędy ludziom o cierpiących z powodu choroby nowotworowej i o osobach, które się nimi opiekują.

Będziemy pamiętać również o tych, którzy z powodu tej choroby przeszli do wieczności.
I właśnie rozważania o śmierci i sposób mówienia o niej i pogodzenia się z czymś, co nieuchronne, były myślą przewodnią tegorocznej uroczystości.
Do refleksji nad tym tematem posłużyły fragmenty książki Erica – Emmanuela Schmitta pt. „Oskar i pani Róża”. W rolę Oskara wcielił się Jakub Kryś z klasy Ib, a fragmenty cioci Róży przedstawiła Marika z klasy IVa.
Teksty z Księgi Mądrości przedstawiły Marlena Lisiak oraz Sandra Kostera z klasy Ia. W całość wprowadziła Wioletta Kurek (również z klasy Ia).
W programie artystycznym usłyszeliśmy też piosenki w wykonaniu uczniów klasy Ia – Julia Junak w utworze zespołu Dżem „Do kołyski” oraz uczniowie z klasy I tl Patrycja Tyrała z piosenką Mieczysława Szcześniaka „O niebo lepiej” oraz duet Kamila Karolewska i Szymon Muszyński w utworze Grzegorza Hyżego „Na chwilę”.

Słowo poetyckie i czar muzyki uprzyjemnił widowni to wydarzenie i myślę, że pozwolił napełnić się nadzieją, że warto żyć pomagając innym.

Uroczystość przygotowały pani Beata Misiek – nauczycielka religii i pani Anna Kupczyk – pedagog szkolny i koordynator Szkolnego Koła Wolontariusza.


CZAS ZAWODOWCÓW BIS- WIELKOPOLSKA ZAWODOWASZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2016/2017CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


Kolejny raz nasza szkoła weźmie udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
W ramach prjektu przewiduje się następujące formy wsparcia :
płatne staże dla uczniów,
zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,
kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego zgodnie ze standardem określonym przez MEN w katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.koweziu.edu.pl,
doposażenie placówek kształcenia zawodowego, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego,
dostęp do narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.
Jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy i poszczególne szkoły uczestniczący w projekcie będą miały okazję współtworzyć rozwijaną w województwie Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celem tego regionalnego przedsięwzięcia jest trwała odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu Systemu Zawodowcy czy wsparcie szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (5%). Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu, stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Strona Internetowa: www.zawodowcy.org

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ


26 września 2016 roku w blasku promieni słonecznych odbył się Szkolny Turniej Piłki Siatkowej.
Inicjatorami sportowego przedsięwzięcia i głównymi sędziami turnieju byli: nauczycielka przedmiotów zawodowych Wiesława Walkowiak i nauczyciel wychowania fizycznego Artur Włodarczyk.
Zwycięzcy w kategorii chłopców:

I miejsce - chłopcy z klasy IV B
II miejsce - chłopcy z klasy IV TLH
III miejsce - chłopcy z klasy I TL

Zwyciężczynie w kategorii dziewcząt:

I miejsce - dziewczęta z klasy III A
II miejsce - dziewczęta z klasy III TL
III miejsce - dziewczęta z klasy II A

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY, A WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TURNIEJU DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I SPORTOWĄ RYWALIZACJĘ!


KLASA PRAWNO-POLICYJNA W WARSZAWIE


23 września 2016 roku grupa uczniów z klasy II prawno-policyjnej brała udział w warsztatach z „Regulaminu musztry” i „Ceremoniału wojskowego”.
Warsztaty zorganizowne zostały w ramach programu szkolenia przewidzianego dla klas mundurowych pod patronatem MON.
Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie.

Początki były trudne...Odliczanie...Równanie...Lewa noga... Prawa noga...Oddawanie honoru...Te zwroty sprawiały uczniom wiele kłopotu.
Po paru godzinach mozolnej pracy pod okiem instruktora, efekt końcowy był zadawalający.
Szkolenie zakończyło się defiladą przy muzyce marszowej.
Uczniowie mieli okazję poznać historię Batalionu Reprezentacyjnego, zwiedzili salę tradycji oraz Grób Nieznanego Żołnierza.

Uczestnicy warsztatów narzekali na zmęczenie, ale deklarowali ogromne zadowolenie z możliwości udziału w warsztatch.
Opiekunem uczniów podczas wycieczki przedmiotowej był nauczyciel edukacji prawno-policyjnej Czesław Skoniecki.


INAUGURACJA ŻONKILOWYCH PÓL NADZIEI


23 września br. uczniowie klasy I TL wraz z pedagogiem szkolnym Anną Kupczyk i nauczycielką religii Beatą Misiek wzięli udział w inauguracji Żonkilowych Pól Nadziei, sadząc żonkile przed Urzędem Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.
Żonkil to symbol nadziei i solidaryzowania się z osobami chorymi na choroby nowotworowe i tymi, którzy się nimi opiekują.
Akcja ta jest organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wlkp.,br>
Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei.
Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga.
Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
W Ostrowie Wielkopolskim pierwsze „Pole Żonkilowe” zakwitło wiosną 2006 roku. Następne w kolejnych latach. Żonkile kwitły przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Antoniego oraz przy Kościele Św. Pawła i przy Klasztorze o.o. Pasjonistów w Sadowiu.

Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca do pomocy ciężko choremu oraz zbiórka funduszy na organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W tym roku Szkolne Koło Wolontariusza w naszej szkole podejmuje inicjatywę posadzenia „Żonkilowego Pola Nadziei” wzdłuż ulicy Głogowskiej.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 3 października br.


"SEKRET" - PROFILAKTYCZNY SPEKTAKL TEATRALNY


W trzecim tygodniu września klasa IIIa pod opieką pedagoga szkolnego Anny Kupczyk uczestniczyła w spektaklu "Sekret".
Przedstawienie miało miejsce w Ostrowskim Centrum Kultury.
Spektakl został zrealizowany w ramach działań ogólnopolskiego programu Profilaktyka a Ty.
Autorem scenariusza jest Grzegorz Jach -policjant, który jest pomysłodawcą i twórcą programu Profilaktyka a Ty. Charyzmatyczny pan Grzegorz przed premierą chodząc po widowni, zadawał młodym ludziom pytanie, co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki? Jakie jest Twoje stanowisko w tej kwestii? Jak zachowałbyś się, gdyby Twój kolega miał problem?
Młodzi ludzie zgromadzeni na widowni zmuszeni zostali do refleksji, nikt nie wyszedł z sali obojętny.
Przedstawienie w reżyserii pana Grzegorza Jacha wzbudziło zainteresowanie. Wszyscy dowiedzieli się, że nie muszą tak biec, że "wyścig szczurów" może prowadzić do klęski, że bardzo ważne są relacje międzyludzkie. I co najważniejsze, że każdy z nas ma swój skarb – bijące serce i każdy jest panem swojego świata.
Oby więcej takich działań z młodzieżą i dla młodzieży.

XXX OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ - ZAPISY


Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: "Państwo a gospodarka".
Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński.
Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja również wyłanianiu utalentowanej młodziezy do szkół wyższych.

Dla laureatów Olimpiady przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.
Wśród nagród znajduja się także stypendia naukowe oraz wyjazdy zagraniczne.
Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycjiznajdują się na stronie internetowej Olimpiady: owe.pte.pl - zakładka "Bieżąca edycja".

Chętne do udziału w Olimpiadzie osoby, proszone są o zgłoszenie się do koordynatorek Olimpiady: Pani Grażyny Biel lub Pani Mileny Kulas w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2016 roku.


DZIEŃ SYBIRAKA


W sobotę, 17 września 2016 r. w przy obelisku poświęconym pamięci Sybiraków sąsiadującym z naszą szkołą odbyły się obchody Dnia Sybiraka.
W 77. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę przy Pomniku Sybiraków licznie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje kombatantów, służby mundurowe, władze samorządowe miasta i powiatu, młodzież szkolna oraz przedstawiciele ostrowskich kibiców.
W rocznicę Golgoty Wschodu ks. kanonik Krzysztof Nojman odmówił modlitwę za poległych i zamordowanych na nieludzkiej ziemi.
Tradycyjnie odbył się również Apel Poległych.
Przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Po oficjalnej części obchodów w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się przejmujący program artystyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich.
W przygotowanie uroczystości zaangażowanych zostało również troje naszych uczniów: Klaudia Gabryelczyk z klasy III TL (wokal) oraz Maciej Janas z klasy III TLH i Daniel Nowakowski z klasy III A.


APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH - WRZESIEŃ 2016KOMUNIKAT DYREKCJI


KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW , KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SIERPNIU 2016
Wydawanie przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjnych świadectw dojrzałości z poprawkowego egzaminu maturalnego od dnia dzisiejszego tj. 12.09.2016 od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCHKOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH


Do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2017 przystępują następujące klasy:
- IV a, IV b, IV c – kwalifikacja A.36
- III a – kwalifikacja A.35
-IV TL/TH – kwalifikacja A.32 i kwalifikacja A.22

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń – luty 2017 należy złożyć u kierownika szkolenia praktycznego najpóźniej do 09 września 2017 r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


1 września 2016 roku dyrektor szkoły Beata Matuszczak, krótką przemową zainaugurowała nowy rok szkolny 2016/2017.
Pani dyrektor powitała wszystkich uczniów i nauczycieli ZSE po wakacjach i przedstawiła wszystkim plan pracy szkoły na najbliższe 10 miesięcy.
Podczas uroczystości głos zabrała również przedstawicielka Samorzadu Uczniowskiego Laura Wawrzyniak, która w imieniu całej społeczności uczniowskiej powiatała Dyrekcję, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, życząc im wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym. Słowa powitania skierowała również do tegorocznych pierwszoklasistów.

UWAGA ABSOLWENCI


Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się:
23.08.2016r. godzina 9.00 egzaminy pisemne
24.08.2016r. godzina 9.00 egzaminy ustne

SZKOŁA ZAOCZNA ZAPRASZA


Jeśli jesteś zainteresowany pracą w księgowości lub chcesz poszerzyć swoje kompetencje zdobywając zawód technika rachunkowości, zapraszamy do bezpłatnej nauki w Szkole Policealnej dla Dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Program nauczania obejmuje tylko i wyłącznie przedmioty zawodowe związane z pracą w księgowości i pracą biurową.
UWAGA ABSOLWENCI Jeśli posiadasz dyplom technika ekonomisty, w ciagu zaledwie jednego roku ( dwóch semestrów) możesz zdobyć dyplom technika rachunkowości.
Dokumenty związane z naborem do szkoły dostępne są w zakładce REKRUTACJA-DOKUMENTY.
Wypełnioną dokumentację można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 29.
Termin składania dokumentów - 22 sierpnia 2016r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH I KURSY KWALIFIKACYJNE


Zapraszamy absolwentów szkół zawodowych do bezpłatnej nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ponadto prowadzimy bezpłatne KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Program nauczania obejmuje tylko przedmioty zawodowe związane z nabyciem kwalifikacji: - A.18 Prowadzenie sprzedaży, która uprawnia do zdobycia zawodu "sprzedawcy",
- A.22 Prowadzenie działalności handlowej, która uprawnia do zdobycia dyplomu technika handlowca.
Dokumenty związane z naborem do szkoły dostępne są w zakładce REKRUTACJA-DOKUMENTY.
Wypełnioną dokumentację można składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 29.
Termin składania dokumentów - 22 sierpnia 2016r.

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01 września 2016 roku o godzinie 9,00 w sali gimnastycznej szkoły.
Spotkania z wychowawcami klas odbędą się bezpośrednio po uroczystości według poniższego harmonogramu:
I a TE - mgr Magdalena Bogacka sala nr 1
I b TE - mgr Tomasz Stempniewicz sala nr 2
I TL - mgr inż. Wiesława Walkowiak sala nr 3
I TL/TH – mgr Edyta Strasburger-Chmielewska sala nr 8

II a TE - mgr Milena Kulas sala nr 16
II b TE - mgr Karolina Tyburska-Florek sala nr 5 c
II TL - mgr Beata Mądrzak sala nr 14

III a TE - mgr Iwona Grzesiek sala nr 11
III b TE - mgr inż. Ewa Kalinowska sala nr 6
III c TE - mgr Anna Matuszak sala nr 4
III TL - mgr Honorata Zwierz sala nr 5 b
III TL/TH – dr Anna Burkietowicz sala nr 23

IV a TE - mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka sala nr 20
IV b TE - mgr Magdalena Barczak-Zmyślona sala nr 18
IV c TE – mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 12
IV TL/TH - mgr Kamila Sikorska sala nr 10

UWAGA PIERWSZOKLASIŚCI!


Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się 31 sierpnia 2016 roku od godziny 9.00 do godziny 13.00.
W programie zajęć:
- spotkanie z Dyrektorem Szkoły,
- zajęcia z Wychowawcą i Pedagogiem szkolnym,
- gry i zabawy sportowe z Nauczycielami wychowania fizycznego.

Prosimy o zabranie strojów sportowych.

UWAGA MATURZYŚCI!


Termin składania oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym upływa 12 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT


Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie po sesji maj – lipiec 2016 to:

26 sierpnia 2016 godz. 13.00WAKACYJNE STRZELANIE


W sobotę 25.06.2016 pierwszego dnia wakacji w Raszkowie na Strzelnicy Bractwa Kurkowego im. Księdza Kazimierza Jagielskiego w Raszkowie zorganizowany został trening oraz zawody strzeleckie – wielobój strzelecki z broni palnej sportowej „Powitanie Lata”.
Z naszej szkoły w zawodach startowały: Alicja Łopata, Anna Bukowska i Katarzyna Kaźmierczak wszystkie z klasy I TE ( ..teraz już z drugiej :).
Uczniowie strzelali na punkty z karabinu sportowego kbks oraz pistoletu bocznego zapłonu Margonin.
Po klasyfikacji, uczestnicy zawodów i treningu mięli okazję zapoznać się praktycznie z bronią, którą już widzieli w szkole uczniowie klas drugich o profilu prawno-policyjnym podczas spotkania z panem Tadeuszem Jagielskim - Prezesem Zarządu LOK w Ostrowie Wlkp.
Zawodnicy strzelali więc z pistoletu Walter P 99, potem poznali w działaniu karabin wojskowy czeskiej produkcji CZ SA vz.58 ( podobny do kałasznikowa), a na końcu wystrzelali po kilka naboi do stalowych tarcz ze strzelby samopowtarzalnej Bajkał MP – 155.

Nasze uczennice godnie i z dumą reprezentowały Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zajmując drugie i trzecie miejsce w rywalizacji z uczniami II LO.
Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła Alicja Łopata, a brązowy medal i trzecie miejsce Anna Bukowska.
Gratulujemy paniom, tym bardziej, że ich przeciwnikami byli sami mężczyźni.

Opiekunem uczestników i organizatorem zawodów był Paweł Foedke, sędzią głównym zawodów natomiast Tadeusz Jagielski.


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016RAJD DO MICHAŁKOWA


Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się 20 czerwca 2016 r. pieszo do Michałkowa.
Rajd zaplanowany był w Szkolnym Programie Wychowawczym. ,br> Młodzież po pokonaniu 8 kilometrów dotarła do Michałkowa. Tam czekał na nas gril i inne atrakcje. Młodzież miała okazję pospacerować sobie w alkogoglach, które zaprezentowali zaproszeni na rajd policjanci. Alkogogle mają za zadanie pokazać, jak bardzo zaburzone jest spostrzeganie i ocena przestrzeni po spożyciu alkohol.
Uczniowie bawili się też świetnie podczas konkurencji sportowych przygotowanych przez nauczycieli w-fu. Najwięcej śmiechu przyniósł bieg z jajkiem, czy też w workach.

Na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego w hangarze szybowcowym, instruktor pan Roman Fałek opowiadał uczniom o zasadach pilotażu szybowcowego, wpływie stanu pogody na loty szybowcowe. Uczniowie dowiedzieli się również o możliwościach szybowców jako statków powietrznych, które latają bez użycia silnika, wykorzystując jedynie noszenia- prądy termiczne lub orograficzne (rodzaj prądu wznoszącego w atmosferze), zapoznali się także z różnymi typami szybowców stojących w hangarze i ich oprzyrządowaniem pokładowym.

FINALISTKI IV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O PRAWIE


Uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych zostały Finalistkami IV Edycji Konkursu Wiedzy o Prawie, organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

W finale Konkursu udział wzięły: Paulina Chałupka z klasy III b zajmując miejsce X, Daria Raczak z klasy IV e – XIII miejsce oraz Anita Czubak z klasy III c – XIV miejsce.

Celem konkursu jest podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz praktycznych umiejętności w języku prawniczym, szczególnie pisania, mówienia, argumentacji i przekonywania.

Finał konkursu składał się z dwóch etapów: rozwiązania zadania – problemów o tematyce prawnej oraz wystąpienia przed publicznością na wylosowany temat z dziedziny prawa.


PODRĘCZNIKI


Uwaga uczniowie!
Zestaw podręczników na rok 2016/2017 dostepny jest na stronie szkoły w zakładce SZKOŁA - PODRĘCZNIKI.

LIST RZECZNIKA PRAW UCZNIA


List do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016
Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,
Już za kilka chwil opustoszeją mury Waszych szkół i pełni nowej wiedzy oraz doświadczeń rozpoczniecie upragnione wakacje.
Lato wyzwala wiele radości i energii. To okres, w którym Wasze prawo do wypoczynku i czasu wolnego, gwarantowane przez Konwencję o prawach dziecka, jest realizowane w sposób szczególny. Spędzacie więcej niż zazwyczaj czasu poza domem, dłużej pozostajecie bez opieki dorosłych.
Świetnie, prawda? Zgadzam się, to znakomita lekcja samodzielności, pod warunkiem jednak , że wszelkie wakacyjne aktywności będziecie podejmować odpowiedzialnie.
Beztroskie lato to wyjątkowy przywilej młodości. Przeżyjcie je wraz z bliskimi i przyjaciółmi, tymi na których możecie liczyć. Przewidujcie niebezpieczeństwa, podejmujcie wyłącznie mądre decyzje, nie dajcie się ponieść emocjom. Zaspakajajcie dziecięcą ciekawość, ale bez zbędnego ryzyka. Aktywnie uczestniczcie w życiu kulturalnym, artystycznym czy sportowym – to również jedno z waszych niezbywalnych praw. Korzystając z uroków wakacyjnej zabawy nie zapominajcie o poszanowaniu praw innych osób kolegów, rodziców, opiekunów.
W nadchodzące wakacje aktualne pozostają hasła kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka – Odwaga ratuje życie (www.odwagaratujezycie.pl). Odwaga to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.
Wszystkim życzę dużo słońca i uśmiechu! Wypoczywajcie bezpiecznie!
Najserdeczniej pozdrawiam
Wasz Rzecznik
Marek Michalak

POMYSŁ NA WAKACJE Z GRUPĄ LUBAWA


Komunikat GRUPY LUBAWA
Nie masz jeszcze pomysłu na wakacje?
Rozglądasz się za doświadczeniami, które zapewnią Ci efektywne spędzenie czasu?
Przeraża Cię perspektywa straconego lata?
Zainteresuj się naszymi programami Letnich Praktyk i Staży i aplikuj teraz,a ta inwestycja wakacyjnego czasu wpłynie na rozwój Twojej przyszłej kariery zawodowej!
Jak dla Ciebie zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
• Letnie Praktyki i Staże to programy szkoleniowe, w których uczestnik bierze udział dobrowolnie
• Programy szkoleniowe Letnich Praktyk i Staży umożliwiają interaktywne wdrożenie uczestnika w zakres działu, którym jest zainteresowany
• Programy Letnich Praktyk i Staży zakładają integrację uczestnika z innymi uczestnikami programów
• Letnie Praktyki i Staże kończą się oceną uczestnika, na podstawie której wystawiane są odpowiednie referencje
Dlaczego warto być uczestnikiem Letnich Praktyk i Staży w Grupie Lubawa?
• Wdrożysz się do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym Grupy
• Udział w Letnich Praktykach i Stażach to możliwość poznania aktualnej wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności oraz rozwój pożądanych postaw pod nadzorem przygotowanego do tej roli kompetentnego opiekuna
• W przyszłości przewaga nad innymi kandydatami ubiegającymi się o pracę w Grupie Lubawa
• Otrzymane od nas referencje zwiększają Twoją szansę na sukces w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez innych Pracodawców.
Dla kogo zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
• Interesują nas osoby:
- chcące się rozwijać zawodowo
- ciekawe nowych wyzwań
- potrafiące pracować w zespole,
- ambitne, kreatywne, zorganizowane i zmotywowane do działań.
Gdzie zorganizowaliśmy Letnie Praktyki i Staże w Grupie Lubawa?
- Letnie Praktyki i Staże zorganizowaliśmy:
- we wszystkich naszych krajowych lokaliazcjach (Ostrów Wlkp., Turek, Grudziądz, Kamienna Góra),
- we wszystkich działach naszych struktur organizacyjnych.


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
"MISJE POKOJOWE ONZ W OCZACH DZIECI"


Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 34 w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Poznaniu, Pleszewskie Towarzystwo Upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego zorganizowało X edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Misje Pokojowe ONZ w oczach dzieci".
W konkursie naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy II c - Magdalena Jankowska, która w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za swoją pracę zdobyła III miejsce.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 9 czerwca 2016 roku w Cenrtum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie.


UWAGA MUNDUROWI


Ogłoszenie wyników turnieju klas prawno-policyjnych zaplanowano na uroczyste zakończenie roku szkolnego - 24 czerwca br.

NA BRONI SIĘ ZNAMY


W czwartek 09.06. 2016 roku w naszej szkole gościliśmy ponownie Prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Ostrowie Wielkopolskim Pana Tadeusza Jagielskiego, który tym razem dla klas o profilu prawno-policyjnym II B i II C przeprowadził prelekcję na temat BHP na strzelnicy, budowy broni palnej sportowej, przyrządów celowniczych oraz postaw strzeleckich.
Dzięki programowi multimedialnemu kolejni uczniowie mogli obejrzeć zasadę działania broni palnej w ruchu, w przekroju dzięki animacji, a także zapoznali się z bronią palną i wziąć ją do ręki np. pistolet sportowy Ruger MK III, strzelbę gładkolufową samopowtarzalną Bajkał MP 155, karabin sportowy Brno 2 z lunetą celowniczą, karabin wojskowy czeskiej produkcji Sa vz. 58 Tactical oraz pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm Parabellum- Walther P 99.
Uczniowie przy okazji usłyszeli kilka anegdot o konkretnych modelach i markach broni palnej, która brała udział w filmach np. polskie działko AZP-23 w filmie z Brucem Willysem -„Szakal”, mylnie nazwane tam ZSU-23-4 ( nazwa pojazdu na którym było zamontowane), albo w filmie „Złoto dla zuchwałych”, amerykańscy żołnierze zamiast Colta M1911A1 wykorzystują polskie pistolety samopowtarzalne Vis wz. 35.
Organizatorem spotkania był Pan Paweł Foedke


KSIĄŻKI NA WAKACJEW tym roku książki nie mają wakacji!!!:-)
Po oddaniu wszystkich zalegających książek do biblioteki, wypożycz ciekawą książkę na wakacje!

Termin oddawania książek: 17 czerwca 2016.

Biblioteka szkolna zaprasza!

I MIEJSKA GRA FILMOWA


6 czerwca b.r. nasi uczniowie: Marta Błaszczyk, Magdalena Nowak, Cezary Dera, Kamil Chlebowski i Hubert Izydorski wzięli udział w I Miejskiej Grze Filmowej.
Rywalizowały w niej szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Zadania dotyczyły rozpoznawania miejsc, wiedzy filmowej, znajomości postaci polskiego kina oraz biografii Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.
Uczniowie Ekonomika zdobyli II miejsce w Grze Filmowej.


WRAŻENIA PO ODBYCIU STAŻU W ANGLII -
RELACJA BŁAŻEJA KASPERSKIEGO Z KLASY III A


Praktyki trwały 2 tygodnie, pracowaliśmy w wielu miejscach, poznaliśmy wiele ciekawych osób oraz zwiedziliśmy wiele cudownych miejsc.

Po przyjeździe do Plymouth, w niedzielę około godziny 18 czekały na nas rodziny z którymi udaliśmy się do naszego miejsca zamieszkania na najbliższe 2 tygodnie.
Wszyscy bez wyjątku byli mega zadowoleni z rodzin oraz zwyczajów panujących w rodzinach.
Spróbowaliśmy kilku angielskich potraw, których nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji smakować.
W poniedziałek udaliśmy się do siedziby Europa Training, gdzie otrzymaliśmy bilet na podróżowanie autobusem po Plymouth oraz mapki z dojazdami do pracy, domu oraz do centrum miasta. Centrum było głównym obszarem naszych spotkań.
We wtorek rano każdy z nas udał się do swojego miejsca pracy, gdzie odbyliśmy krótką rozmowę z naszymi szefami oraz zostaliśmy przeszkoleni w tym, co będziemy robić. Każdy z nas był bardzo zadowolony z pracy, a kilka osób dostało nawet ofertę pracy w przyszłości.

Codziennie po skończonej pracy oraz zjedzeniu obiadu mieliśmy czas dla siebie, mogliśmy zwiedzać Plymouth, bądź relaksować się w domu. My spędzaliśmy wolny czas po pracy razem, zwiedzając miasto i podziwiając nadmorski krajobraz.
W czasie tych 2 tygodni nauczyliśmy się wielu nowych zwrotów, musieliśmy poradzić sobie z trudnościami dnia codziennego za granicą i przystosować się do panujących tam zasad i zwyczajów.
Każdy z nas opuszczał Plymouth ze smutkiem ale zarazem tęsknotą za naszymi rodzimymi miastami i Polską.
Wielu z nas zadeklarowało chęć powrotu do Plymouth w miarę naszych możliwości i wielu z nas na pewno będzie bardzo mile wspominało ten czas mimo, że był on bardzo pracowity.

2 tygodnie minęły jak jeden dzień i aż szkoda, że to były tylko 2 tygodnie.


WRAŻENIA PO ODBYCIU STAŻU W NIEMCZECH -
RELACJA KINGI MACIEJEWSKIEJ Z KLASY III A


Podróż do Hildburghausen przebiegła szczęśliwie. Wszyscy trochę zmęczeni, ale i zadowoleni dotarliśmy na miejsce.
Mieliśmy czas na kolację i rozpakowanie się.
Kolejnego dnia zostaliśmy bardzo mile przywitani przez dyrektora szkoły Pana Michaelisa oraz opiekunów praktyki.
Następnie zwiedziliśmy miejsce odbywania praktyki Centrum Kształcenia Zawodowego oraz odbyliśmy szkolenie z zakresu regulaminu placówki.
W środę uczestniczyliśmy w zajęciach z marketingu, ćwiczeniach praktycznych oraz zajęciach z korespondencji biznesowej.
Dni upływały bardzo szybko, ale i też bardzo ciekawie.
Mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Logistyczne firmy Eschrich Logistik GmbH w Zella-Mehlis. Tam zobaczyliśmy hale magazynowe przystosowane do przechowywania różnego rodzaju asortymentu towarów. Dla każdego z nas było to nowe doświadczenie, mogliśmy zobaczyć tak od środka pracę ludzi w tym centrum.
Następnie przejechaliśmy do miasta Suhl, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Broni.
W weekend odbyliśmy podróż do Coburga w Bawarii. Piękne widoki oraz zwiedzanie Twierdzy Coburskiej zachwyciły nas wszystkich.
Kolejnym obiektem naszej podróży był Klasztor pod wezwaniem 14 Świętych. Był on bardzo ładnie udekorowany oraz zadbany. Cieszymy się, że mogliśmy go zobaczyć. Ujął nas swoimi pięknymi detalami i uporządkowaniem.
W niedzielę wyjechaliśmy autokarem do Weimaru. Zwiedzaliśmy Stare Miasto z przewodnikiem, który przedstawił nam historię różnych obiektów m. in. Domy Lukasa Cranacha i Johanna Sebastiana Bacha, bibliotekę Księżnej Anny Amalii, pomnik Księcia Karla Otta oraz Park nad rzeką Ilm, w którym później mieliśmy chwilę odpoczynku. Na końcu udaliśmy się pod pomnik Adama Mickiewicza.
Przez następne dni odbywaliśmy zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne z różnymi nauczycielami. Wszyscy nauczyciele byli dla nas bardzo uprzejmi.
Jeśli czegoś nie rozumieliśmy albo nie wiedzieliśmy, zawsze mogliśmy zwrócić się o pomoc do naszych opiekunów Pani Iwony Grzesiek oraz Pani Anny Matuszak.
Wszystkie powierzone nam zadania i prace były bardzo ciekawe. Przeprowadzaliśmy również inwentaryzację środków trwałych na terenie placówki oraz internatu, w którym mieszkaliśmy.
W czasie wolnym, po naszych zajęciach, chodziliśmy na basen, zwiedziliśmy Muzeum Mleka, jak również wspięliśmy się na górę miejską, skąd mogliśmy podziwiać piękne widoki miasta i okolic.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Hildburghausen. Poznaliśmy wielu nowych i życzliwych ludzi.

Ten wyjazd był dla nas fantastyczną przygodą, jesteśmy wdzięczni, za to, że mogliśmy w niej uczestniczyć i polecamy każdemu, kto będzie miał możliwość wziąć udział w stażu zagranicznym, aby się nie bał i skorzystał bo naprawdę warto ;)
8

FINALISTKI KONKURSU KRYMINALNEGO


W piątek nastapiło rozstrzygnięcie III Wojewódzkiego Konkursu Kryminalnego Studium brodni. Nasze uczennice- Magdalena Jankowska zajeła II miejsce w kategorii opowiadanie kryminalne. Natomiast Marika Przekwas zwyciężyła w kategorii portret ulubionego detektywa. Obie dziewczyny są uczennicami klasy II c o profilu prawno-policyjnym. Opiekunem konkursu była Pani Magdalena Barczak- Zmyslona.
Gratulujemy!

WIZYTA GOŚCI Z PLYMOUTHIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZY WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
„MŁODZI PAMIĘTAJA”


2 czerwca 2016 roku w murach naszej szkoły odbył się III Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Krajoznawczy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Młodzi pamiętają”.
Konkurs strzelecki miał miejsce na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego, które przeprowadziło Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim.
Organizatorem konkursu była Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK i Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych.
Współorganizatorami: Wydział Historii Policji i Edukacji Społecznej KGP, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim, Koło PTTK nr 3 „Mila” w Ostrowie Wielkopolskim, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Konkurs dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie udział wzięło 20 drużyn (5 ze szkół gimnazjalnych noszących im. Powstańców Wielkopolskich i 15 ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu policyjnym).

Uczestnicy musieli:
- rozwiązać test z wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim (30 pytań – punktacja 2 pkt. za prawidłową odpowiedź)
- rozwiązać test z wiedzy o przepisach ruchu drogowego (zagadnienia podstawowe – 30 pytań – punktacja 1 pkt. za prawidłową odpowiedź)
- udzielić pierwszej pomocy (zadania praktyczne – punktacja od 1 do 10 punktów)
- strzelania- strzelał opiekun + drużyna (4 osoby) (punktacja 1 do 10 punktów)

Nad sprawnym przebiegiem tych konkurencji czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Maria Szubert – Kornaszewska - skarbnik Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim,
Członek komisji: Marzena Kołodziej – v-ce przewodnicząca ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim,
Członek komisji: Andrzej Grabarek – członek NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim.
Po przeprowadzeniu trzech konkurencji nastąpiła przerwa obiadowa, po której drużyny wraz z opiekunami przeszli do IV Liceum Ogólnokształcącego i odbyli strzelanie z broni pneumatycznej.
Ponadto delegacja młodzieży (w tym delegacja naszej szkoły) udała się na cmentarz przy ul. Limanowskiego, gdzie złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono puchary i nagrody.
Zgodnie z protokołem Komisji Konkursowej:
I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim
II miejsce zdobyła drużyna Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
III miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
- Roman Pacholczyk – v-ce Starosta Ostrowski
- Ewa Wiśniewska – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego
- Beata Matuszczak – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
- nadkom. Zbigniew Raczak – Komendant Powiatowy Policji
- podinsp. Witold Kolenda – naczelnik Ruchu Drogowego
- hm. Jerzy Hnatyk – Komendant Hufca Harcerskiego Ostrów Wielkopolski
- Grzegorz Serbakowski – v-ce przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych.


XVII KONKURS AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY POWIATU OSTROWSKIEGO


XVII Konkurs Amatorskiej Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego odbył się w ubiegłą niedzielę w Parku Miejskim.
Naszą szkołę reprezentowały dwie młode wokalistki Klaudia Gabryelczyk z klasy II logistycznej i Anita Musiał z klasy IIa.
Tym razem nie zdobyliśmy pucharu ale nasze uczennice wykonaniem swoich utworów wzbudziły aplauz publiczności.
Klaudia zaśpiewała piosenkę Beaty Bednarz pt. "Pasja Miłości", a Anita zachwyciła publiczność bardzo emocjonalnym wykonaniem piosenki "Nie wie nikt" Moniki Urlik.

Gratulujemy talentu i życzymy dalszego inwestowania w siebie i swoją pasję.


KONKURS MŁODYCH TALENTÓW W RAMACH OSTROWSKIEGO TYGODNIA TRZEŹWOŚCI "ALTERNATYWY"


Anita Musiał i Klaudia Gabryelczyk reprezentowały naszą szkołę w konkursie Młodych Talentów w ramach Ostrowskiego Tygodnia Trzeźwości "Alternatywy".
Obie dziewczyny zachwyciły publiczność swoim śpiewem.
Klaudia została finalistką Młodych Talentów.

Gratulujemy naszym artystkom!!!CZERWCOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHGOŚCIE Z PLYMOUTH


31 maja Zespół Szkól Ekonomicznych gościł jedenastu nauczycieli z Wielkiej Brytanii z Plymouth.
W spotkaniu uczestniczyła pani Małgorzata Kuklińska - dyrektor Europa Training, instytucji z którą nasza Szkoła współpracuje w ramach realizacji projektów unijnych.
Nauczyciele przyjechali do Ostrowa w ramach realizacji projektu Starostwa Powiatowego pod nazwą „Program Wymiany doświadczeń nauczycieli - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w Szkołach w Wielkiej Brytanii”.
Dwóch nauczycieli z Plymouth: Joshua Clarke i Ben Anderson będzie naszymi gośćmi przez kolejne dwa dni.
Zapoznają się z naszymi metodami nauczania, będą obserwować lekcje, poznają polską metodologię nauczania języków obcych, geografii, wychowania fizycznego, podzielą się swoim zawodowym doświadczeniem.


POZDROWIENIA Z PLYMOUTH


Sama podróż busem nie należała do przyjemnych, chociaż mamy tak fajna ekipę, że spaliśmy raptem 3-4h z racji takiej, że atmosfera była miła i w busie ciężko spać.
Sama Anglia jako kraj jest bardzo zielona, przez klimat, Plymouth jest bardzo górzystym terenem i po przejściu 500 m z przystanku autobusowego do domu jest dość męczące, ale dzięki temu widoki są niesamowite. Ludzie w Anglii są o wiele milsi niż w Polsce, są bardzo pomocni i życzliwi.
Rodzina, do której trafiliśmy z Konradem jest bardzo sympatyczna i naprawdę dobrze gotują, dużo opowiadają i nie mamy problemu ze zrozumieniem tego co opowiadają.
Pani Deb jak i Pan Roger bardzo nas polubili i słyszeliśmy od nich wiele miłych słów pod naszym adresem.
Praca - każdy z nas pracuje gdzie indziej, ja z Arturem pracujemy w banku, siedzimy za kasą, przyjmujemy jak i wydajemy pieniądze, więc rzucili nas od razu na głęboką wodę.
Pracujemy od 10 do 16, mamy godzinną przerwę na zjedzenie lunchu, bądź wyjście do portu czy parku.
Wszyscy z nas są mega zadowoleni z pobytu tutaj, choć wszyscy już tęsknią za znajomymi, rodzinami.
Plymouth to duże miasto z ładnymi, cudownymi widokami.

Pozdrawiam,
Błażej Kasperski, klasa III a


Zaraz po dotarciu do Plymouth w niedzielę, odwiedziliśmy siedzibę Europa Training, gdzie przywitali nas Pani Małgorzata oraz Pan Leigh, z którymi prowadziliśmy poprzednio rozmowę przez Skype'a.
Chwilę później zostaliśmy odebrani przez rodziny i pojechaliśmy w stronę domu, gdzie czekał już na nas obiad.
Następnego dnia byliśmy zobowiązani do stawienia się w siedzibie Europa Training, gdzie otrzymaliśmy kartę, która upoważnia do przejazdu wszystkimi busami kursującymi po Plymouth, wszystkie niezbędne informacje o miejscu pracy wraz z mapką dojazdu, naszym przełożonym oraz o godzinach pracy.
Po zakończonym spotkaniu zostaliśmy odprowadzeni po centrum miasta oraz odwiedziliśmy "Travel Centre", gdzie zaopatrzyliśmy się w rozkłady jazdy autobusów, które nas interesują.
Tego samego dnia każdy z nas odwiedził jeszcze swoje miejsce pracy, w celu przedstawienia się, poznania swojego przełożonego oraz osoby tam pracujące, zapoznania się z ogólnym profilem działalności przedsiębiorstwa oraz uzgodnienia z pracodawcą wszelakich szczegółów dotyczących wtorku, w który to właśnie rozpoczynaliśmy swoją pracę.
W piątek, po ciężkim tygodniu pracy i przełamywania bariery językowej zostaliśmy znów poproszeni o stawianie się w siedzibie Europa Training, gdzie musieliśmy zdać relację z całego tygodnia, opowiedzieć o swoim miejscu pracy i czym się tam zajmujemy, o rodzinie, u której mieszkamy oraz dokonać ogólnej oceny satysfakcji z pobytu w skali 1-10.
Następnego dnia, w sobotę, Europa Training zorganizowało dla nas dzień pełen atrakcji. O 12 w samo południe spotkaliśmy się wszyscy w centrum, a następnie udaliśmy się w stronę wybrzeża, gdzie czekał już na nas statek. Gdy wszyscy weszli na burtę statku, wyruszyliśmy w rejs po rzece Tamar, z której mogliśmy podziwiać Plymouth, patrząc na nie z zewnątrz. Po zakończeniu rejsu, trwającego niespełna godzinę, udaliśmy się w stronę National Marine Aquarium, gdzie mogliśmy rozkoszować się widokiem flory oraz fauny morskiej.
W drugim tygodniu każdego z nas czeka wizyta jednego z pracowników Europa Training w celu przedstawienia czynności, które wykonujemy oraz uwiecznienia nas podczas pracy i razem z pracownikami przedsiębiorstwa, w którym pracujemy w postaci fotografii.

Pozdrawiam,
Marcin Giemza, klasa III TLHPRACUJEMY W PIĄTEK


Drogi Gimnazjalisto!
W piątek 27 maja 2016r. sekretariat szkoły będzie czynny od godziny 8.00 do 15.00. Czekamy na Ciebie!


MATURY 2016


Od środy, 04 maja w naszej szkole odbywają się egzaminy maturalne. Tegoroczni absolwenci zdają maturę w nowej formule.
Każdy ze zdających musi przystąpić do pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych: z języka polskiego –
w części pisemnej i części ustnej; z wybranego języka obcego nowożytnego – w części pisemnej i części ustnej; z matematyki – w części pisemnej.
Poza tym każdy absolwent musi przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.


ZAKOŃCZENIE SZKOŁY KLAS CZWARTYCHABSOLWENCI 2016


29 kwietnia 2016 roku czteroletnią naukę w murach naszej szkoły zakończyło sześć klas czwartych:
- klasa IV a - klasa księgowości
- klasa IV B - klasa prawno-policyjna
- klasa IV C - klasa prawno-policyjna
- klasa IV D - klasa prawno-policyjna
- klasa IV E - klasa prawno-policyjna
- klasa IV TL - technik logistyk


PRYMUSI 2016


Michał Kosnowicz - średnia ocen 5,67

Weronika Szczypkowska - średnia ocen 5,30

Daria Raczak- średnia ocen 5,17

Joanna Uciechowska - średnia ocen 5,13

Daria Szpytma - średnia ocen 5,09

Marta Ratuszna - średnia ocen 5,06

Agnieszka Cebulska - średnia ocen 5,00

Natalia Tomala - średnia ocen 4,96

Daria Szmaj - średnia ocen 4,92

Katarzyna Agata - średnia ocen 4,81

Anna Michalak - średnia ocen 4,81

Martyna Chlebowska - średnia ocen 4,79

Ilona Dwornikowska - średnia ocen 5,04

Aneta Chalupnik - średnia ocen 4,78

Z BRONIĄ ZA PAN BRAT


26 kwietnia 2016 roku w naszej szkole gościliśmy Prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Ostrowie Wielkopolskim Tadeusza Jagielskiego, który w klasach I B TE i III C TE o profilu prawno-policyjnym przeprowadził prelekcję na temat BHP na strzelnicy, budowy broni palnej sportowej, przyrządów celowniczych oraz postaw strzeleckich.

Uczniowie dzięki programowi multimedialnemu mogli obejrzeć zasadę działania broni palnej w ruchu, w przekroju dzięki animacji.
Obejrzeli i zapoznali się „na żywo” z bronią palną np. pistoletem sportowym Ruger MK II, strzelbą gładkolufową samopowtarzalną Bajkał MP 155, sztucerem, pistoletami centralnego zapłonu 9 mm Parabellum i innymi rodzajami broni.


KWIETNIOWE DRZWI OTWARTE NA SPORTOWO


W miniony piątek, 22 kwietnia po raz trzeci nasza szkoła otworzyła drzwi specjalnie dla gimnazjalistów.
Wśród odwiedzających ostrowski Ekonomik byli gimnazjaliści już zdecydowani na naukę w naszej placówce (…i oni dobrze wybrali!!!). Byli również jeszcze tacy uczniowie, którzy nie podjęli ostatecznej decyzji w jakiej szkole ponadgimnazjalnej chcą kontynuować swoją naukę.
Niestety na wybór szkoły nie zostało już dużo czasu.

Zespół Szkół Ekonomicznych proponuje następujące kierunki kształcenia na rok szkolny 2016/2017:
• Technik ekonomista:
- księgowość informatyczna
- klasa prawno – policyjna
• Technik logistyk
• Technik spedytor
• Technik handlowiec – menedżer sprzedaży
• Sprzedawca – doradca klienta

W ramach kwietniowych Drzwi Otwartych w naszej szkole sporo się działo. W każdej sali lekcyjnej gimnazjaliści mogli wziąć udział w konkursie, quizie lub grach i zabawach tematycznych. Nauczyciele w sposób profesjonalny odpowiadali na pytania dotyczące każdego zawodu, w którym kształci ZSE.

Podczas Drzwi Otwartych rozgrany został także Turniej BASKET CUP o Puchar Dyrektora ZSE i Prezesa BM SLAM STAL.
Sędziami w turnieju byli ostrowscy koszykarze: Adrian Suliński, Mateusz Zębski i popularny DD oraz drugi trener ostrowskiej „Stalówki” Karol Kowalewski.
W turnieju udział wzięło 12 drużyn ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna „ZAPOWCY” z Zespołu Szkół Technicznych, drugie team Ekonomika „Wniebowzięci”, a na trzecim miejscu uplasował się zespół „Brudne Rzepy” z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych.

Wygranym drużynom gratulujemy, a wszystkim zespołom i ich trenerom dziękujemy za udział w Turnieju, zdrową rywalizację i świetną zabawę.

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ!


„Nie daj się wypalić!” to hasło kolejnego działania profilaktycznego podjętego przez naszą młodzież.
Od 22 kwietnia na schodach naszej szkoły pojawiły się hasła, które obalają mity związane z dopalaczami.
Hasła te zmuszają do refleksji nad decyzjami i wyborami młodych ludzi. Te wymowne zdania rzucają się w oczy, nie sposób przejść koło nich, aby ich nie zauważyć, zapadają w pamięć
„Dopalacze kradną życie!”, „Tylko słabi gracze biorą dopalacze!”, „Używasz – nie przeżywasz, bądź sobą – nie dopalaczem!”, „Dopalacze = śmierć. Czy tego właśnie chcesz?”.
W ramach akcji, oprócz haseł, na korytarzach naszej szkoły pojawiły się również plakaty profilaktyczne, za przygotowanie których odpowiedzialne były klasy I i II.
Plakaty utrzymane są w kolorystyce szaro - czarnej, które to barwy zazwyczaj kojarzą nam się z czymś przykrym.

Na zakończenie akcji uczniowie klas I będą rozdawali ulotki promujące życie bez uzależnień oraz przestrzegające przed negatywnymi skutkami zażywania dopalaczy i wszelkich narkotyków (depresja, paranoja, zaburzenie rytmu serca, zawał serca, udar mózgu, uszkodzenie nerek oraz wątroby, ŚMIERĆ- najpoważniejsza konsekwencja).

Uczniowie Ostrowskiego Ekonomika jednak nie są podatni na wpływy otoczenia, wręcz przeciwnie, chcą mieć wpływ na społeczeństwo, w którym żyją.
Od początku roku podejmują różnorakie działania:
• scenki, które miały zaprezentować asertywność, czyli umiejętność powiedzenia NIE osobom proponującym młodym środki odurzające.
• spoty, czyli krótkie filmiki, promujące zdrowy tryb życia, wolny od używek, w tym przede wszystkim narkotyków i dopalaczy pod hasłem "Przytomni"
• konkurs „Wy(ko)miksuj się od dopalaczy”
• konkurs na najlepsze hasło promujące życie bez uzależnień
• przygotowanie plakatów pod hasłem "Stop dopalaczom"
• wystawa prac pt. „Świat moich pasji”
• udział w projekcji filmu Ostrowskiej Grupy PaT pt. "Dopalacze niszczą życie".

Wszystkie te działania realizowane były w ramach projektu profilaktycznego „Szkoła wolna od dopalaczy”, który wpisał się w Ogólnopolską Kampanię „Dopalacze kradną życie”.

DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU


Już w najbliższy piątek zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i zainteresowane osoby do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Drzwi otwarte to wydarzenie, które ma na celu wypromować szkołę i pokazać gimnazjalistom, że wybierając ją, mają zapewniony dobry start w przyszłość, poprzez właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego i zawodowego. 22 kwietnia to ostatnia szansa do zapoznania się z ofertą edukacyjną Naszej szkoły, porozmawiania z nauczycielami i starszymi koleżankami/kolegami. Podczas drzwi otwartych BASKET CUP - Turniej koszykówki o Puchar Dyrektora ZSE i Prezesa BM SLAM Stal. Do zobaczeniaa w murach Naszej szkoły.

DUMA EKONOMIKA - MICHAŁ KOSNOWICZUczeń klasy IV TL – Michał Kosnowicz uzyskał tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która odbyła się 4 marca br. w WSL w Poznaniu.
Michał zajął zaszczytne 7 miejsce.

VIII edycja olimpiady wiodła tradycyjnie przez trzy etapy. Pierwszy – szkolny, w którym wystartowało 7127 uczniów, odbył się w październiku 2015 roku w 294 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 588 uczniów. Po okręgowych eliminacjach w marcowym finale zmagało się 58 najlepszych.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką logistyczną oraz promowanie utalentowanych uczniów wśród potencjalnych pracodawców. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Michał wraz z pozostałymi finalistami świętował swój sukces podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 kwietnia br. w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Dzięki udziałowi i wysokiej lokacie laureat zapewnił sobie atrakcyjne nagrody i dobry początek kariery w logistyce.

Zarząd spółki Litex Promo, doceniając dotychczasowe osiągnięcia Michała, podjął decyzję o przyznaniu naszemu młodemu logistykowi płatnego stażu, podczas którego będzie miał możliwość doświadczyć praktycznego zastosowania kompetencji logistycznych w międzynarodowym biznesowym środowisku Grupy Kapitałowej Lubawa.

ŻONKILOWA NIEDZIELA17 kwietnia, po raz kolejny już, nasza szkoła wzięła udział w tegorocznych obchodach Żonkilowej Niedzieli zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pedagoga szkolnego Anny Kupczyk, uczniowie Ekonomika wzięli udział w biegu ulicznym "Od pola do pola", który odbył się w ramach Żonkilowej Niedzieli.
Obchody składały się z dwóch etapów.
Pierwszy etap, czyli faktyczny bieg odbył się ulicami Ostrowa. Bieg Nadziei rozpoczął się przy Kościele Św. Antoniego, a zakończył metą przy Urzędzie Miasta.
Ogromnym wsparciem dla naszej młodzieży była obecność i doping Dyrektor Beaty Matuszczak.

Drugi etap uroczystych żonkilowych obchodów miał miejsce przy Szkole Podstawowej we Wtórku, dokąd biegacze przewiezieni zostali autokarem.
Wszyscy uczestnicy Biegu Nadziei uczestniczyli we Mszy Świętej oraz wspólnej biesiadzie, której przygrywał zespół Swojacy.
Rangę uroczystości podniosła obecność Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski Piotra Kuroszczyka oraz Sekretarza Powiatu Ostrowskiego Mirosława Rychlika.

W imieniu pedagoga szkolnego dziękujemy naszej wspaniałej młodzieży za uczestnictwo w obchodach Żonkilowej Niedzieli.

KATYŃ 1940...PAMIĘTAMY!13 kwietnia 2016 r., w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej młodzież naszej szkoły przygotowała uroczystość z okazji 76 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem Anny Burkietowicz i Justyny Witek zainscenizowali: Marta Duczmal, Marta Ratuszna, Klaudia Gabryelczyk, Jakub Szefer, Mateusz Antczak, Dominik Krakowski, Marysia Świerzewska, Magdalena Hyży, Klaudia Pietrzykowska, Anita Musiał, Wiktoria Ruda, Katarzyna Kaźmierczak, Anna Bukowska, Martyna Pomykała i Patrycja Usarek.

Montaż przypomniał wszystkim tragedię z 1940 r. Uroczystość poświęcona została kobietom, żonom i córkom zamordowanych. Ich wspomnienia odtworzyły wydarzenia sprzed 76 lat.

Była to doskonała lekcja historii i patriotyzmu.

III POWIATOWY KONKURS WIEDZY SPORTOWEJ12 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy Sportowej.
Naszą szkołę reprezentowali: Michał Łyczkowski, Eryk Nowicki oraz Paweł Szulc.
Które miejsce w Plebiscycie na najlepszego sportowca miał Rafał Sonik, z jaką drużyną o Ekstraklasę walczył BM SLAM Stal w ubiegłym sezonie, jaką dyscyplinę sportu uprawia Aron Chmielewski, jaka była końcowa klasyfikacji w Grand Prix na żużlu..... To tylko niektóre z pytań jakie czekały na uczestników konkursu.

Drużyna Ekonomika jak zwykle wypadła wzorowo, ustępując jedynie pola gospodarzom(gratulacje dla Łukasza Lecha).
Indywidualnie III miejsce zdobył Michał Łyczkowski.

Gościem specjalnym był reprezentant Polski w piłce ręcznej - Bartek Jaszka.

Do konkursu młodzież przygotowała Wiesława Walkowiak.

PIŁKARSKI SUKCESReprezentacja piłkarska ZSE odniosła kolejny, znaczący sukces sportowy.
W Powiatowych Mistrzostwach Piłki Nożnej drużyna ZSE stanęła na podium, zdobywając brązowy medal.

Podsumowując piłkarski rok szkolny, nasza szkolna reprezentacja może poszczycić się zdobyciem trzech pucharów w trzech turniejach (turniej klas pierwszych, halowy i na boiskach otwartych), wygraną w 11 meczach i tylko 3 porażkami.

Postawa piłkarska całej drużyny zasługuje na słowa pochwały i podziękowania za godne reprezentowanie szkoły, ambitną postawę sportową, grę „fair play” w turniejach oraz zaangażowanie i serce do gry od pierwszej do ostatniej akcji w każdym meczu.

Skład Naszego teamu w roku szkolnym 2015/2016: Michał Łyczkowski(kapitan), Michał Wewiór, Piotr Kania, Szymon Twardowski, Łukasz Ptak, Rafał Łukasz Bochyński, Dawid Kostera, Daniel Grzyb, Eryk Nowicki, Paweł Skrzypczak, Dawid Setecki, Kacper Szewczyk, Gracjan Kopa, Marcin Wawrzyniak, Daniel Olszewski, Damian Baranowski.

Trenerem piłkarzy jest nauczyciel wychowania fizycznego Paweł Szczepaniak.

MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE BERLIN ITB 2016W dniach od 10 do 12 marca 2016 roku odbyła się tradycyjna wycieczka szkolna do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne BERLIN ITB 2016.

Międzynarodowe Targi w Berlinie to największa impreza tego typu na świecie.
Na ponad 160 000 m powierzchni hal targowych można zobaczyć ponad 10000 wystawców z 5 kontynentów i 180 krajów.
W ciągu zaledwie jednego dnia można obejrzeć najbardziej odległe i egzotyczne miejsca świata, nie opuszczając hal targowych Berlina.
Uczniowie odwiedzający wystawców mieli okazję degustować potrawy i napoje typowe dla danego narodu, otrzymywali upominki oraz foldery promocyjne dotyczące działalności turystycznej danego kraju.
Zapoznali się również z ofertami najbardziej liczących się w branży biur podróży, wiodącymi osiągnięciami globalnego przemysłu turystycznego oraz nowościami rynkowymi. Zobaczyli także, jak wyglądają obecnie obowiązujące trendy w turystyce światowej. Ponadto każdy z uczestników miał okazję wykorzystać swoje umiejętności językowe podczas indywidualnych rozmów pomiędzy uczestnikami targów.

Oprócz uczestnictwa w targach uczniowie mieli okazję zwiedzić Wittenbergę, Berlin i jego zabytki oraz Stadion Olimpijski.

W wycieczce wzięło udział 30 uczniów ZSE, nad którymi opiekę sprawowali opiekunowie: Magdalena Bogacka, Artur Kurczaba i Wojciech Burkietowicz (organizator i kierownik wycieczki).

NAJLEPSZE Z PRAWAW międzyszkolnym konkursie wiedzy prawnej, uczennice naszej szkoły odniosły kolejny sukces.
Zespół Szkół Ekonomicznych repreznetowały uczennice w składzie: Daria Raczak, Magda Błaszczyk, Natalia Zmysłowska oraz Wiktoria Przybył.
Dziewczyny zajęły drużynowo I miejsce.
Natomiast Daria Raczak indywidualnie uplasowała się na III miejscu.
Dziewczyny do konkursu przygotowała Magdalena Barczak-Zmyślona - nauczyciel prawa.

Gratulacje oraz upominki zostały wręczone laureatkom podczas kwietniowego apelu klas prawno-policyjnych.

KWIETNIOWY APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHPIŁKARSKI AWANS DO FINAŁÓW MIĘDZYSZKOLNYCH ROZGRYWEK


4 kwietnia kolejny sukces odniosła szkolna reprezentacja piłki nożnej awansując do finałów rozgrywek międzyszkolnych, pokonując w fazie grupowej 3–0 II LO, 3–0 ZSZ Odolanów i 2–0 IV LO.

Rozgrywki finałowe planowane są na piątek - 8 kwietnia.
Nasza szkolna drużyna ma ogromne szanse na zdobycie trzeciego pucharu piłkarskiego w tym sezonie!

III REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


1 kwietnia 2016 roku odbyły się III Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 70 wystawców, których stoiska podziwiało około 2,5 tysiąca zwiedzających.
Otwarcie III Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości zostało zainaugurowane przez Starostę Ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz organizatorów Targów, którymi byli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych, Grupa DGCS, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, VIXON Media oraz Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, a patronat medialny – Telewizja PRO-ART.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były „Nowe technologie w biznesie”.
W nawiązaniu do tej tematyki odbył się panel dyskusyjny z udziałem prezesów, dyrektorów i kadry kierowniczej lokalnych przedsiębiorstw i instytucji oraz władz samorządowych.
Dobre praktyki w sferze nowych technologii w biznesie prezentowały firmy: GRUPA LUBAWA, MAHLE POLSKA SP. Z O.O., GRUPA DGCS, OSTROWSKI KLASTER AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ, PRZEDSIĘBIORSTWO PAXER.
Moderatorem panelu dyskusyjnego była dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski Ewa Machnik. ,br> Nowe technologie zaprezentowane zostały również dla wszystkich uczestników targów na sali wystawowej przez firmy: SŁAWOMIR KUBIAK ESCADA, NETLAND COMPUTERS SP. Z O.O., SYNAPIA SP. Z O.O. SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PAXER.

Dla przedsiębiorców Targi były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a dla szkoły okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami – przyszłymi pracodawcami dla uczniów.

Targom towarzyszyły pokazy mody biznesowej: damskiej - przygotowanej przy współpracy z firmą ORSAY, oraz męskiej – przygotowanej przy współpracy z firmą GIACOMO CONTI oraz występy muzyczne uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych: Anity Musiał, Klaudii Gabryelczyk i Marty Ratusznej.

Dla wszystkich zwiedzających przygotowano szereg atrakcji. Na poszczególnych stanowiskach wystawowych odbywały się konkursy przygotowane przez wystawców.
Organizatorzy przygotowali konkurs na hasło promujące przyszłoroczną edycję Targów oraz na najciekawszą aranżację stoiska wystawowego III RTBiP. Największą liczbę głosów uzyskało stoisko wystawowe przygotowane przez twórcę systemów wymiany informacji biznesowej – SWIBI.PL Właściciel firmy otrzymał nagrodę – statuetkę, ufundowaną przez Powiat Ostrowski, która wręczona została przez Sekretarza Powiatu Ostrowskiego – Mirosława Rychlika oraz Dyrektor ZSE – Beatę Matuszczak.

W konkursie na hasło promujące kolejną edycję targów Komisja Konkursowa wyłoniła trzech zwycięzców: miejsce I - Sandra Brzózka, hasło: „ Od projektu do efektu”, miejsce II - Izabela Wojtak, hasło: „ Nowoczesna technika i technologia kluczem do biznesu”, miejsce III - Radosław Pawelec, hasło: „ Z przedsiębiorczością w przyszłość”.

Przeprowadzono również konkurs na fotorelację z III Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, skierowany do uczniów ZSE.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2016 r.

W ramach III Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości odbył się konkurs „Język angielski w biznesie”.
Skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ostrowskiego.,br> Po zaciętej, zdrowej rywalizacji I miejsce uzyskało Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim, II miejsce wywalczyło Gimnazjum Polsko-Kanadyjskie w Ostrowie Wielkopolskim, a na miejscu III uplasowało się Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim.
Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz wydawnictwo Oxford.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpłatne warsztaty i szkolenia skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu ostrowskiego i regionu.
W szkoleniach wzięło udział 257 osób.
Warsztaty przeprowadzone zostały dzięki wsparciu instytucji i przedsiębiorstw współpracujących na co dzień ze szkołą.
Szkolenia prowadzili specjaliści z GRUPY DGCS: „Obsługa kas fiskalnych” i „Mój startup – firmowa strona i sklep internetowy”, urzędnicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim: „Zasiłki pracownicze w świetle najnowszych przepisów prawnych”, pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim: „Nie taki PIT straszny – rozliczenia roczne podatku”, przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu: „Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna”. Ostatnie szkolenie dla uczestników Targów : „Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy? ” przeprowadzili przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Ponadto dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego, w których udział wzięło 80 gimnazjalistów z powiatu ostrowskiego.

III REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIGOŚĆ Z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W HILDBURGHAUSEN Z POŁUDNIOWEJ TURYNGII Z WIZYTĄ W EKONOMIKU30 marca 2016 roku miała miejsce wizyta dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen - Kaia Michaelisa w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Gościowi towarzyszyli: nauczycielka języka angielskiego z Gimnazjum w Hildburghausen Karin Richter oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu Marcin Woliński i przedstawiciel Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Tomasz Sobczak.

Zespół Szkół Ekonomicznych współpracuje z Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen w ramach staży zagranicznych uczniów naszej szkoły.
W maju br. do Hildburghausen uda się kolejna, trzecia już grupa 16 uczniów klas trzecich o profilu księgowym i prawno-policyjnym w celu odbycia dwutygodniowych praktyk zawodowych.

Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali program, w którym zapoznali gości z systemem kształcenia zawodowego w naszej placówce oraz przedstawili scenki tematyczne związane z materiałem nauczania języka niemieckiego zawodowego celem zaprezentowania zdobytych umiejętności posługiwania się językiem zawodowym oraz wiedzą z dziedziny ekonomii.

Druga część spotkania miała charakter panelu dyskusyjnego, podczas którego zainteresowani uczniowie zadawali gościom pytania, dotyczące systemu kształcenia zawodowego partnerskiej placówki oraz sytuacji gospodarczej Południowej Turyngii.

W spotkaniu wzięli udział także uczniowie klas ekonomicznych i logistycznych, którzy w minionych latach odbyli zagraniczne staże zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen.

Program spotkania opracowała i przygotowała młodzież klasy III a i III c TE pod kierunkiem nauczycieli języka niemieckiego Iwony Grzesiek i Izabeli Ryzińskiej-Dolaty.

MIĘDZYNARODOWE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE
W OSTROWSKIM EKONOMIKU
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA EKONOMISTÓW I LOGISTYKÓW
PRZEZ SKYPE'AW czwartek 24 marca 2016 roku, w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, miały miejsce indywidualne rozmowy sprawdzające dla grupa 26 uczniów, którzy będę realizować swoje praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii, w maju 2016 roku.
Rozmowa była prowadzona w języku angielskim, za pomocą komunikatora elektronicznego, indywidualnie pomiędzy uczniem a przedstawicielem angielskiej instytucji partnerskiej Europa Training Ltd, która to współpracuje z Zespołem Szkół Ekonomicznych od 2014 roku.

Celem rozmowy było praktyczne sprawdzenie umiejętności językowych uczniów, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie Zespołu Szkół Ekonomicznych pn.: „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”, w którym łącznie uczestniczy 42 uczniów szkoły.
Projekt o wartości 370 704,37 PLN finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczniów ZSE kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk.
W maju 2015 roku swoje praktyki zawodowe z powodzeniem ukończyło 16 ekonomistów, natomiast w maju tego roku do praktycznych zajęć zawodowych przystąpi 16 ekonomistów i 10 logistyków.
Uczniowie przez 2 tygodnie będą pracować indywidualnie w angielskich przedsiębiorstwach branży ekonomicznej i logistycznej w mieście Plymouth.
Przystąpienie do rozmowy sprawdzającej kompetencje językowe, poprzedzone było testami z języka angielskiego w ZSE, przygotowaniem CV dla przyszłego pracodawcy angielskiego oraz indywidualnego formularza aplikacyjnego dla Europa Training Ltd.
Kontakt z żywym językiem angielskim pozwolił na sprawdzenie własnych umiejętności językowych uczniom ZSE, którzy to już po zakończeniu rozmowy byli zadowoleni z jej efektów.
Wydarzenie to było przygotowane przez Panią Dorotę Jamińską -Wicedyrektor ZSE i Panią Magdalenę Andrzejewską – Nauczyciela Języka Angielskiego.
W roku szkolnym 2016/2017, Zespół Szkół Ekonomicznych przygotował staże zawodowe realizowane w Wielkiej Brytanii i Niemczech dla 60 uczniów.

PODNIEBNE AKROBACJEW środę 15.03.2016 w naszej szkole gościliśmy pilotów z Aeroklubu Ostrowskiego, instruktora pana Romana Fałka oraz panią Malwinę Orpel i pana Piotra Kucharskiego. Lotnicy z Michałkowa k/Ostrowa opowiadali naszym uczniom o pasji lotniczej, a także o samym Aeroklubie Ostrowskim.
Uczniowie zapoznali się z ofertą szkolenia lotniczego i dalszą edukacją, a także karierą pilota.
Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni również na loty widokowe.

KONFERENCJA PRASOWA III RTBiP11 marca 2016 r., o godz. 11.00 w siedzibie Grupy LUBAWA odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca, organizowane po raz trzeci, Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

Spotkanie miało na celu zaprezentowania bogatej oferty tegorocznej edycji Targów oraz przedstawienie programu towarzyszącego temu wydarzeniu.

Zebrani przedstawiciele mediów zapoznani zostali również ze szczegółami związanymi z warsztatami towarzyszącymi przedsięwzięciu.

W konferencji uczestniczyli:
- Roman Pacholczyk - Wicestarosta Ostrowski,
- Beata Matuszczak - Dyrektor ZSE w Ostrowie Wielkopolskim,
- Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski,
- Marcin Kubica - Prezes Zarządu GRUPY LUBAWA S.A,
- Tomasz Sulkowski – Prezes Zarządu LITEX PROMO Spółka z o.o.
- Magdalena Barczak-Zmyślona – przedstawiciel zespołu organizacyjnego III RTBiP.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Targów to „Nowe technologie w biznesie”.

III Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości odbędą się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będą w godzinach od 10.00 do 15.00.
Targi są imprezą otwartą.


SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY


9 marca 2016 roku odbyło się podsumowanie działań w ramach projektu „Szkoła wolna od dopalaczy”.
Projekt ujęty jest w Szkolnym Programie Profilaktyki i wpisuje się w Ogólnopolską Kampanię „Dopalacze kradną życie”.

Na to szczególne spotkanie przyjęli zaproszenie reprezentanci drużyny ekstraklasy koszykówki męskiej BM SLAM STAL Ostrów Wlkp.: Marcin Sroka – skrzydłowy, Christoph Nikołow – skrzydłowy, Tomasz Ochońko – rozgrywający i zarazem kapitan drużyny oraz Grzegorz Glubiak – dyrektor BM Slam Stal Ostrów Wlkp.
Działania profilaktyczne rozpoczęły się uczestnictwem wszystkich uczniów w projekcji filmu ostrowskiej grupy PAT czyli profilaktyka a Ty, pt. Dopalacze niszczą życie”. Projekcja odbyła się w OCK.

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursie organizowanym przez MEN pod hasłem „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”. Zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu. Autorami prac są: Magdalena Chłopek z kl. IV a, Natalia Zmysłowska i Angelika Cieluch z kl. IV e, Ania Jasiórska z klasy III a oraz Ewelina Żukowska z kl. I b.

W październiku 2015 w ramach projektu uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Sportowo – Zdrowotnej Szkół Ponadgimnazjalnych „Życie bez nałogów”.

Elementem projektu była również wystawa pt. „Świat moich pasji”. Korytarze naszej szkoły wypełniły plakaty - prezentacje uczniowskie.

Do działań profilaktycznych włączeni zostali również rodzice naszych uczniów. W styczniu odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas I i II z dyrektorem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – panem Andrzejem Bilińskim – toksykologiem. Celem spotkania było przedstawienie rodzicom problematyki dotyczącej dopalaczy i ich zgubnego wpływu na ludzkie zdrowie i życie.

Kolejnym działaniem profilaktycznym był konkurs na najlepsze hasło promujące życie bez uzależnień.
Zadaniem każdej klasy było wykonanie plakatu ze swoim hasłem. Nagrodzone zostały 4 klasy: III miejsce – klasa II technik logistyk, II miejsce – klasa Ia technik ekonomista, I miejsce – klasa II b technik ekonomista. Wyróżnienie otrzymała klasa II technik logistyk/technik handlowiec. Zwycięska klasa otrzymała bilety na mecz ekstraklasy koszykówki męskiej w dniu 20 marca br.
Podsumowany został również konkurs na spot filmowy promujący zdrowy tryb życia, wolny od używek, konkurs pod hasłem „Przytomni”.
Do komisji konkursowej wpłynęło 11 filmów. Za nagranie spotu nagrodzone zostały 4 klasy. Miejsce III i kosz pełen owoców otrzymała klasa III b, miejsce II, dzień bez pytania oraz bilety dla całej klasy na mecz ekstraklasy koszykówki – klasa II technik logistyk. Miejsce pierwsze i nagrodę główną: klasowe wyjście do Let’s Fitness oraz dzień bez pytania otrzymała klasa III a. Komisja konkursowa wyróżniła również film przygotowany przez klasę I technik logistyk.

Podczas podsumowania projektu „Szkoła wolna od dopalaczy” uroczyście wyróżnieni zostali uczniowie, którzy wzorowo uczęszczali do szkoły w I półroczu roku szkolnego 2015/2016.

Podsumowaniu projektu towarzyszyło przygotowane dla wszystkich uczniów naszej szkoły zdrowe, wiosenne śniadanie.

III POWIATOWY TURNIEJ GIMNAZJÓW


W środę, 24 lutego odbyła się III edycja Powiatowego Turnieju Gimnazjów.
Jak co roku patronat nad Turniejem objęli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.

O zwycięski tytuł dla swojego gimnazjum zmagali się uczniowie ze szkół gimnazjalnych miasta i Powiatu Ostrowskiego.

Turniej skierowany był do uczniów klas III szkół gimnazjalnych i miał na celu upowszechnianie wśród młodzieży postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami, promocję talentów i zdrowego trybu życia oraz poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji.

Młodzież gimnazjalna wykazała się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach.
Dwudziestojednoosobowe reprezentacje gimnazjów walczyły o najlepsze noty w konkursach: ekonomicznym, matematycznym, poprawności językowej, języka niemieckiego, języka angielskiego, wiedzy o świecie i policyjnym torze przeszkód.
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkursów czuwali nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
Przebieg policyjnego toru przeszkód koordynowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to: Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Księdza Jana Bosko w Ostrowie Wielkopolskim – konkurs poprawności językowej, konkurs ekonomiczny, konkurs wiedzy o świecie; Publiczne Gimnazjum w Gorzycach Wielkich – konkurs języka niemieckiego, konkurs matematyczny, policyjny tor przeszkód; Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów – konkurs języka angielskiego.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Księdza Jana Bosko w Ostrowie Wlkp. II miejsce otrzymało Publiczne Gimnazjum w Gorzycach Wielkich. III miejsce wywalczyło Gimnazjum w Sieroszewicach.

W trakcie Turnieju wszyscy przybyli gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć pokaz Techniki i Taktyki Interwencji Policyjnych oraz Technik Karate Shotokan, przygotowany przez policyjną grupę karate Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim w składzie: sierż. Paweł Grzesiak, st.post. Ewa Golińska, Anna Galewska na czele z asp. Grzegorzem Kuroszczykiem - zdobywcą brązowego medalu Mistrzostw Świata w karate.
Na zakończenie Turnieju funkcjonariusze ostrowskiej Policji wygłosili również prelekcję na temat codziennej pracy Policji.

Wszystkim laureatom nagrody wręczyli: Rafał Luciński - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, nadkom. Zbigniew Raczak - Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim oraz Beata Matuszczak - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


FOTORELACJA Z IGRZYSK EKONOMIKA
DRZWI OTWARTE, 19. i 20. 02. 2016 r.KOLEJNY SUKCES NASZYCH LOGISTYKÓW


16 lutego 2016 roku w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się II Międzyszkolny Turniej Logistyczny.
W konkursie wzięło udział 13 szkół. Każdą szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna.
Drużyna logistyków z naszej szkoły również wzięła udział w Turnieju, podczas którego wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami logistyczno-spedycyjnymi.
Młodzi logistycy z ZSE zajęli I miejsce w Turnieju.
Zwycięzcy wygrali czterodniową wycieczkę przedmiotową do Trójmiasta, zestaw podręczników logistycznych dla szkoły oraz darmowy pierwszy miesiąc studiów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Skład zwycięskiego zespołu stanowili uczniowie klasy IV Technikum Logistycznego: Adrianna Całka, Joanna Uciechowska, Michał Kosnowicz oraz Damian Ziętkiewicz.

Poziom II Międzyszkolnego Turnieju Logistycznego był bardzo wysoki.
Turniej składał się z II części o tematyce logistycznej i spedycyjnej. W I części uczestnicy rozwiązywali test, składający się z 40 pytań, część II stanowiły zadania problemowe, dotyczące minimalizacji pustych przebiegów w transporcie.

Uczniów do konkursu przygotowywała Wiesława Walkowiak - nauczyciel przedmiotów zawodowych.


DRZWI OTWARTE W EKONOMIKUSUKCES NASZEJ UCZENNICY


W siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy Ekonomicznej pod patronatem Starosty Ostrowskiego i Prezydenta Miasta Kalisza dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Do konkursu w sekcji rachunkowości zakwalifikowało się 16 uczniów klas czwartych Zespołu Szkól Ekonomicznych, z których 15 zostało finalistami etapu centralnego, natomiast II miejsce i tytuł laureata konkursu uzyskała uczennica klasy IV Natalia Zmysłowska.
W konkursie łącznie wzięło udział 152 osoby z Powiatów: Ostrowskiego, Kaliskiego, Pleszewskiego i Tureckiego. Do finału konkursu zakwalifikowało się 52 uczniów. Młodzież musiała wykazać się trudną sztuką ewidencji księgowej operacji gospodarczych z zakresu rachunkowości finansowej. Ponadto uczniowie rozwiązywali zadania z analizy finansowej i sprawozdawczości.
Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawował Pan Krzysztof Cegła.

NASZA KLASA MA TALENT, CZYLI WALENTYNKI W EKONOMIKU


15 lutego 2016 roku, z inicjatywy Samorządu Szkolnego oraz Klubu Kibica Ekonomika zorganizowano walentynkowy przegląd talentów Ekonomika.
Każda klasa zaprezentowała swój talent, łącząc go tematycznie ze Świętem Zakochanych.
Były śpiewy, tańce, kabarety, wyznania miłości....
Jury w składzie: Anna Kupczyk - pedagog szkolny, Justyna Witek- bibliotekarz, Tomasz Stempniewicz - nauczyciel języków obcych oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej - Nicola Waliszewska oceniała prezentujące się klasy i ich emanujące miłością występy.
Wyniki walentynkowego przeglądu talentów Ekonomika:
I miejsce - klasa II C TE,
II miejsce - klasa II TL,
III miejsce - klasa III TL/TH.
Wszystkim klasom gratulujemy umiejętności i pomysłów!
Podczas szkolnego Swięta Zakochanych prężnie działała Poczta Walentynkowa.


ZDROWE ODŻYWIANIE W ZSE


Dziś, 16 lutego 2016 roku, uczniowie ZSE mieli okazję uczestniczyć w wykładzie mgr Arkadiusza Powierzy, dietetyka i zarazem nauczyciela w-f w ZSSS w Ostrowie Wielkopolskim.
Prezentacja eksperta dotyczyła tematu "Jak dbać o swoją kondycję fizyczną i jak zdrowo się odżywiać?" i zorganizowana została przez Martę Libudzic - nauczycielawychowania fizycznego w naszej szkole.
Okazuje się, że uczniowie ZSE mają dużą wiedzę na temat właściwych nawyków żywieniowych, ale i też sporo pytań dotyczących swojego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej.
Wykład eksperta, którego gościliśmy był strzałem w dziesiątkę!
Mamy nadzieję, że tego typu spotkania będą odbywały się systematycznie.


SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW
BIEG NA ORIENTACJĘ


10 lutego 2016 roku na Piaskach w ramach projektu Szkoła Sportowych Talentów miały miejsce zawody w biegu na orientację.
Zawody odbyły się pod opieką pani Marty Libudzic i pana Pawła Szczepaniaka - nauczycieli wychowania fizyczneg w naszej szkole.

W kategorii dziewcząt: I miejsce zajęła Agata Kruszyk, II miejsce Iga Koszkało, III miejsce Paulina Chałupka.
W kategorii chłopców zwyciężył Mikołaj Maciejewski, II miejsca Dawid Grzesiak, III miejsce Krystian Kłopocki.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom


LIST DO DZIECI I MŁODZIEŻY W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ FERIAMI ZIMOWYMI


Drodzy i Szanowni,

Rozpoczynające się ferie zimowe to dla wszystkich moment odpoczynku, oderwania się od szkolnych obowiązków oraz szansa na zebranie sił na drugi semestr nauki.
Przede wszystkim jest jednak okazja do wykorzystania uroków tej pory roku i aktywnego spędzenia czasu podczas jazdy na nartach, snowboardzie, sankach czy łyżwach oraz długich spacerów, a w przypadku braku śniegu i mrozu - na pływalni czy w halach sportowych.
Ruch bez wątpienia jest znakomitą alternatywą dla telewizora czy komputera. Aktywność procentuje – służy nie tylko lepszemu samopoczuciu i zdrowiu, ale ma także wpływ na kondycję psychiczną i przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Czas ferii wykorzystajcie jak najefektywniej, tak by z uśmiechem wrócić do szkolnej ławki.
Podczas wszelkich aktywności pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim oraz kolegów.
Bądźcie zawsze czujni i uważni, nie ufajcie napotkanym obcym, nie dajcie się namówić na ryzykowne zabawy. Ślizgawki na zamarzniętych rzekach, stawach, jeziorach – kuszą, ale w rzeczywistości mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.
Pamiętajcie także o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego, zawsze noście przy sobie elementy odblaskowe, które sprawiają, że jesteście widoczni dla kierowców. W trudnych sytuacjach nie wahajcie się prosić dorosłych o pomoc.
Do Waszej dyspozycji jest również Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, który działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00.
Pod numerem 800 12 12 12 czekają eksperci – gotowi Was wysłuchać i pomóc rozwiązać wszelkie problemy.

Życzę Wam fantastycznych, śnieżnych ferii.

Z pozdrowieniami,

Wasz Rzecznik
Marek Michalak

PAWEŁ POPRAWA ZWYCIĘZCĄ KONKURSU POWIATOWEGO


11 stycznia 2016 r. odbył się w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Salezjanek I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Jego głównym celem było pogłębianie zainteresowań uczniów tematyką krajów anglojęzycznych (Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Nowej Zelandii).
W etapie powiatowym wzięło udział 16 uczestników z różnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz części ustnej, do której zakwalifikowało się najlepszych dziesięciu uczestników.
W konkursie zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali: Paweł Poprawa z kl. IIa, Jakub Warga z kl. IITL-H oraz Maria Świerzewska z kl. IIa. W pierwszym wewnątrzszkolnym etapie zajęli oni odpowiednio pierwsze trzy miejsca.
W konkursie powiatowym wspaniały wynik uzyskał Paweł Poprawa, który po części pisemnej był trzeci, a w części ustnej okazał się bezkonkurencyjny. Jako zwycięzca otrzymał z rąk Senatora Łukasza Mikołajczyka nagrody rzeczowe oraz dyplom laureata konkursu.
Oprócz Pawła do II części etapu powiatowego przeszedł Jakub Warga, który ostatecznie zajął X miejsce. Maria Świerzewska uplasowała się w konkursie na XII miejscu.


POMOCNA PACZKA


Jak co roku, także i w tym, w naszej szkole zorganizowaliśmy akcję pod hasłem "Pomocna Paczka".
Każda klasa przygotowywała jedną paczkę. Do tych działań włączyli się też nauczyciele i pracownicy administracji.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się obdarować 22 rodziny w trudnej sytuacji.
Bardzo dziękujemy za hojność, empatię i działanie w ważnym celu.
Dziękujemy za otwarte, ciepłe serca, dzięki którym mogliśmy zrealizować to zadanie.
Koordynatorami akcji były pedagog szkolny Ania Kupczyk i nauczyciel języka angielskiego Grażyna Rachwalska.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM"21 grudnia 2015 roku w sali gimnastycznej ZSE odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego".
Projekt skierowany był do uczniów Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik ekonomista.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie były dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, dobra znajomość języka angielskiego, wysoka frekwencja oraz kultura osobista.
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ,br> Przedstawiciele uczestników Projektu, uczniowie klasy czwartej Aneta Chałupnik i Michał Modzelewski przedstawili prezentację z pobytu w Anglii. Podzielili się swoimi wrażeniami, odczuciami z pobytu w Plymouth.
Uczniowie podczas pobytu w Plymouth zakwaterowani byli parami w domach rodzin angielskich tzw. host familys.
Uczestnicy Projektu byli pod opieką zagranicznego partnera stażu - firmy Europa Training Ltd. Każdy uczeń miał przydzielone inne przedsiębiorstwo lub instytucję, w której odbywał praktyki i do której musiał samodzielnie dotrzeć.
Podczas stażu uczniowie zapoznali się z nowymi metodami organizacji pracy, sposobami obsługi klientów, obowiązującymi przepisami BHP i kulturą bezpiecznej pracy. Uczniowie sporządzali dokumentację magazynową, handlową, kasową i kadrowo-płacową. Stażyści obsługiwali interesantów, redagowali pisma służbowe. Nauczyli się także słów i zwrotów przydatnych w ich przyszłym zawodzie oraz znacznie poprawili swoje umiejętności językowe.
Uczniowie mieli również zagospodarowany czas wolny: organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogli zwiedzić miasto oraz poznać jego historię i miejscowe zwyczaje.
Zorganizowana była także wycieczka do największego akwanarium w Wielkiej Brytanii - National Marine Aquarium – oraz wyjście na kręgle. Mieli okazję podziwiać piękne widoki oceaniczne z The Hoe oraz na Barbican.
Uczniowie uczestniczący w stażu twierdzą, iż wyjazd nie tylko poprawił ich umiejętności językowe i podniósł kompetencje zawodowe, ale zwiększył też ich świadomość społeczną dotyczącą bycia Europejczykiem oraz udowodnił, że z powodzeniem mogą pracować także poza granicami kraju.

Punktem kulminacyjnym spotkania było wręczenie przez pana Starostę Pawła Rajskiego oraz panią Dyrektor Beatę Matuszczak uczestnikom Projektu certyfikatów i Europassów Mobilności.
Całą uroczystość podsumowania projektu uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem dyrygenta Karola Zmyślonego.

EKONOMIK HANDBALL TEAM 2012-2016


W grudniu zakończyły się międzyszkolne rozgrywki w piłkę ręczną.
Przez ostatnie cztery lata reprezentacja naszej szkoły zaliczana była do silnych drużyn, a największym sukcesem było zdobycie II miejsca w rozgrywkach powiatowych w roku 2013.
W przyszłym roku planowane jest również rozegranie kilku meczów towarzyskich żeńskiej reprezentacji „szczypiorniaka” – chętne zawodniczki ze sportowym charakterem mile widziane w drużynie.

Wszystkim sportowcom drużyny piłki ręcznej dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły, życzymy powodzenia w dalszej edukacji i karierze sportowej.

EKONOMIK - TWOJA DROGA DO KARIERY


W grudniu odbyła się trzecia już edycja projektu edukacyjnego „EKONOMIK – TWOJA DROGA DO KARIERY”.
Projekt skierowany był do uczniów klas drugich i trzecich szkół gimnazjalnych i miał na celu pomoc młodzieży w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych i planowaniu kariery zawodowej.
Założeniem projektu było wskazanie młodym ludziom sposobów odnalezienia się na rynku pracy oraz zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej szkoły.
W ramach projektu gimnazjaliści wzięli udział w innowacyjnych warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, księgowości, logistyki i transportu. Dla przybyłych gości odbyły się także warsztaty strzeleckie, pokaz sprzętu i tresury psa policyjnego oraz prezentacja zawodu policjanta.
W tym roku szkolnym w projekcie wzięły udział cztery szkoły gimnazjalne: Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy, Gimnazjum Publiczne im. Ludwika Szymoniaka w Sobótce i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

ŚWIĄT CZAR....


22 grudnia 2015 roku uczniowie klas trzecich wprowadzili w magiczny, świąteczny czas Bożego Narodzenia wszystkich pracowników szkoły oraz całą społeczność uczniowską Świątecznym Koncertem Kolęd.
Koncert kolęd uświetnił występ chóru szkolnego pod dyrekcją Karola Zmyślonego.
Po waspólnym kolędowaniu odbyły się wigilie klasowe oraz wigilia pracowników ZSE.


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNEPrawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w serdecznej i rodzinnej atmosferze.
Niech te dni upłyną bez trosk i zmartwień.
Niech wszelkie zmiany w Nowym 2016 Roku
będą zmianami trafnymi i pełnymi ciekawych możliwości

życzy
Rodzicom i Uczniom

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy
Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Józefa Gniazdowskiego
w Ostrowie Wielkopolskim

EKONOMIK PAMIĘTAŁ O STANIE WOJENNYM


14 grudnia 2015 roku, w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Ekonomiku zapłonęło światło wolności.
Dla uczczenia pamięci ofiar i prześladowanych w czasie stanu wojennego uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-muzyczny.
Podczas akademii przedstawione zostały sceny charakterystyczne dla zimy 1981 r.: scena rodzinna, w której w noc wprowadzenia stanu wojennego milicjanci wkraczają do mieszkania i aresztują działacza "Solidarności”, scena wprowadzenia stanu wojennego – ogłoszenie i odczytanie dekretu przez Wojciecha Jaruzelskiego, scena wieczoru wigilijnego, scena kolejki stojącej w oczekiwaniu na dostawę towaru, a także scena, w której milicjanci weszli między oglądających i aresztowali wcześniej poinformowanych o tym pomyśle uczniów z widowni.
Uroczystość uświetniły charakterystyczne utwory muzyczne w wykonaniu uczniów Ekonomika oraz chóru szkolnego pod dyrekcją Karola Zmyślonego.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA


PRZYPOMINAMY O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

15 GRUDNIA 2015 ROKU, WTOREK, GODZINA 17.OO, AULA SZKOŁY.Trening kompetencyjny w Kiekrzku


W dniach od 8 do 9 grudnia 2015 roku odbył się trening kompetencyjny dla uczniów klas o profilu prawno-policyjnym objętych patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, zorganizowany przez Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu.
W dwudniowych stacjonarnych warsztatach w Kiekrzu uczestniczyli uczniowie klasy IIIc TE, IIIb TE oraz 3 uczniów z klasy IVd i IVTL wraz z opiekunami p.Ewą Papych, p.Izabelą Ryzińską–Dolatą i p.Arturem Kurczabą.

Celem warsztatów była realizacja założeń programu edukacji prawno-policyjnej oraz przygotowanie młodzieży do postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do Policji oraz możliwości rozwijania uniwersalnych kompetencji przydatnych w dorosłym życiu i pracy zawodowej.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA W ZSE


10 grudnia w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się spotkanie z Adwokatem Cezarym Nowakowskim.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego organizowanego przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych.

Adwokat Cezary Nowakowski starał się przybliżyć młodzieży konstytucyjne prawa i wolności, a w szczególności prawo do wolności wypowiedzi i jego znaczenia w demokratycznym państwie prawa, ograniczenia, jakim to prawo podlega ze względu na ochronę dóbr osobistych oraz konsekwencje naruszania granic wolności wypowiedzi.
Poruszono również temat roli prawników, jako obrońców praw człowieka i reprezentantów obywateli w rozstrzyganiu sporów w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Młodzież miała również okazję zadać wiele pytań dotyczących wykonywania zawodu adwokata, doświadczeń zawodowych oraz prowadzonych spraw.
Spotkanie zorganizowała Magdalena Barczak-Zmyślona w ramach realizacji zajęć z Edukacji prawno-policyjnej dla klas IV.

NASZE "SREBRNE DZIEWCZYNY"


8 grudnia 2015 roku żeńska reprezentacja wywalczyła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce.
Waleczne dziewczyny zyskały ogromną sympatię kibiców.
Dziękujemy całemu zespołowi za wiele pięknych, efektownych akcji, za sportową postawę i godne reprezentowanie naszej szkoły.
Trenerem "sreberek" jest nauczyciel wychowania fizycznego Artur Włodarczyk.

MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNY KLIMAT W EKONOMIKU


Dzięki kreatywności Samorządu Uczniowskiego wszyscy uczniowie i pracownicy ZSE poczuli, że.....
....coraz bliżej święta.....
....coraz bliżej święta.....

VIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA


W grudniu odbył się etap okręgowy VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Uciechowska, Michał Kosnowicz, Damian Ziętkiewicz - uczniowie klasy IV oraz Michał Grajek i Michał Łyczkowski - uczniowie klasy III.
Znalezienie się na liście finalistów i laureatów to liczne cenne nagrody rzeczowe oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.
Poza tym etap okręgowy jest szczególnie emocjonujący ze względu na wybór 50 najlepszych logistyków spośród tysięcy zdolnych i ambitnych młodych ludzi.

Po ogłoszeniu wyników, 7 grudnia, do finału VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zakwalifikował się Michał Kosnowicz.
Finał odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie WSL, 4 marca 2016 roku.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcy życzymy dalszych sukcesów.

WF z zawodowcami


2 grudnia 2015 roku wielkie sportowe wydarzenie w EKONOMIKU. Nasi uczniowie mieli okazję do udziału w treningu koszykówki, który poprowadzili zawodnicy i II trener BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski.
Dla sympatyków basketu była to wspaniała przygoda ze sportem i niepowtarzalna szansa na wspólną grę z zawodnikami TAURON BASKET LIGI. Dziękujemy przybyłym sportowcom: Adrianowi Sulińskiemu, Adamowi Kaczmarzykowi, Curtisowi Millage, Alexis Wangmene oraz trenerowi Karolowi Kowalewskiemu.

BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski w EKONOMIKU


2 grudnia 2015 roku w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie.
Innowacyjną lekcję języka angielskiego na sportowo poprowadziły anglistki: Magdalena Andrzejewska i Grażyna Rachwalska.
W zajęciach uczestniczyli anglojęzyczni zawodnicy BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski: Curtis Millage i Alexis Wangmene.
Sportowcy odpowiadając uczniom na pytania, zachęcali ich do pracy nad własną dyscypliną, stawiania sobie coraz wyższych celów i dążenia do spełniania marzeń.
Uczestnicy zajęć mieli możliwość do uwiecznienia spotkania na pamiątkowych fotografiach.
Koordynatorką spotkania ze sportowcami był opiekun Klubu Wzorowego Kibica Ekonomika - Wiesława Walkowiak.

KONKURS DZIENNIKARSKI I PIOSENKI POETYCKIEJ


Rozwijając temat „Jaką rolę odgrywa w życiu człowieka pamięć?” uczennica naszej szkoły Weronika Szczypkowska z klasy IV a zajęła III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Konkursu Dziennikarskiego.
25 listopada 2015 roku w III LO odbyło się ogłoszenie wyników powyższego konkursu połączone z Konkursem Piosenki Poetyckiej pt. „Kocham cię życie”.
W tym konkursie Ekonomik godnie reprezentowała uczennica klasy IV b Marta Ratuszna w piosence Grażyny Łobaszewskiej „Tyle tego masz”, kompozycji Darka Janusa.

Opiekunkami konkursów były mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka oraz mgr Izabela Ryzińska-Dolata.
Uczennicom za rozwijanie umiejętności dziennikarskich i wrażliwości na piękno poezji i muzyki bardzo dziękujemy i gratulujemy sukcesu.

CHCESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM WOŚP?


24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż, tuż!
Ostrowski sztab rozpoczął już swoją pracę, jednak na nic zdadzą się ich trudy bez was, drodzy wolontariusze.

Przypominamy, że ostrowski sztab WOŚP zaprasza wszystkich, którzy 10 stycznia chcą grać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w środę, 2 grudnia, o godzinie 18:00 w Ostrowskim Centrum Kultury.

Wolontariuszem WOŚP może zostać każdy, jednak należy pamiętać, aby osoby niepełnoletnie przybyły na spotkanie z rodzicem bądź opiekunem prawnym (w szczególnym wypadku ze zgodą).
Każdy kandydat na wolontariusza musi przyjść na spotkanie z podpisanym na odwrocie zdjęciem legitymacyjnym, które zostanie umieszczone na jego identyfikatorze.
Potrzebny będzie także numer PESEL oraz, jak mówią organizatorzy, energia i uśmiech na twarzy.

Podczas 24. Finału WOŚP „Mierzymy wysoko” wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Co roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które następnie rozliczane są w ponad 1700 sztabach, w tym w kilkudziesięciu zlokalizowanych poza granicami Polski.
W ciągu poprzednich 23 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 650 milionów złotych.

PAMIĄTKI OKOLICZNOŚCIOWE OBCHODÓW JUBILEUSZU 90-LECIA ZSE


KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 90-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM Z RADOŚCIĄ INFORMUJE, ŻE SĄ JUŻ DOSTĘPNE DO NABYCIA OKOLICZNOŚCIOWE PAMIĄTKI: 2 PUBLIKACJE "OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA 1925-2015" i "DRUŻYNA HERMESA. ABSOLWENCI KLAS HANDLOWYCH I EKONOMICZNYCH W LATACH 1927-2015" ORAZ JUBILEUSZOWA FILIŻANKA.


ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIANASZ STYPENDYSTA


30 listopada 2015 roku najlepszy uczeń naszej szkoły - Michał Kosnowicz z III klasy Technikum Logistycznego otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Michałowi wręczyły: Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu.

ZEBRANIA Z RODZICAMI


26 listopada 2015 r.

Godzina 16.30

Klasa IVa TE – wychowawca mgr G.Rachwalska sala nr 2 (parter)
Klasa IVb TE – wychowawca mgr D.Łagosz sala nr 8 (I piętro)
Klasa IVc TE – wychowawca mgr K.Cegła sala nr 16 (II piętro)
Klasa IVd TE – wychowawca mgr A.Raczak sala nr 1 (parter)
Klasa IVe TE – wychowawca mgr G.Biel sala nr 23 (II piętro)
Klasa IVTL – wychowawca mgr W. Burkietowicz sala nr 5c (przy sali gimnastycznej)
Klasa IIIa TE - wychowawca mgr M. Czaińska – Zawidzka sala nr 6 (I piętro)
Klasa IIIb TE - wychowawca mgr M. Barczak-Zmyślona sala nr 14 (II piętro)
Klasa IIIc TE - wychowawca mgr I. Ryzińska-Dolata sala nr 19 (II piętro)
Klasa IIITL/TH - wychowawca mgr K. Sikorska sala nr 10 (I piętro)

Godzina 17.30

Klasa Ia TE – wychowawca mgr M.Kulas sala nr 20 (II piętro)
Klasa Ib TE – wychowawca mgr K.Tyburska-Florek sala nr 3 (parter)
Klasa ITL – wychowawca mgr B.Mądrzak sala nr 14 (II piętro)
Klasa IIa TE – wychowawca mgr I.Grzesiek sala nr 11 (I piętro)
Klasa IIb TE – wychowawca mgr E.Kalinowska sala nr 10 (I piętro)
Klasa IIc TE – wychowawca mgr A.Matuszak sala nr 16 (II piętro)
Klasa IITL – wychowawca mgr H.Zwierz sala nr 8 (I piętro)
Klasa II TL/TH – wychowawca (w zastępstwie) dr A. Burkietowicz sala nr 4 (parter)

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godz. 16.30.

EKONOMIK - FAJNA SPRAWA, TUTAJ PALIĆ NIE WYPADA!!!


Ekonomik – fajna sprawa, tutaj palić nie wypada!!!
Jak, co roku, w trzeci listopadowy czwartek, czyli 19 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bez Papierosa.
Uczniowie klasy IIIc odpowiednio przebrani informowali o tym wydarzeniu wszystkie klasy, odwiedzając je podczas lekcji.
W rolę papierosa wcielił się Robert, któremu towarzyszyła śmierć w wymownym czarnym stroju, z nieodzownym atrybutem śmierci – kosą.
Śmierć zagrała Żaneta. Wraz z takim duetem Ola przedstawiała informacje dotyczące szkodliwego i rakotwórczego wpływu nikotyny, substancji smolistych i środków chemicznych zawartych w papierosie.

Niewielu wie, że ilość nikotyny wyciśnięta z dwóch papierosów jest dla człowieka dawką śmiertelną.
Tylko dlatego, że część jej zawartości ulatnia się z dymem, człowiek palący papierosy żyje.
Niestety nagromadzenie w organizmie substancji kancerogennych wywołuje choroby nowotworowe u palaczy.
Dlatego lepiej być wolnym i nie pozwolić, by cokolwiek nas zniewoliło.

W tym czasie na lekcjach wychowawczych realizowano temat dotyczący skutków palenia papierosów.
Koordynatorem happeningu była pani Anna Kupczyk - pedagog szkolny.

WYNIKI KONKURSU „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”


16 listopada 2015 roku o odbył się I etap konkursu „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”, w którym wzięło udział 19 uczniów z naszej szkoły.

Zespół Szkół Ekonomicznych z Ostrowa Wielkopolskiego w drugim etapie (wojewódzkim) reprezentować będą:
Ilona Dwornikowska (kl. IVa),
Natalia Tomala (kl. IVa),
Agnieszka Wawrzyniak (kl.IIIa).
ŻYCZYMY POWODZENIA!

CIĄG DALSZY OBCHODÓW DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
I DNIA WOLONTARIUSZA


W Ekonomiku znów się działo!!!
Wielka akcja i wielcy ludzie - "producenci krwi".

18 listopada 2015 roku ambulans "mobilnego punktu poboru krwi" zawitał na ulicę Partyzancką.
Akcję promującą oddawanie krwi poparło ponad 40 osób.
Wśród oddających krew byli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły.
Chętne osoby skorzystały również z okazji i rejestrowały się w banku dawców szpiku.
Koordynatorkami akcji były: opiekun Szkolnego Koła PCK - Izabela Ryzińska-Dolata oraz pedagog szkolny i opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza - Anna Kupczyk. Akcji przyświecały słowa: TWOJA KREW RATUJE MOJE ŻYCIE!

EKONOMIK KONTRA II LO


17 listopada 2015 roku odbył się w naszej szkole mecz piłki siatkowej.
Nasze siatkarki zafundowały kibicom wielkie emocje podczas gry z siatkarkami z II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.
Po bardzo zaciętym meczu team Ekonomika w nowych koszulkach przegrał 3-2.
Wygranym gratulujemy zwycięctwa, a naszym dziewczynom waleczności!

JUBILEUSZ 90-LECIA - ZDJĘCIA


Zapraszamy do obrzejrzenia zdjęć z jubileuszu 90-lecia naszej szkoły

GALERIA

JUBILEUSZ 90-LECIA - RETRANSMISJA


OCK:


MSZA ŚWIĘTA:


SPOTKANIE W SZKOLE:Retransmisję można również oglądać na portalu internetowym OK24.pl
http://ok24.tv/jubileusz-90-lecia-zespolu-szkol-ekonomicznych-spotkanie-po-latach/

JUBILEUSZ 90-LECIA NA ŻYWO W INTERNECIE


Dla tych Państwa, którzy nie będą mogli osobiście przyjść na spotkanie z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły dzięki uprzejmości portalu internetowego OK24.tv zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z części oficjalnej odbywającej się w Ostrowskim Centrum Kultury. Transmisja rozpocznie się o godzinie 14

Aby obejrzeć należy wybrać jeden z poniższych linków

http://ok24.tv/jubileusz-90-lecia-zespolu-szkol-ekonomicznych-im-jozefa-gniazdowskiego-oficjalnie-na-zywo-na-ok24-tv/

https://livestream.com/nowickimedia/Jubileusz90leciaZSE

"WARTO WIEDZIEĆ WIECEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH"


16 listopada w naszej szkole odbył się I etap II edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru.
Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami z zakresu historii systemu ubezpieczeń społecznych, rodzaju ubezpieczeń i świadczeń, a także reformy systemu emerytalnego.
Komitet szkolny wyłoni 3 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu i reprezentować będą naszą szkołę w etapie wojewódzkim.

Projekt realizowany jest w ramach „Lekcji z ZUS” i przybliża uczniom szkół ponadgimnazjalnych niełatwą tematykę ubezpieczeń społecznych w prosty i ciekawy sposób.
Dziedzina to trudna, ale istotna dla każdego, kto wchodzi w dorosłe życie.
"Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

OBCHODY DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA I DNIA WOLONTARIUSZA


Jan Paweł II w liście apostolskim na trzecie tysiąclecie napisał, "Nikt nie może zostać pozbawiony naszej miłości".
Każdy człowiek jest powołany do pomagania drugiemu.....
Nikt nie wie, co przyniesie los, co się może zdarzyć, ale wiemy, że każdy ma możliwość pomocy innym w różnej formie - mowa tu o wolontariacie i o honorowym krwiodawstwie.
Tomasz Merton powiedział: "Żaden człowiek nie jest samotną wyspą", żyjemy wśród ludzi, jesteśmy powiązani nicią społecznych połączeń.
Każdy z nas może mieć otwarte serce, może pomagać innym.

13 listopada br. w auli szkolnej rozpoczęły się obchodyDni Honorowego Krwiodawstwa i Dnia Wolontariusza.
Na spotkanie z młodzieżą zostały zaproszone: pani Jolanta Tańczyn oraz pani Teresa Kurzaj z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowych Oddziałów w Ostrowie Wielkopolskim i w Kaliszu, które przybliżyły ideę honorowego oddawania krwi i możliwości zarejestrowania się w banku dawców szpiku.

Tego też dnia podsumowaliśmy pracę wolontariuszy z naszej szkoły, którym pani dyrektor Beata Matuszczak wręczyła podziękowania.

Młodzież na spotkaniu miała możliwość zadawania pytań, zainteresowani otrzymali broszury informacyjne dotyczące dotyczące krwiodawstwa i oddawania szpiku oraz oświadczenia woli dotyczące transplantologii.

Akcję w szkole koordynują opiekun Szkolnego Koła PCK – Izabella Ryzińska - Dolata oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariusza – Anna Kupczyk.

W środę 18 listopada br. będzie możliwość dobrowolnego oddawania krwi i zarejestrowania się w banku dawców szpiku – sala gimnastyczna ZSE w godzinach 8.00 do 12.00.
Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji.

ZAJĘCIA Z POLICJANTEM


12 listopada odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Klasa I b o profilu prawno-policyjnym wzięła udział w wykładzie przeprowadzonym przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Dariusza Jakuszkowiaka.
Temat prelekcji dotyczył struktury organizacyjnej Policji, głównych pionów i ich zadań oraz hierarchii w Policji.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole zostały przygotowane przez klasy IV.
W tym roku maturzyści zaproponowali wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

IV B NA KOMENDZIE...


10 listopada br. klasa IV b pod opieką Pana Artura Kurczaby udała się do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na kolejną wycieczkę przedmiotową.
Celem zajęć na Komendzie było przybliżenie uczniom specyfiki pracy policjanta, a także warunków i zasad naboru do tej formacji.

"II B i II C MELDUJE SIĘ!"


W dniach od 19 do 21 października uczniowie klas II b i II c byli uczestnikami obozu szkoleniowo-kondycyjnego w Kiekrzu nad jeziorem Kierskim.
Obóz odbył się w Klubie Sportowym Navigare.
Opiekunami młodzieży byli nauczyciele: Anna Matuszak, Ewa Papych i Artur Kurczaba.

Uczniowie odbyli szkolenie ogólnorozwojowe i specjalistyczne oraz warsztaty tematyczne z policją i trenerem interpersonalnym Manuelą Michalak znaną z I edycji programu Big Brother.
Były wyścigi z pagajami, bieg patrolowy, survival, techniki samoobrony, żagle, warta nocna, profesjonalny trening musztry i nie tylko....
...Była integracja – muzyka, ognisko i dobra zabawa....
...Była przygoda!

"WY(KO)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY"


W październiku br. nasi uczniowie wzięli udział w konkursie "Wy(ko)miksuj się z dopalaczy".
Organizatorem konkursu „Wy(ko)miksuj się z dopalaczy” był Minister Edukacji Narodowej, a do współpracy zaproszeni zostali Minister Zdrowia i Minister Spraw Wewnętrznych.
Tematyka konkursu wpisała się w nasz szkolny projekt realizowany w tym roku szkolnym w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki – "Szkoła wolna od dopalaczy".
Do MEN napłynęło ponad dwa tysiące prac.
Celem konkursu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania.br
Zadaniem konkursowym było narysowanie komiksu w formacie A4 w dowolnej technice, przedstawiającego negatywne skutki używania dopalaczy.
Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękuję za zaangażowanie i gratuluję talentu, a byli to Magdalena Chłopek z klasy IV a, Natalia Zmysłowska i Angelika Cieluch z klasy IV e, Ewelina Żukowska z klasy I b, Anna Jasiórska z klasy III a.

Prace w załączeniu.

WYNIKI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


7 października 2015 roku odbył się pierwszy etap olimpiady logistycznej, w której wzięło udział 7126 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Awans do drugiego etapu przy tak licznej grupie uczestników to powód do dumy.
Naszą szkołę w drugim etapie reprezentować będą: Michał Kosnowicz (kl. IV), Joanna Uciechowska (kl. IV), Damian Ziętkiewicz (kl. IV), Michał Grajek (kl. III), Michał Łyczkowski (kl.III).
Etap okręgowy odbędzie się 1 grudnia 2015 roku.
Życzymy powodzenia !!!

ZAJĘCIA Z POLICJANTAMI


05 listopada 2015 roku odbyły się kolejne zajęcia z policjantami w ramach współpracy szkoły z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Klasy III c i IV e uczestniczyły w wykładzie pt. "Źródła i rodzaje dowodów w procesie karnym".
Zajęcia prowadzili policjanci z Zespołu Techników Kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim: mł.asp. Grzegorz Pałat i sierż. Bartłomiej Kubica.

SUKCES NASZYCH PIŁKARZY


Każdego roku w naszym powiecie rozgrywane są międzyszkolne zawody sportowe w piłce nożnej.
W tym sezonie nasza reprezentacja osiągnęła historyczny sukces zdobywając II miejsce spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego.
W pierwszej fazie grupowej nasza drużyna po bardzo dobrej grze pokonała pewnie i zdecydowanie 5:2 ZST, 3:0 IV LO i 3:1 ZST-E, zapewniając sobie awans z 1 miejsca do finału.
Mecz półfinałowy był bardzo zacięty od pierwszej do ostatniej minuty, a zwycięstwo zapewnił drużynie po fenomenalnej akcji indywidualnej i pięknym strzale pod poprzeczką kapitan Michał Łyczkowski.
Początek meczu finałowego należał do przeciwników z ZST-E, którzy objęli prowadzenie 3 do 1.
Jednak po raz kolejny nasi piłkarze pokazali charakter sportowy doprowadzając do remisu pod koniec meczu.
Losy finałowego meczu musiały rozstrzygnąć strzały karne, w których dopiero w piątej serii nasz zawodnik ”przestrzelił” a rywal trafił, zapewniając złoto dla swojej drużyny.
Dla całego zespołu piłkarzy ZSE należą się słowa pochwały za ambicję, zespołowość, wolę zwycięstwa i serce do walki.

SKŁAD „SREBNEJ DRUŻYNY EKONOMIKA 2015”
1. Michał Łyczkowski klasa IIITL/H
2. Michał Wiewiór klasa IIITL/H
3. Dominik Skrzypczak klasa IIA
4. Szymon Twardowski klasa ITL
5. Łukasz Ptak klasa IVE
6. Rafał Bochyński klasa IB
7. Dawid Kostera klasa IIITL/H
8. Daniel Grzyb klasa ITL
9. Eryk Nowicki klasa IIIB
10. Paweł Skrzypczak klasa IVB
11. Dawid Setecki klasa IIIB
12. Kasper Szewczyk klasa IA
13. Mikołaj Dutkowski klasa IIITL/H
14. Piotr Kania klasa IIITL/H

GRATULUJEMY SUKCESU SPORTOWEGO!

APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH, 02.11.2015 r.


TURNIEJ KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


W ostatnim tygodniu października odbył się Turniej Klas Prawno-Policyjnych.
W zawodach mogły wziąć udział klasy IV prawno-policyjne.
Do Turnieju zostały zgłoszone drużyny – z każdej klasy po 14 osób.
W ramach Turnieju odbyły się: test wiedzy, Policyjny Tor Przeszkód, konkurs strzelecki oraz zawody z zakresu I pomocy.
Wszystkim zawodnikom, którzy wzięli udział w zmaganiach, gratulujemy odwagi i wyników.

Wyniki Turnieju przedstawiają się następująco:
TEST WIEDZY – najlepszy wynik uzyskała Eliza Duczmal z klasy IV c
POLICYJNY TOR PRZESZKÓD – najlepsze czasy uzyskali – Daniel Kucharski oraz Paweł Skrzypczak z klasy IV b
ZAWODY STRZELECKIE – najlepszy wynik uzyskał Paweł Giernalczyk z klasy IV d
ZAWODY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY– najlepszy wynik uzyskała drużyna klasy IV e


Drużyny klasowe pracowały na wyniki łączne.
I miejsce w Turnieju Klas Prawno-Policyjnych zajęła reprezentacja klasy IV e.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SPORCIE


W tym roku szkolnym Ekonomik uczestniczy w ogólnopolskim programie „Szkoła sportowych talentów” i w ramach tego projektu zorganizowano Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie, który odbył się 30 października 2015.
W konkursie uczestniczyło ponad 20 osób z całej szkoły, a tematyka obejmowała historie olimpiad, polskich medalistów i trenerów, lekkoatletykę, piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, żużel.

Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, potrafili udzielić odpowiedzi m. in. na następujące pytania.
1.Która reprezentacja wygrała Mistrzostw Europy w piłce nożnej zorganizowane w Polsce i na Ukrainie?
2.Gdzie odbyła się ostatnia letnia olimpiada?
3.Na jakie olimpiadzie Władysław Kozakiewicz wykonał swój słynny „gest”?
Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Wygrał Michał Łyczkowski (klasa III TL/H) z wynikiem 44 pkt., II miejsce zdobył Bartosz Jędras (klasa IVTL), a na 3 miejscu uplasował się Dawid Leśniak ( klasa IV TL).

Wszystkim uczestnikom konkursy gratulujemy osiągniętych wyników.

SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ


27 października 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Sportowy Okrągły Stół w ramach projektu "WF z klasą". Uczestniczyli w nim Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 - Jolanta Przybyłek, koordynatorki projektu - Violetta Stachurska i Marta Mielczarek, nauczyciele, wszyscy uczniowie szkoły oraz specjalnie na tę okazję zaproszeni goście z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Byli to: Jakub Brylewski i Miłosz Setecki z kl. IIc – wielokrotni medaliści Polski w zapasach oraz Artur Reszelewski z kl. II TLH - wielokrotny medalista w speedrowerze.
Uczniowie naszej szkoły na początku zaprezentowali się zgromadzonym gościom, opowiadając o specyfice swoich dyscyplin oraz odniesionych sukcesach. Następnie miały miejsce pokazy naszych zapaśników i konkretnych chwytów, co okazało się niezwykle emocjonującym punktem programu.
Nie zabrakło również ciekawych konkursów sprawnościowych przy udziale uczniów z SP 13, takich jak brzuszki czy pompki. Zwycięzcy otrzymali od zaproszonych gości pamiątkowe medale.
Dużym zainteresowaniem cieszył się rower speedrowerzysty Artura Reszelewskiego, przy którym uczniowie mogli wykonać pamiątkowe zdjęcie.
Na końcu była możliwość uzyskania autografu od sportowców, a zaproszeni goście otrzymali w podziękowaniu zdrową przekąskę owocową- pomelo.
Spotkanie służyło promocji sportu oraz znanych sportowców uczęszczających do ZSE.
Za współpracę Zespołu Szkół Ekonomicznych ze Szkoła Podstawową Nr 13 odpowiedzialny był Tomasz Stempniewicz.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ODBIORU ZAPROSZEŃ


Odbiór zaproszeń od poniedziałku 19 października br. w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych (księgowość I piętro) w godzinach pracy szkoły ( 8.00-15.30)

ZJAZD ABSOLWENTÓW 24 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU


Droga Koleżanko/Kolego
Wyrażamy radość, że zdecydowałeś się spotkać w gronie przyjaciół szkolnych i fakt ten potwierdziłeś rezerwacją i wpłatą.
Bardzo zależy nam, aby ten dzień przebiegał spokojnie i sprawnie pod względem organizacyjnym, dlatego postanowiliśmy tą drogą przekazać kilka istotnych szczegółów porządkowych.
W dniu zjazdu szkoła będzie otwarta od godz. 8.00. Każdy uczestnik po przybyciu proszony jest o odbiór zaproszenia, jeśli nie zrobił tego wcześniej. Poszczególnym rocznikom zostaną wyznaczone pomieszczenia klasowe, w których będzie okazja na pierwsze spotkanie ze swoimi przyjaciółmi. Ze względu na ograniczoną liczbę pomieszczeń ilość roczników w danej klasie będzie uzależniona od zgłoszeń.
O godz. 11.20 wszyscy obecni zostaną zaproszeni na płytę nowego boiska, w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia, które będzie można kupić w późniejszych godzinach. Ok godz. 11.30 nastąpi przejście ulicami miasta do Konkatedry, gdzie zostanie odprawiona Msza Św. pod przewodnictwem JE Ks. Bp Edwarda Janiaka. Ok. godz. 13.20 przejście do Ostrowskiego Centrum Kultury, gdzie odbędzie się część oficjalna i artystyczna. W czasie Mszy Św. i części artystycznej, śpiewać będzie m. in. absolwentka naszej szkoły, solistka operowa Genowefa Żłobińska.
Ok. godz. 16.00 każdy we własnym zakresie przemieści się na ul. Waryńskiego do Spółdzielni Oświatowej, gdzie przy poczęstunku i muzyce będzie można kontynuować rozmowy w gronie koleżeńskim, do późnych godzin nocnych. Każdy uczestnik, który dokonał wpłaty otrzyma pamiątkę w postaci dwóch publikacji (historia szkoły + spis absolwentów) oraz niespodziankę.
Wyrażamy wdzięczność tym, którzy podjęli się opracowania dzieł upamiętniających historię szkoły. Prosimy wszystkich absolwentów, którzy posiadają unikalne zdjęcia lub inne materiały o przekazanie ich szkole . Będą one wykorzystane do opracowania materiałów na setną rocznicę szkoły.
Będzie problem z zaparkowaniem samochodu w pobliżu szkoły, dlatego ze względów praktycznych radzimy zaparkować auto w pobliżu OCK. Pojazd będzie nam potrzebny dopiero w drodze do szkoły na ul. Waryńskiego, tj. miejsca biesiadowania.
Spotkanie na terenie szkoły i w kościele będzie otwarte dla wszystkich chętnych bez względu na to, czy ktoś dokonał wpłaty czy nie.
Za zgłoszonego absolwenta uważamy tylko tego, który dokona wpłaty.
Zjazd finansowany jest tylko w części z wpłat uczestników, obniżyliśmy maksymalnie wysokość odpłatności, aby umożliwić uczestnictwo w miarę szerokiemu gronu absolwentów. Pozostała część kosztów pokryta jest przez sponsorów, którzy w nagrodę otrzymali prawo do zamieszczenia reklamy swojej firmy w wydanych publikacjach.
Cieszymy się razem z Państwem na spotkanie, warto przyjechać, aby zobaczyć dawne mury szkoły, pamiątkowe zdjęcia oraz podziwiać pozytywne zmiany jakie zaszły w infrastrukturze. Piękna sala gimnastyczna, boisko sportowe, zadbane obejście, z tego wszystkiego możemy być dumni i radośni. Rozwój materialny i duchowy szkoły jako żywej społeczności ciągle trwa. Podstawowe priorytety oparte na uniwersalnych wartościach przyjęte u zarania jej istnienia, nakreślone przez twórcę i patrona Pana Józefa Gniazdowskiego, pozostają niezmienione.
Zachęćmy Koleżanki i Kolegów jeszcze niezdecydowanych, aby zechcieli wrócić pamięcią razem z nami do tych pięknych i beztroskich czasów.
DO ZOBACZENIA
Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak
Prezes Stowarzyszenia Henryk Sztukowski

EKONOMIK W SEJMIE8 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły gościli w Sejmie.,br> Mieli okazję uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu Sejmu obecnej kadencji, poznali zasady funkcjonowania parlamentu, zwiedzili sejmowe korytarze i pomieszczenia.
Punktem kulminacyjnym wycieczki były spotkania z posłami, m.in. Ryszardem Kaliszem, Andrzejem Derą, Janem Rostowskim oraz Markiem Biernackim.
Wizyta naszych uczniów w Sejmie była możliwa dzięki uprzejmości Posła na Sejm, absolwenta naszej szkoły Przemysława Krysztofiaka.
Młodzież z Ekonomika odbyła również długi spacer po Warszawie.
Organizatorem wyjazdu była Jolanta Musialska, a przewodnikiem wycieczki – Wojciech Burkietowicz.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERYW dniach od 19 do 23 października 2015 roku trwał Ogólnopolski Tydzień Kariery.
W ramach tego działania, zorganizowanego w naszym mieście przez Powiatowy Urząd Pracy, klasy IV wzięły udział w warsztatach i spotkaniach ze specjalistami.
20 października każda klasa IV uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych. Warsztaty dotyczyły metod poszukiwania pracy oraz blokad, które występują podczas szukania wymarzonego zajęcia. Uświadamiali sobie, co należy w sobie przepracować, by zlikwidować bariery wewnętrzne.
Kolejnego dnia odbyły się spotkania bardziej informacyjne: ze specjalistą od rekrutacji w firmie Litex Promo Katarzyną Razik,z przedstawicielami Urzędu Pracy oraz z panią Magdaleną Figaszewską – pośrednikiem pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery.
Uczennice Agnieszka Marek i Karolina Biernat z klasy IV a przygotowały prezentację multimedialną na bardzo wysokim poziomie pt. "Nie połam nóg w drodze". Dziewczyny przedstawiły swój oryginalny pomysł podczas spotkania 20 października.2015.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2015


ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH14 października 2015 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę.
Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.
Nagrodę Dyrektora w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali: Magdalena Barczak-Zmyślona, Danuta Bartosik, Magdalena Baum, Anna Burkietowicz, Krzysztof Cegłą, Małgorzata Czaińska-Zawidzka, Iwona Grzesiek, Dorota Jamińska, Anna Kupczyk, Beata Mądrzak, Ewa Papych, Henryka Pawłowska, Magdalena Piotrowska, Kamila Pływaczyk, Grażyna Rachwalska, Agnieszka Raczak, Izabela Ryzińska-Dolata, Zofia Świątkowska, Justyna Witek, Artur Włodarczyk, Honorata Zwierz.
Uroczystość połączona została ze ślubowaniem klas pierwszych. Ślubowanie przeprowadziła Wicedyrektor Szkoły Dorota Jamińska.
Podczas uroczystości odbyło się również oficjalne zaprzysiężenie nowego Samorządu Uczniowskiego, w skład którego weszli: Mateusz Horyza (Przewodniczący Szkoły), Michał Grajek (Zastępca Przewodniczącego Szkoły), Dawid Grzesiak (Skarbnik Szkoły), Laura Wawrzyniak (Sekretarz Szkoły).


GRUDNIOWY OBÓZ W KIEKRZU


W dniach 8-9 grudnia 2015 roku organizowany jest wyjazd do Kiekrza. W Treningu mogą wziąć udział klasy III i IV (prawno-policyjne).
Trening kompetencyjny ma na celu przygotowanie do podjęcia pracy (nie tylko w służbach mundurowych).
W czasie pobytu odbywają się zajęcia z autoprezentacji, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, zajęcia z pedagogiem, konsultacje psychologiczne, trening predyspozycji zawodowych, policyjny tor przeszkód, wykład w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu oraz wizytę w SKODA-AUTOLAB.
Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z M.Barczak-Zmyśloną.

TURNIEJ KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


W październiku ( ostatni tydzień) odbędzie się Turniej klas prawno-policyjnych. Jest on skierowany tylko do klas IV. Pozostałe klasy wezmą udział w turnieju, który odbędzie się w czerwcu.
Wytypowane drużyny z każdej klasy wezmą udział w konkursach:
- wiedzy ( zakres wiedzy – Konstytucja RP oraz Ustawa o policji) – test 3 osoby z każdej klasy
- sportowym – policyjny tor przeszkód – 4 osoby z każdej klasy
- pierwszej pomocy przedmedycznej – udzielanie oraz test wiedzy – 3 osoby z każdej klasy
- strzeleckim – 4 osoby z każdej klasy
Każda klasa IV zgłasza drużyny składające się z 14 osób ( udział poszczególnych osób nie może się powtarzać – konkursy odbywają się równolegle)
Drużyna z podaniem imion i nazwisk oraz nazwą konkursu, w którym biorą udział poszczególne osoby należy zgłosić do wychowawcy klasy do dnia 20 października.
UWAGA – ogłoszenie wyników odbędzie się podczas apelu klas mundurowych w listopadzie.

OBCHODY JUBILEUSZU 90-LECIA SZKOŁY


24 października 2015 roku przypadają główne obchody Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Jednym z ważniejszych działań wpisujących się w Rok Jubileuszowy było otwarcie w dniu
09 października 2015 roku w ostrowskim „n-Klubie” wystawy poświęconej dziejom Szkoły, połączone z promocją okolicznościowych publikacji.


OBCHODY JUBILEUSZU 90-LECIA SZKOŁY


Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 90-lecia
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
zaprasza
na uroczyste otwarcie wystawy poświęconej historii szkoły,
połączonej z promocją okolicznościowych publikacji
pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

Spotkanie odbędzie się w piątek 09 października 2015 roku
o godzinie 17.00 w „n-Klubie – sztuka i edukacja”.


WARSZTATY Z POLICJANTAMI


07 października 2015 roku klasy IIIb i IIIc uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez funkcjonariuszki Policji.
Zajęcia realizowały sierżant Małgorzata Łusiak i starszy posterunkowy Patrycja Lichtarowicz
z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Podczas warsztatów młodzież wcielała się w rolę policjanta i musiała wykazać się określonymi umiejętnościami. Chętni odgrywali scenki sytuacyjne dotyczące interwencji związanej z kradzieżą pojazdu, interwencji domowej, interwencji publicznej i kolizji drogowej.
Cennym doświadczeniem dla odgrywających uczniów była scenka dotycząca wylegitymowania śpiącego na ławce bezdomnego, będącego pod wpływem alkoholu. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży klas prawno–policyjnych.
Zostały one zrealizowane w ramach współpracy szkoły z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

MISTRZOSTWA POLSKI PRZEDSIĘBIORCÓW W SZACHACH


Już po raz drugi Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego był współorganizatorem DGCS OPEN Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w Szachach. Tegoroczna- VII edycja turnieju odbyła się 2 października br. w Hotelu BOSS w Warszawie. Na starcie zawodów stanęło 40 szachistów, a wśród nich reprezentant naszej szkoły, Marcin Giemza- uczeń klasy III w zawodzie technik logistyk. Zawody trwały ponad 5 godzin, a każdy zawodnik rozegrał 9 potyczek szachowych. Turniej był dla przedsiębiorców doskonałą okazją, nie tylko do sprawdzenia swoich umiejętności ale również nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Współorganizacja mistrzostw to jeden z punktów zawartej umowy między szkołą a firmą DGCS. – mówi Wiesława Walkowiak koordynator turnieju.

MISTRZ Z EKONOMIKA


Nasz stypendysta Artur Reszelewski, uczeń klasy II TL/TH nie zwalnia tempa w zdobywaniu kolejnych medali. Pod koniec września Artur na torze w Częstochowie wywalczył Indywidualne Wicemistrzostwo Polski Juniorów w speedrowerze. W ostatnią niedzielę na torze w Ostrowie Wlkp, Artur wraz ze swoją drużyną PKS Wiraż Rowery Burghardt Ostrów Wielkopolski wywalczył Drużynowego Mistrza Polski.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym sezonie.
zdjęcia : https://www.facebook.com/artur.reszelewski?fref=ts

MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


24 września 2015 roku na stadionie KS. Stal w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce.
Najlepsze wyniki, które zapewniły również awans do Mistrzostw Rejonu Szkól Ponadgimnazjalnych uzyskało pięcioro uczniów:
Martyna Pomykała z klasy Ia zajęła III miejsce w skoku w dal wynikiem 4.52m;
Natalia Gruchot z klasy IIc zwyciężyła w biegu na 800m wynikiem 2,29,56;
Weronika Spalony z klasy Ib zajęła I miejsce w biegu na 1500 m wynikiem 6,03,43;
Dominik Skrzypczak z klasy IIa zajął II miejsce w biegu na 110 m ppł z wynikiem 17.90;
Dawid Setecki z klasy IIIb zajął II miejsce w pchnięciu kulą z wynikiem 12,13m.

Natomiast 30 września 2015 roku, również na stadionie Stali w Ostrowie Wlkp., odbyły się Mistrzostwa Rejonu Szkól Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce i tak nasi uczniowie:
Martyna Pomykała zajęła miejsce IV w soku w dal wynikiem 4,51 m;
Dominik Skrzypczak zajął miejsce V w biegu na 110 m ppł z wynikiem 17,91;
Dawid Setecki w pchnięciu kulą zajął miejsce VIII z wynikiem 11,75m;
Natalia Gruchot stanęła na podium za zajęcie III miejsca w biegu na 800m z wynikiem 2,28,20 i tym samym awansowała do zawodów wojewódzkich, które odbędą się w Poznaniu
w dniu 7 października 2015 roku.

APEL KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH


SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ


Po raz pierwszy w naszej szkole na nowo-otwartym boisku sportowym odbył się turniej piłki nożnej.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy i rozegrały mecze systemem „każdy z każdym”, po czym dwie najlepsze awansowały do półfinału.
W grupie A rywalizowały ze sobą drużyny z klas IIB, II TL/H, IIIB, IIITL/H, IVD. Najlepszymi okazały się drużyny IIITL/H z 9 pkt. przed IIIB z 6 pkt.
W grupie B rozgrywki toczyły między sobą zespoły klas IB, ITL, IIA, ITL, IIC, a awans uzyskały z pierwszego miejsca klasa 1TL, z drugiego 1B.
Mecze półfinałowe wyłoniły finalistów turnieju.
3B pokonała 7 : 2 klasę 1TL a 3TL/H 3:0 1B.
Mecz o 3 miejsce w turnieju wygrała klasa 1TL.

Wielki finał rozgrywek został rozegrany podczas Szkolnego Dnia Sportu, przy gorącym dopingu wszystkich uczniów z całej szkoły.
Po zaciętej, sportowej rywalizacji wygrała klasa IIITL/H zdobywając złoty medal ufundowany przez Radę Rodziców.
Po rozegraniu wszystkich meczów został wyłoniony i nagrodzony złotym medalem król strzelców Michał Łyczkowski ze zwycięskiej drużyny IIITL/H. Zdobył on 13 bramek w 5 meczach.
Wszystkim uczniom rywalizującym w szkolnym turnieju piłki nożnej należą się słowa pochwały za ambitną, sportową postawę.

RELACJA Z TURNIEJU TOWARZYSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU OSTROWSKIEGO


We wtorek 29 września 2015 roku został rozegrany Powiatowy Turniej Piłkarski z okazji „Dnia Piłkarza”.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy IB i ITL.

W pierwszym meczu fazy grupowej reprezentacja szkoły poniosła minimalną porażkę z drużyną ZSTE Ostrów, a w drugim pojedynku decydującym o awansie do półfinału pokonała ZSBE Ostrów.
Najlepsze spotkanie nasza drużyna rozegrała w półfinale pokonując pewnie i zdecydowanie 4 do 1 ZSZ z Odolanowa zapewniając sobie miejsce w finale.
Mecz finałowy był drugim pojedynkiem w turnieju z uczniami ZSTE z Ostrowa, a nasi zawodnicy bardzo pragnęli się zrewanżować za porażkę z fazy grupowej.
Już w pierwszych minutach spotkania objęli prowadzenie utrzymując je do końca pierwszej połowy.
Po zmianie strony zdeterminowani rywale wyrównali wynik spotkania, a chwilę później wyszli na prowadzenie.
Jeszcze przed zakończeniem meczu finałowego nasi zawodnicy stworzyli doskonałą sytuację na zdobycie bramki doprowadzającej do rzutów karnych, jednak znakomita interwencja bramkarza rywali zapewniła zwycięstwo drużynie ZSTE z Ostrowa w całym turnieju.
Po zakończeniu finałowego meczu w drużynie pozostał wielki żal, gdyż zdobycie największego pucharu było tak blisko, a sportowe powiedzenie mówi „że nie wygraliśmy srebra tylko przegraliśmy złoto”.
Podsumowując postawę całej reprezentacji szkoły w turnieju należą się wielkie słowa pochwały za ambitną postawę, zespołowość, wolę zwycięstwa, serce do gry i zaangażowanie.

GRATULUJEMY SPORTOWEGO SUKCESU!!!

DZIEŃ SPORTU


25 września 2015 roku odbył się Szkolny Dzień Sportu, w ramach którego uczniowie rozegrali turniej piłki siatkowej, finałowy mecz szkolnego turnieju piłki nożnej, a także wzięli udział w konkursie rzutów osobistych i za 3 punkty.
Głównym punktem programu imprezy było przeprowadzenie testu na najlepszego mundurowca ZSE.
Dzień Sportu uświetnił pokaz tańca współczesnego, wykonany przez uczennicę klasy I a - Igę Koszkało.
Jak zwykle niezastapieni okazali się członkowie Szkolnego Klubu Kibica, którzy dopingowali wszystkich sportowców. Najlepsi kibice zostali nagrodzeni biletami na mecz żużlowy. Koordynatorką i pomysłodawczynią Szkolnego Dnia Sportu była nauczycielka wychowania fizycznego Marta Libudzic

Podsumowanie imprezy:

I m-ce w Turnieju Piłki Nożnej zajęła klasa III TL,TH
II m-ce w Turnieju Piłki Nożnej zajęła klasa III B

I m-ce w rzutach osobistych - Dominik Krakowski
I m-ce w rzutach za 3 punkty - Mateusz Koterba

I miejsce w Turniej Piłki Siatkowej w kategorii dziewcząt - reprezentacja klas IV
II miejsce w Turniej Piłki Siatkowej w kategorii dziewcząt - reprezentacja klas II
III miejsce w Turniej Piłki Siatkowej w kategorii dziewcząt - reprezentacja klas I

I miejsce w Turniej Piłki Siatkowej w kategorii chłopców - reprezentacja klas IV
II miejsce w Turniej Piłki Siatkowej w kategorii chłopców - reprezentacja klas II
III miejsce w Turniej Piłki Siatkowej w kategorii chłopców - reprezentacja klas III

Najlepszym Mundurowcem Szkoły w kategorii chłopców został Dawid Grzesiak z klasy IIIB

Najlepszym Mundurowcem Szkoły w kategorii dziewcząt została Iga Koszkało z klasy IB

TEGOROCZNI STYPENDYŚCI


25 września br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim podczas uroczystej gali zostały rozdane Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły.
Wśród 50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych wyróżnionych stypendiami znalazło się pięcioro uczniów naszej szkoły: Anita Czubak, Aleksandra Ławicka, Weronika Szczypkowska, Michał Kosnowicz, Artur Reszelewski.


UWAGA! UCZNIOWIE KLAS PRAWNO-POLICYJNYCH! DZIEŃ MUNDUROWY!


W czwartek 01 października br. w ramach DNIA MUNDUROWEGO odbędzie się apel klas prawno-policyjnychna boisku szkolnym.

Obowiązuje strój galowy

PLAN I INSTRUKCJA APELU W ZAŁĄCZENIU!

ZEBRANIA Z RODZICAMI


28 września 2015 roku
Godzina 16.30 spotkanie rodziców klas IV z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej, po spotkaniu zebranie z wychowawcami w salach:
klasa IV a TE - wychowawca mgr G. Rachwalska sala nr 2 (parter)
klasa IV b TE - wychowawca mgr D. Łagosz sala nr 8 (I piętro)
klasa IV c TE - wychowawca mgr K. Cegła sala nr 16 ( II piętro)
klasa IV d TE - wychowawca mgr A. Raczak sala nr 1 ( parter)
klasa IV e TE - wychowawca mgr G. Biel sala nr 23 ( II piętro)
klasa IV TL - wychowawca mgr W. Burkietowicz sala nr 5C ( przy sali gimnastycznej)
Godzina 16.30 zebrania z rodzicami klas III w salach:
klasa III a TE - wychowawca mgr M. Czaińska - Zawidzka sala nr 6 (I piętro)
klasa III b TE - wychowawca mgr M. Barczak - Zmyślona sala nr 14 ( II piętro)
klasa III c TE - wychowawca mgr I. Ryzińska - Dolata sala nr 19 ( II piętro)
klasa III TL/TH - wychowawca mgr K. Sikorska sala nr 10 ( I piętro)
Godzina 17.30 spotkanie rodziców klas I z Dyrekcją Szkoły w sali gimnastycznej, po spotkaniu zebranie z wychowawcami w salach:
klasa I a TE - wychowawca mgr M. Kulas sala nr 20 ( II piętro)
klasa I b TE - wychowawca mgr K. Tyburska- Florek sala nr 3 ( parter)
klasa I TL - wychowawca mgr B. Mądrzak sala nr 14 ( II piętro)
Godzina 17.30 zebranie z rodzicami klas II w salach:
klasa II a TE - wychowawca I. Grzesiek sala nr 11 ( I pietro)
klasa II b TE - wychowawca mgr E. Kalinowska sala nr 10 ( I piętro)
klasa II c TE - wychowawca mgr A. Matuszak sala nr 16 ( II piętro)
klasa II TL/TH - wychowawca ( w zastępstwie) dr A. Burkietowicz sala nr 4 ( parter)
Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 17.15

EKONOMIK PO RAZ KOLEJNY NAJWIĘKSZYM ZBIERACZEM „ZŁOTA”


17 września 2015 roku podczas konferencji dla opiekunów szkolnych kół PCK oraz opiekunów klubów „Wiewiórka” odbyło się podsumowanie konkursu – akcji „Gorączka Złota 2015”, połączone z wręczeniem nagród.
Akcja trwała od 5 marca do 8 czerwca 2015 roku na terenie rejonu ostrowskiego.
Polegała na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1,2 i 5 groszowych.
Miała na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie akcji letniej dla najbiedniejszych dzieci, uaktywnienie środowisk dziecięco-młodzieżowych oraz ich rodziców, uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego człowieka, a także promocję pracy wolontarystycznej wśród dzieci i młodzieży.

Do akcji przystąpiło 58 placówek, w tym 16 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 6 zespołów szkolnych, 4 szkoły ponadgimnazjalne, 1 szkoła wyższa, 2 kluby HDK PCK oraz 6 osób indywidualnych.
Łącznie zebrano 10015,44 zł.

Największym zbieraczem wśród szkół ponadgimnazjalnych była nasza szkoła - Zespół Szkół Ekonomicznych.

DZIEŃ SYBIRAKA - PAMIĘĆ NIE UMRZE NIGDY...


17 września 2015 r. w przy obelisku poświęconym pamięci Sybiraków sąsiadującym z naszą szkołą odbyły się obchody Dnia Sybiraka, upamiętniające tragiczne losy tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Rosji po wybuchu II wojny światowej.
W 76. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę przy Pomniku Sybiraków licznie zgromadziły się poczty sztandarowe, delegacje kombatantów, służby mundurowe, młodzież szkolna oraz władze samorządowe miasta i powiatu.
W rocznicę Golgoty Wschodu ks. prałat Alfred Mąka – kapelan Sybiraków odmówił modlitwę za poległych i zamordowanych na nieludzkiej ziemi, tradycyjnie odbył się również Apel Poległych, a przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Program artystyczny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich odbył się w sali gimnastycznej naszej szkoły.

Całą uroczystość uświetniły wokalne występy naszych uczennic: Marty Ratusznej z klasy IV b i Anity Musiał z klasy II a.

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH


W drugim tygodniu roku szkolnego pedagog szkolny Anna Kupczyk przeprowadziła zajęcia integracyjne na Piaskach Szczygliczka z klasami: I b i I TL oraz ich wychowawcami: Karoliną Tyburską-Florek i Beatą Mądrzak.

Integracja zespołu klasowego jest sprawą szalenie ważną dla każdego wychowawcy. Pierwszego dnia nauki otrzymuje on listę osób, które szybko należy przekształcić w jednolity twór, stanowiący jedną całość. Tylko wówczas praca wychowawcy przebiegać będzie sprawniej, efektywniej i przyjemniej, a uczniowie będą czuli się bezpiecznie i dobrze.
Uczniowie dobrze czujący się w grupie są aktywni i chętni do pracy, dobrze współpracują w grupie i jednocześnie potrafią twórczo myśleć.
Klasa to zespół, a między wszystkimi jego członkami zachodzą interakcje.
Komunikacja w grupie tworzy grunt do pracy, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje, buduje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, pozwala kształtować i utrzymywać pozytywne relacje.

UWAGA! UWAGA!


AKTUALNY PLAN LEKCJI 2015/2016 ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE
ŻYCIE SZKOŁY/PLAN LEKCJI/POBIERZ!!!

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. JÓZEFA GNIAZDOWSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim uprzejmie zapraszają na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków w dniu 22.09.2015 r. o godzinie 17.00 w auli szkoły przy ulicy Partyzanckiej.

Głównym punktem zebrania będą sprawy dotyczące organizacji jubileuszu 90-lecia szkoły.

Z uwagi na bardzo ważne kwestie, które będą poruszane podczas zebrania prosimy o przybycie wszystkich członków.

POWIATOWA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


We wtorkowe popołudnie, 1 września 2015 roku w naszej szkole odbyła się Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016.
Uroczystość połączona została z otwarciem wielofunkcyjnego kompleksu boisk. Boisko poświęcił ksiądz prałat Tomasz Ilski.
Oficjalnego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Dyrektor ZSE Beata Matuszczak, Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Grzmil, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSE Henryk Sztukowski oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Dawid Leśniak.

Nasze nowe boisko składa się z dwóch boisk do koszykówki, jednego do siatkówki, skoczni w dal oraz trybun. Cały obiekt zajmuje powierzchnię 1000 metrów kwadratowych. Przy boisku powstał także mały plac rekreacyjny dla uczniów.

Podczas przygotowanej przez naszych uczniów części artystyczno-sportowej przybyli goście mieli okazję zapoznać się z dyscyplinami, do jakich nowe boisko zostało przystosowane.
Na uroczystości obecni byli także znani sportowcy - absolwenci naszej szkoły: Ewa Rosiak, Dominika Brajer, Mikołaj Dutkowski i Przemysław Jaworski.
Ewa Rosiak – lekkoatletka, medalistka mistrzostw Polski w skoku w dal jako pierwsza wypróbowała skocznię, prezentując tym samy swoje umiejętności.

Uroczystość zakończył bankiet na sali gimnastycznej, podczas którego wzniesiono uroczysty toast.

ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


Delegacja ZSE i poczet sztandarowy wzięły udział w obchodach upamiętniających wybuch II wojny światowej. Przedstawiciele szkoły uczestniczyli we mszy świętej w intencji Obrońców Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela oraz odddali hołd w miejscu poświeconym pamięci Obrońców Ojczyzny poległych w walkach o niepodległość i suwerenność Polski.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


1 września 2015 roku dyrektor szkoły Beata Matuszczak, krótką przemową powitała wszystkich uczniów i nauczycieli ZSE w nowym roku szkolnym.
Podczas inauguracji Pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli oraz wychowawców klas pierwszych, którymi zostali:
mgr Milena Kulas - klasa I a
mgr Karolina Tyburska-Florek - I b
mgr Beata Mądrzak - I TL

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się
we wtorek 1 września 2015 roku o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej szkoły.


Dopalacze? Bezpłatna infolinia!


Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje i ostrzega, aby nie kupować i nie zażywać dopalaczy! W tym zakresie kilka miesięcy temu MEN uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.


800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia.
Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.
Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.
W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Źródło:
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

Uwaga uczniowie!


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZNAJDUJE SIĘ
W ZAKŁADCE "SZKOŁA".


Uwaga absolwenci!


Odbiór świadectw dojrzałości 30 czerwca 2015r. godz.12.00
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złoży do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI


NAKRĘTKI DLA HANI!!!


Trwa akcja NAKRĘTKI DLA MAŁEJ HANI Z ROSOSZYCY!

Każde 100 nakrętek = 15 pkt do zachowania.
Plastikowe nakrętki zostawiamy, a punkty odbieramy u Pani Justyny Witek lub Pani Wiesławy Walkowiak.
Akcja trwa do CZWARTKU (18 czerwca).
PRZYŁĄCZCIE SIĘ!


KSIĄŻKI TEŻ MAJĄ WAKACJE!!!


BIBLIOTEKA SZKOLNA PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI ODDANIA KSIĄŻEK DO 23 CZERWCA.....


AKCJA "JABŁKA NA WAKACJE"


W czwartek, 18 czerwca o godzinie 12.15 rozpocznie się akcja "JABŁKA NA WAKACJE". Zapraszamy wszystkich uczniów do częstowania się ekologicznymi owocami, jak równiez do zaopatrzenia się w jabłka na wakacje.
JEDZMY JABŁKA W WAKACJE!


KONKURS HSTORYCZNO-KRAJOZNAWCZY WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM "MŁODZI PAMIĘTAJĄ"


9 czerwca 2015 r. w murach naszej szkoły odbyło się niecodzienne przedsiewziecie, jakim były eliminacje do finału II Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Krajoznawczego Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Młodzi pamiętają”.
W konkursie udział wzięło 11 czteroosobowych grup ze szkół o profilach mundurowych.
Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą historyczną o Powstaniu Wielkopolskim, umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rangę konkursu podniosła obecność Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, który wspólnie z wicedyrektor naszej szkoły Dorotą Jamińską oficjalnie zainaugurował konkurs oraz wręczania nagrody laureatom.
Pięć najlepszych zespołów zakwalifikowało się do finału konkursu.

Na podium stanęli: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu (KPP Nowy Tomyśl) - I miejsce, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim (KPP Ostrów Wielkopolski) - II miejsce, Zespół Szkół Rolniczego Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu (KPP Koło) - III miejsce.
Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2015 roku.

Pomysłodawcą konkursu był wiceprzewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych Grzegorz Serbakowski.

Głównymi organizatorami turnieju byli: Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu i Koło PTTK nr 3 przy Zarządzie Terenowym Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


Powiatowe Obchody Głosu Profilaktyki Przystanek PAT – Profilaktyka a Ty


1 czerwca br. uczniowie klas prawno - policyjnych uczestniczyli w powiatowych obchodach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki w Przygodzicach „Przystanek PAT – Profilaktyka a Ty”.
Tegoroczne obchody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Wójta Gminy Przygodzice oraz Ostrowską Grupę Teatralną PaT „Uzależnieni od Teatru".

Happening propagował życie wolne od uzależnień i przemocy.
Punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia była godzina. 14:00, nazywana Zrywem Wolnych Serc. W całej Polsce o tej godzinie przez minutę wszyscy wybijali rytm bicia serca.

Największą atrakcją dla młodzieży były: belgijka i zumba, do tańca których organizatorm udało się zachęcić prawie wszystkich uczestników tegorocznego Przystanku PAT.

PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY


30 maja br., podczas XXIV Festynu Rodzinnego odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Już tradycyjnie naszą szkołę reprezentowały utalentowane wokalistki.
Anita Musiał z klasy Ia pięknie zaśpiewała piosenkę „Barka”, Marta Ratuszna z klasy IIIb wykonała poruszający utwór Beaty Bednarz "Wciąż mnie zadziwiasz Panie".
Natomiast Klaudia Gabryelczyk z klasy I logistycznej wyśpiewała wyróżnienie piosenką „Alleluja”.

Gratulujemy udanych występów. Podziwiamy za talent i życzymy kolejnych sukcesów.


WKRÓTCE FILMY Z WYSTĘPAMI DZIEWCZYN!

STRZELAMY....


2 czerwca br. ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów ZSE podszkoliła swoje umiejętnosci strzeleckie na Strzelnicy LOK Karczemka w miejscowości Ludwina koło Pleszewa.
Oprócz zajęć strzeleckich, które odbywały się pod bacznym okiem instruktorów, młodzież rozpaliła również ognisko.
Pieczenie kiełbasek i wspólne biesiadowanie było wspaniałą formą integracji.

PRAKTYKI W ANGLIIProjekt: Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego
z Ostrowa Wielkopolskiego

Program:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizowany przez: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221797804


W dniach od 4 do 15 maja b.r. 16-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych odbywała dwutygodniowy staż zagraniczny w Plymouth. Staż został zrealizowany w ramach projektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim pn.: ”Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt jest realizowany w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem przystąpienia do projektu było uzyskanie najlepszych notowań w trakcie procesu rekrutacji (najlepsze wyniki z testu wiedzy językowej). Pod uwagę brano także oceny uzyskiwane z przedmiotów ekonomicznych oraz kulturę osobistą uczniów. Projekt przygotowany został przez kadrę dydaktyczną ZSE i stanowi ważny element w procesie kształcenia zawodowego szkoły.

Byliśmy zakwaterowani parami w domach rodzin angielskich tzw. Host familys. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacyjnym w biurze firmy Europa Training Ltd, która była partnerem zagranicznym stażu. Otrzymaliśmy tam szczegółowe informacje na temat organizacji całego pobytu w Wielkiej Brytanii oraz tego, jak dotrzeć do miejsca odbywania praktyki. Każdy z nas miał przydzielone inne przedsiębiorstwo, do którego musiał samodzielnie dotrzeć.

Podczas pracy z przedsiębiorstwie angielskim mogliśmy zobaczyć różnice w prowadzeniu firmy w Anglii i w Polsce. Poznaliśmy nowe metody organizacji pracy, sposoby obsługi klientów oraz zapoznaliśmy się z obowiązującymi zagranica przepisami BHP i kulturą bezpiecznej pracy. Nauczyliśmy się także słów i zwrotów przydatnych w naszym przyszłym zawodzie oraz znacznie poprawiliśmy swoje umiejętności językowe.

W czasie wolnym organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogliśmy zwiedzić miasto oraz poznać jego historię i miejscowe zwyczaje. Zorganizowana była dla nas także wycieczka do największego akwanarium w Wielkiej Brytanii - National Marine Aquarium – oraz wyjście na kręgle. Mogliśmy też podziwiać piękne widok na ocean z The Hoe oraz na Barbican.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że wyjazd nie tylko poprawił nasze umiejętności językowe i te związane z wykonywaniem w przyszłości zawodu, ale też zwiększył naszą świadomość społeczną dotyczącą bycia Europejczykiem i pokazał, że moglibyśmy z powodzeniem pracować także poza granicami naszego kraju.

Aneta Chałupnik kl. IIIa

GRUPA LUBAWA - NASZ NOWY PARTNER


27 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w obecności Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy dyrektorem naszej szkoły Beatą Matuszczak
a prezesem Grupy Lubawa Marcinem Kubicą
.

Grupa Lubawa zobowiązała się do objęcia patronatem wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole, a więc techhnik ekonomista, technik logistyk i technik handlowiec.
Dzięki rozpoczętej współpracy nasi uczniowie będą mieli mozliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych. Przygotowywane i realizowane będą programy edukacyjne, uwzględniające potrzeby przedsiębiorców, nowe programy nauczania oraz modyfikacja istniejących programów kształcenia dla zawodów technika logistyka, handlowca, ekonomisty. Uczniowie drugich i trzecich klas zdobędą nowe miejsca praktyk zawodowych.
Nasi absolwenci zostaną jeszcze lepiej przygotowani do potrzeb i wymagań potencjalnego pracodawcy oraz zyskają nowe mozliwości odbywania staży.

Podpisana umowa jest dowodem na to, że przemysł i szkolnictwo to nierozerwalny partner.

KONKURS NA REPORTAŻ II REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Konkurs na reportaż II Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości ROZSTRZYGNIĘTY!!!

I miejsce zajęła Żaneta Ławniczak z klasy II c.

II miejsce zajęła Agata Tomczak z klasy III b.

GRATULUJEMY !

Nagrodzone reportaże umieszczone zostały na głównej stronie naszej szkoły oraz w zakładce TARGI_aktualności.

Zwyciężczynie proszone są o odbiór nagród w bibliotece szkolnej.

II WOJEWÓDZKI KONKURS KRYMINALNY "STUDIUM ZBRODNI"


Zapraszamy do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie Kryminalnym "Studium zbrodni", który został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do p. Magdaleny Barczak-Zmyślonej.

96-LECIE PCK NA ZIEMI OSTROWSKIEJ


17 i 18 maja 2015 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 96-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Ostrowskiej. Obchody ropoczęła uroczysta msza św. w Konkatedrze w intencji pracowników, działaczy, wolontariuszy PCK i mieszkańców ziemi ostrowskiej, w której uczestniczył poczet sztadarowy naszej szkoły.
18 maja, podczas akademii w sali widowiskowej OCK nasza szkoła otrzymała Odznakę Honorową III stopnia PCK w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Odznaczeniem uhonorowany został Sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz obecna na uroczystościach Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak.
Odznaką Honorową IV stopnia wyróżniony został opiekun Szkolnego Koła PCK - Izabela Ryzińska-Dolata.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE EKONOMISTÓW


2 maja 2015 roku 16-stoosobowa grupa uczniów naszej szkoły wyruszyła z Ostrowa w kierunku Wielkiej Brytanii, aby odbywać dwutygodniowe praktyki w Plymouth.
Po wyczerpującej podróży, która trwała 28 godzin rozpoczęliśmy przygodę z językiem angielskim. Stanęło przed nami wyzwanie polegające na wykorzystaniu zdolności językowych, które do tej pory rozwijaliśmy. Rozmowa w obcym języku z ludźmi, którzy nie mieli nigdy styczności z językiem polskim okazuje się nie być zbyt trudną.
Każdy z uczniów pracuje w innej firmie, przez co samodzielnie musi sobie radzić z przeszkodami i barierami językowymi.
Do Polski wracamy 16-go maja. Wtedy podzielimy się z wami naszymi przeżyciami, które towarzyszą nam podczas tej wyprawy. 

Michał Modzelewski kl. IIIa

Uwaga absolwenci!


Odbiór świadectw dojrzałości 30 czerwca 2015r. godz.12.00
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złoży do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI


NAKRĘTKI DLA HANI!!!


Trwa akcja NAKRĘTKI DLA MAŁEJ HANI Z ROSOSZYCY!

Każde 100 nakrętek = 15 pkt do zachowania.
Plastikowe nakrętki zostawiamy, a punkty odbieramy u Pani Justyny Witek lub Pani Wiesławy Walkowiak.
Akcja trwa do CZWARTKU (18 czerwca).
PRZYŁĄCZCIE SIĘ!


KSIĄŻKI TEŻ MAJĄ WAKACJE!!!


BIBLIOTEKA SZKOLNA PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI ODDANIA KSIĄŻEK DO 23 CZERWCA.....


AKCJA "JABŁKA NA WAKACJE"


W czwartek, 18 czerwca o godzinie 12.15 rozpocznie się akcja "JABŁKA NA WAKACJE". Zapraszamy wszystkich uczniów do częstowania się ekologicznymi owocami, jak równiez do zaopatrzenia się w jabłka na wakacje.
JEDZMY JABŁKA W WAKACJE!


KONKURS HSTORYCZNO-KRAJOZNAWCZY WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM "MŁODZI PAMIĘTAJĄ"


9 czerwca 2015 r. w murach naszej szkoły odbyło się niecodzienne przedsiewziecie, jakim były eliminacje do finału II Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Krajoznawczego Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Młodzi pamiętają”.
W konkursie udział wzięło 11 czteroosobowych grup ze szkół o profilach mundurowych.
Uczestnicy konkursu wykazali się wiedzą historyczną o Powstaniu Wielkopolskim, umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiedzą na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rangę konkursu podniosła obecność Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, który wspólnie z wicedyrektor naszej szkoły Dorotą Jamińską oficjalnie zainaugurował konkurs oraz wręczania nagrody laureatom.
Pięć najlepszych zespołów zakwalifikowało się do finału konkursu.

Na podium stanęli: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu (KPP Nowy Tomyśl) - I miejsce, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim (KPP Ostrów Wielkopolski) - II miejsce, Zespół Szkół Rolniczego Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu (KPP Koło) - III miejsce.
Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2015 roku.

Pomysłodawcą konkursu był wiceprzewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych Grzegorz Serbakowski.

Głównymi organizatorami turnieju byli: Wielkopolska Korporacja Oddziałów PTTK w Poznaniu i Koło PTTK nr 3 przy Zarządzie Terenowym Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt dofinansowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


Powiatowe Obchody Głosu Profilaktyki Przystanek PAT – Profilaktyka a Ty


1 czerwca br. uczniowie klas prawno - policyjnych uczestniczyli w powiatowych obchodach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki w Przygodzicach „Przystanek PAT – Profilaktyka a Ty”.
Tegoroczne obchody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Wójta Gminy Przygodzice oraz Ostrowską Grupę Teatralną PaT „Uzależnieni od Teatru".

Happening propagował życie wolne od uzależnień i przemocy.
Punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia była godzina. 14:00, nazywana Zrywem Wolnych Serc. W całej Polsce o tej godzinie przez minutę wszyscy wybijali rytm bicia serca.

Największą atrakcją dla młodzieży były: belgijka i zumba, do tańca których organizatorm udało się zachęcić prawie wszystkich uczestników tegorocznego Przystanku PAT.

PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY


30 maja br., podczas XXIV Festynu Rodzinnego odbył się Przegląd Amatorskiej Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Już tradycyjnie naszą szkołę reprezentowały utalentowane wokalistki.
Anita Musiał z klasy Ia pięknie zaśpiewała piosenkę „Barka”, Marta Ratuszna z klasy IIIb wykonała poruszający utwór Beaty Bednarz "Wciąż mnie zadziwiasz Panie".
Natomiast Klaudia Gabryelczyk z klasy I logistycznej wyśpiewała wyróżnienie piosenką „Alleluja”.

Gratulujemy udanych występów. Podziwiamy za talent i życzymy kolejnych sukcesów.


WKRÓTCE FILMY Z WYSTĘPAMI DZIEWCZYN!

STRZELAMY....


2 czerwca br. ponad czterdziestoosobowa grupa uczniów ZSE podszkoliła swoje umiejętnosci strzeleckie na Strzelnicy LOK Karczemka w miejscowości Ludwina koło Pleszewa.
Oprócz zajęć strzeleckich, które odbywały się pod bacznym okiem instruktorów, młodzież rozpaliła również ognisko.
Pieczenie kiełbasek i wspólne biesiadowanie było wspaniałą formą integracji.

PRAKTYKI W ANGLIIProjekt: Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego
z Ostrowa Wielkopolskiego

Program:Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizowany przez: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221797804


W dniach od 4 do 15 maja b.r. 16-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych odbywała dwutygodniowy staż zagraniczny w Plymouth. Staż został zrealizowany w ramach projektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim pn.: ”Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt jest realizowany w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Warunkiem przystąpienia do projektu było uzyskanie najlepszych notowań w trakcie procesu rekrutacji (najlepsze wyniki z testu wiedzy językowej). Pod uwagę brano także oceny uzyskiwane z przedmiotów ekonomicznych oraz kulturę osobistą uczniów. Projekt przygotowany został przez kadrę dydaktyczną ZSE i stanowi ważny element w procesie kształcenia zawodowego szkoły.

Byliśmy zakwaterowani parami w domach rodzin angielskich tzw. Host familys. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacyjnym w biurze firmy Europa Training Ltd, która była partnerem zagranicznym stażu. Otrzymaliśmy tam szczegółowe informacje na temat organizacji całego pobytu w Wielkiej Brytanii oraz tego, jak dotrzeć do miejsca odbywania praktyki. Każdy z nas miał przydzielone inne przedsiębiorstwo, do którego musiał samodzielnie dotrzeć.

Podczas pracy z przedsiębiorstwie angielskim mogliśmy zobaczyć różnice w prowadzeniu firmy w Anglii i w Polsce. Poznaliśmy nowe metody organizacji pracy, sposoby obsługi klientów oraz zapoznaliśmy się z obowiązującymi zagranica przepisami BHP i kulturą bezpiecznej pracy. Nauczyliśmy się także słów i zwrotów przydatnych w naszym przyszłym zawodzie oraz znacznie poprawiliśmy swoje umiejętności językowe.

W czasie wolnym organizowane były spotkania integracyjne, dzięki którym mogliśmy zwiedzić miasto oraz poznać jego historię i miejscowe zwyczaje. Zorganizowana była dla nas także wycieczka do największego akwanarium w Wielkiej Brytanii - National Marine Aquarium – oraz wyjście na kręgle. Mogliśmy też podziwiać piękne widok na ocean z The Hoe oraz na Barbican.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że wyjazd nie tylko poprawił nasze umiejętności językowe i te związane z wykonywaniem w przyszłości zawodu, ale też zwiększył naszą świadomość społeczną dotyczącą bycia Europejczykiem i pokazał, że moglibyśmy z powodzeniem pracować także poza granicami naszego kraju.

Aneta Chałupnik kl. IIIa

GRUPA LUBAWA - NASZ NOWY PARTNER


27 maja 2015 roku w Starostwie Powiatowym w obecności Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego nastąpiło oficjalne podpisanie umowy pomiędzy dyrektorem naszej szkoły Beatą Matuszczak
a prezesem Grupy Lubawa Marcinem Kubicą
.

Grupa Lubawa zobowiązała się do objęcia patronatem wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole, a więc techhnik ekonomista, technik logistyk i technik handlowiec.
Dzięki rozpoczętej współpracy nasi uczniowie będą mieli mozliwość zdobycia nowych kompetencji zawodowych. Przygotowywane i realizowane będą programy edukacyjne, uwzględniające potrzeby przedsiębiorców, nowe programy nauczania oraz modyfikacja istniejących programów kształcenia dla zawodów technika logistyka, handlowca, ekonomisty. Uczniowie drugich i trzecich klas zdobędą nowe miejsca praktyk zawodowych.
Nasi absolwenci zostaną jeszcze lepiej przygotowani do potrzeb i wymagań potencjalnego pracodawcy oraz zyskają nowe mozliwości odbywania staży.

Podpisana umowa jest dowodem na to, że przemysł i szkolnictwo to nierozerwalny partner.

KONKURS NA REPORTAŻ II REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Konkurs na reportaż II Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości ROZSTRZYGNIĘTY!!!

I miejsce zajęła Żaneta Ławniczak z klasy II c.

II miejsce zajęła Agata Tomczak z klasy III b.

GRATULUJEMY !

Nagrodzone reportaże umieszczone zostały na głównej stronie naszej szkoły oraz w zakładce TARGI_aktualności.

Zwyciężczynie proszone są o odbiór nagród w bibliotece szkolnej.

II WOJEWÓDZKI KONKURS KRYMINALNY "STUDIUM ZBRODNI"


Zapraszamy do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie Kryminalnym "Studium zbrodni", który został objęty honorowym patronatem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do p. Magdaleny Barczak-Zmyślonej.

96-LECIE PCK NA ZIEMI OSTROWSKIEJ


17 i 18 maja 2015 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 96-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Ostrowskiej. Obchody ropoczęła uroczysta msza św. w Konkatedrze w intencji pracowników, działaczy, wolontariuszy PCK i mieszkańców ziemi ostrowskiej, w której uczestniczył poczet sztadarowy naszej szkoły.
18 maja, podczas akademii w sali widowiskowej OCK nasza szkoła otrzymała Odznakę Honorową III stopnia PCK w uznaniu zasług na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Odznaczeniem uhonorowany został Sztandar Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz obecna na uroczystościach Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak.
Odznaką Honorową IV stopnia wyróżniony został opiekun Szkolnego Koła PCK - Izabela Ryzińska-Dolata.

PRAKTYKI ZAGRANICZNE EKONOMISTÓW


2 maja 2015 roku 16-stoosobowa grupa uczniów naszej szkoły wyruszyła z Ostrowa w kierunku Wielkiej Brytanii, aby odbywać dwutygodniowe praktyki w Plymouth.
Po wyczerpującej podróży, która trwała 28 godzin rozpoczęliśmy przygodę z językiem angielskim. Stanęło przed nami wyzwanie polegające na wykorzystaniu zdolności językowych, które do tej pory rozwijaliśmy. Rozmowa w obcym języku z ludźmi, którzy nie mieli nigdy styczności z językiem polskim okazuje się nie być zbyt trudną.
Każdy z uczniów pracuje w innej firmie, przez co samodzielnie musi sobie radzić z przeszkodami i barierami językowymi.
Do Polski wracamy 16-go maja. Wtedy podzielimy się z wami naszymi przeżyciami, które towarzyszą nam podczas tej wyprawy. 

Michał Modzelewski kl. IIIa

DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ


11 maja 2015 roku społeczność szkolna uczciła Dzień Unii Europejskiej, który oficjalnie przypada 9 maja.
W ramach obchodów święta państw członkowskich Unii Europejskiej odbył się konkurs na najlepszą prezentację państwa.
Każda klasa zaprezentowała jedno z wylosowanych wcześniej państw. Klasy przedstawiły historię, kulturę, obyczaje oraz regionalne potrawy charakteryzujące dane państwo. W skład komisji konkursowej weszli: Beata Matuszczak - Dyrektor Szkoły, Ewa Papych - nauczyciel wychowania fizycznego, Justyna Witek - bibliotekarka, Marta Kamzol - przedstawicielka klas I, Mateusz Chojnacki - przedstwiciel klas II, Klaudia Frąszczak - przedstwicielka klas III.
Jury oceniało: pomysłowość, zaangażowanie klasy, merytoryczność, ogólny wyraz artystyczny oraz różnorodność elementów.

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ:
I miejsce - SŁOWACJA - KLASA I C
II miejsce - FRANCJA - KLASA III TL
III miejsce - BUŁGARIA - KLASA I A
IV miejsce - HOLANDIA - KLASA II B
V miejsce - RUMUNIA - KLASA I TL
VI miejsce - IRLANDIA - KLASA II TL/TH
VII miejsce - GRECJA - KLASA I B
VIII miejsce - LUKSEMBURG - KLASA II C
IX miejsce - NIEMCY - KLASA III ZSZ
X miejsce - CHORWACJA - KLASA I TL/TH
XI miejsce - WĘGRY - KLASA III B
XII miejsce - MALTA - KLASA II A
XIII miejsce - CYPR - III C

MATURY 2015


Zakwitły kasztany.....rozpoczął się czas matur....
W tym roku szkolnym do egzaminu dojrzałości przystąpiło 120 tegorocznych abiturientów.
Wśród maturzystów,oprócz absolwentów, którzy ukończyli naukę w zawodach technik ekonomista i technik logistyk, są również absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, zdający maturę według nowej podstawy programowej.

Wszystkim zdjącym egzaminy dojrzałości, zarówno "stare", jak i "nowe" życzymy POWODZENIA!

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY -
LOGO STOWARZYSZENIA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ


Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie projektu graficznego - loga Stowarzyszenia.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu loga Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu oraz które będzie wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej, w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Stowarzyszenie.

Celem konkursu jest zaangażowanie młodzieży w rozwój Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym plastycznych oraz studentów uczelni wyższych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, tj.: szkół/ uczelni mających siedzibę na terenie miasta lub gminy będącej Członkiem Stowarzyszenia, czyli Miasta Kalisz, Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Gminy i Miasta Odolanów, Gminy i Miasta Raszków, Gminy i Miasta Stawiszyn, Gminy Blizanów, Gminy Brzeziny, Gminy Ceków-Kolonia, Gminy Godziesze Wielkie, Gminy Gołuchów, Gminy Koźminek, Gminy Lisków, Gminy Mycielin, Gminy Opatówek, Gminy Ostrów Wielkopolski, Gminy Przygodzice, Gminy Sieroszewice, Gminy Sośnie, Gminy Szczytniki, Gminy Żelazków, Powiatu Kaliskiego, Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Pleszewskiego.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (062) 76 54 338.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!

OBÓZ W KIEKRZU


W dniach od 22 do 24 kwietnia uczniowie klas II b i II c wzięli udział w warsztatach szkoleniowych dla klas prawno-policyjnych. Warsztaty miały formę trzydniowego obozu, który odbył się nad jeziorem Kierskim.

Uczniowie odbyli szkolenie ogólnorozwojowe i specjalistyczne. Podczas zajęć z kryminalistyki poznali zasady daktyloskopii oraz ćwiczyli zbieranie śladów. Uczestnicy odbyli profesjonalny trening musztry oraz sprawdzili się w biegu na orientację w terenie oraz na torze przeszkód. Dodatkową atrakcją była nauka żeglowania wraz z rejsem po jeziorze.
Uczniowie wzięli również udział w warsztatach z psychologiem dotyczącym profilaktyki sytuacji kryzysowych.

Oprócz szkoleń specjalistycznych odbyły się również działania wzmacniające integrację. Uczestnicy przedstawiali przygotowane przez siebie prezentacje, bawili się na dyskotece i przy ognisku.

Warsztaty zaskoczyły dużym tempem i różnorodnością zajęć. Dzięki nim uczestnicy dowiedzieli się, że w służbie przydatne mogą się okazać talenty i umiejętności, których nikt nie kojarzy jako części pracy policjanta.
Warsztaty zachęciły do ćwiczenia umiejętności w zakresie typowych zadań służbowych oraz do wszechstronnego rozwoju.

ZAKOŃCZENIE ROKU KLAS CZWARTYCH


24 kwietnia 2015 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych.
Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody tegorocznym maturzystom wręczyła Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak oraz wychowawcy klas: Magdalena Andrzejewska (kl. IV a, III klasa LO dla dorosłych), Ewa Papych (kl. IV b), Anna Burkietowicz (kl. IV c), Jolanta Zwierz (kl. IV TL), Kamila Sikorska (III TU).
Prymusi roku szkolnego 2014/2015 wpisali się do Złotej Księgi.
Dyrektor Szkoły wręczyła również nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców najlepszemu absolwentowi roku szkolnego 2014/2015 - Marcinowi Strzyżyckiemu z Technikum Logistycznego.

PRYMUSI 2014/2015

Marcin Strzyżycki kl. IV TL - średnia ocen 5,26
Daria Pieprzka kl. IV b - średnia ocen 5,21
Ewa Glapiak kl. IV a - średnia ocen 5,17
Karolina Biegańska kl. IV a - średnia ocen 5,04
Kinga Górna kl. IV a - średnia ocen 5,00
Natalia Henćka kl. IV a - średnia ocen 5,00
Monika Chałupniczak kl. IV a - średnia ocen 4,88
Ewelina Pawłowska kl. IV b - średnia ocen 4,83
Malwina Kempińska kl. IV TL - średnia ocen 4,78
Klaudia Rokicka kl. IV TL - średnia ocen 4,78
Monika Grzeszczyk kl. IV a - średnia ocen 4,75
Daria Pomogier kl. IV b - średnia ocen 4,75
Edyta Tecław kl. IV b - średnia ocen 4,75
Krystian Zając kl. IV c - średnia ocen 4,75


Fotorelacja z uroczystości w zakładce ŻYCIE SZKOŁY_GALERIA.

MICHAŁ KOSNOWICZ FINALISTĄ OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


Michał Kosnowicz, uczeń kl. III Technikum Logistycznego pokonał ponad 7 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, w siódmej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.
Hasłem przewodnim tegorocznej olimpiady była GOSPODARKA ZAPASAMI.
Uroczyste wręczenie nagród dla finalistów olimpiady odbyło się 17 kwietnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Michał jako finalista uzyskał zaświadczenie zwalniające go z części pisemnej egzaminu zawodowego.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ŻONKILOWA NIEDZIELA


Na wielu Żonkilowych Polach Nadziei tak jak w poprzednie lata, zakwitły żółte kwiaty. Także przy naszej szkole rozwinęły się żonkile, by przypominać uczniom, a także przechodzącym i przejeżdżającym tędy ludziom o cierpiących z powodu choroby nowotworowej i o tych, którzy się nimi opiekują. Zwykły, a może niezwykły, gest solidaryzowania się z cierpiącymi z powodu tej choroby.

12 kwietnia 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum świętego Józefa zorganizowało po raz kolejny Żonkilową Niedzielę.
Tym razem spotkanie odbyło się przy klasztorze ojców Pasjonistów w Sadowiu. Wzgórze Golgoty w Sadowiu przy pięknej pogodzie gościło tłumy ludzi. Na początku wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego, poświęcenie tablicy pamiątkowej na cześć założyciela Towarzystwa Przyjaciół Chorych – ś.p. ojca Mariusza, potem występy dzieci i młodzieży oraz poczęstunek.
W uroczystości wzięli udział wolontariusze naszej szkoły pod opieką pedagoga szkolnego Anny Kupczyk i nauczycielki religii Beaty Misiek.

Po występach śpiewaków i tancerzy ze szkół współpracujących z Towarzystwem Przyjaciół Chorych, niespodziewanie rozległ się dźwięk dzwonów – jakby sygnał na rozpoczęcie czegoś ważnego. W ten sposób wszyscy zgromadzeni zamilkli i w skupieniu mogli przeżyć przygotowaną przez nas pantomimę o miłosiernym Samarytaninie.
Weronika Szczypkowska czytała biblijną przypowieść, a aktorzy zagrali jej treść tak przekonująco, że słychać było westchnienia widzów. W role wcielili się Wojtek Wysocki, Adrian Gieszczyński, Aneta Chałupnik, Natalia Tomala, Monika Ziemiańska, Martyna Kasprzak, Martyna Chlebowska.
Scenka pantomimiczna przypomniała wszystkim zebranym w tę Niedzielę Miłosierdzia Bożego, że trzeba być miłosiernym jak Samarytanin – dostrzegać potrzeby bliźnich i spieszyć im na ratunek.

Poza tym wsparliśmy Hospicjum przekazując przedmioty własnoręcznie wykonane przez niektórych uczniów (za dobrowolną ofiarę mogli je nabyć uczestnicy uroczystości).
Rękodziełami podzielili się z Hospicjum: Malwina Chudek, Ania Jasiórska, Natalia Zmysłowska, Angelika Cieluch, Anita Ordziniak, Magda Chłopek, Monika Szukalska, Sandra Jeż, Daria Sobczak oraz Natalia Olejniczak.

Będziemy dalej współpracować z Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum świętego Józefa, bo: „Przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi”.

WSPÓŁPRACA Z ARESZTEM ŚLEDCZYM


W minione kolejne piątki kwietnia klasy III o profilu prawno – policyjnym wizytowały w ostrowskim Areszcie Śledczym.
Spotkania naszych uczniów z dyrektorem aresztu por. Waldemarem Zarembą i funkcjonariuszami były wynikiem współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego z Aresztem Śledczym w Ostrowie Wlkp.
W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klas prawno - policyjnych zapoznali się ze specyfiką zadań wykonywanych w pracy jako funkcjonariusz służb mundurowych.
Mogli poczuć atmosferę i poznać codzienność życia zawodowego funkcjonariuszy pracujących w służbach mundurowych.
Wizyty te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Bardzo dziękujemy panu dyrektorowi por. Waldemarowi Zarembie za miłe przyjęcie uczniów oraz pani Renacie Litwin za szereg cennych informacji dotyczących pracy i warunków, jakie musi spełniać kandydat do pracy w służbach mundurowych oraz panu Rafałowi Stryjkowi za kompetentne i merytorycznie doskonałe oprowadzenie naszych uczniów po budynkach aresztu.
Młodzież miała też okazję obejrzeć i wejść do środka pojazdu przeznaczonego do przewozu osadzonych oraz zobaczyć umundurowanie funkcjonariusza do konwoju i do interwencji.
Nasi uczniowie są bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe.
Bardzo dziękujemy!

LAUREATKI III OSTROWSKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


22 kwietnia świętowaliśmy sukcesy naszych uczennic.
Po raz kolejny uczniowie nasi pokazali swoje talenty, w trudnych dziedzinach sztuki – jakimi są recytacja i twórczość literacka.
W ramach III Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej w konkursie literackim II nagrodę zdobyła Angelika Cieluch z klasy IIIe.
Nagrodzony wiersz nosi tytuł „Czekanie”. Gratulujemy wrażliwości, łatwości pióra i wyobraźni. Życzymy dalszych sukcesów!

W konkursie recytatorskim II miejsce zajęła Weronika Szczepkowska z klasy IIIa, natomiast
I miejsce zajęła Marlena Szulc z klasy IVc.
Dzięki swojej interpretacji poezji Wojciecha Bąka i Tadeusza Gawłowskiego dokonanej z zachwytem samego autora, który był również w jury oraz dzięki ekspresji przekazu dziewczyny wzniosły się na „wyżyny”.

WYKŁAD NA TEMAT ZBRODNI KATYŃSKIEJ


Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Ostrowie Wielkopolskim 20 kwietnia 2015 r.
w auli naszej szkoły odbył się wykład pt. „Losy oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej”, który wygłosił prof. dr hab. Stanisław Jaczyński z Uniwersytetu w Siedlcach.

DRZWI OTWARTE


ZAPRASZAMY na Dzień Otwartej Szkoły 25 kwietnia (sobota) od godz. 9:00 do 14:00.

Oprócz udziału w warsztatach przedmiotowych, quizach i konkursach z wiedzy ogólnokształcącej oraz zawodowej, wszyscy obecni będą mogli się zmierzyć podczas zajęć spinningowych. Jest to jedna z najbardziej energetycznych form aktywności, która wykorzystuje rowery stacjonarne. Spinning to nie tylko sport. To zabawa!!!

Zajęcia odbędą się dzięki współpracy z klubem fitness LET`S FITNESS

Czekamy na Ciebie w EKONOMIKU.

KOLEJNE WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA


22 kwietnia br. w auli szkoły, odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego. Otwarcia zebrania dokonał Prezes, który przedstawił harmonogram spotkania. Głównym punktem były zmiany w zarządzie stowarzyszenia oraz sprawy organizacyjne dotyczące zjazdu absolwentów.


II MISTRZOSTWA KIBICÓW SPORTOWYCH


21 kwietnia br. w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych odbył się finał II Mistrzostw Kibiców Sportowych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego. Do finału z Ekonomika zakwalifikowało się 3 uczniów: Michał Łyczkowski klasa II TL/TH, Eryk Nowicki klasa IIb TE oraz Dawid Leśniak klasa III TL.

Ile bramek zdobył podczas ostatnich Mistrzostw Świata w piłce nożnej Cristiano Ronaldo, w jakim klubie gra i jaką dyscyplinę reprezentuje ostrowianka Monika Krawiec, jaki klub i po ilu latach został Drużynowym Mistrzem Polski na żużlu, to przykład pytań na jakie musieli znać odpowiedź uczestnicy konkursu. Po etapie pisemnym, 6-ciu najlepszych uczniów awansowało do etapu ustnego, wśród nich Michał Łyczkowski. Ostatecznie Ekonomik drużynowo zajął II miejsce, a indywidualnie Michał Łyczkowski III miejsce. Dawid Leśniak oraz Eryk Nowicki otrzymali wyróżnienia . Opiekunem uczniów i zarazem członkiem jury była mgr inż. Wiesława Walkowiak.

Gratulujemy!!!

KATYŃ....SMOLEŃSK....PAMIĘTAMY!


13 kwietnia 2015 r., w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej młodzież naszej szkoły przygotowała apel z okazji 75 rocznicy zbrodni katyńskiej i 5 rocznicy katastrofy w Smoleńsku.
Montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem Wiesławy Walkowiak i Justyny Witek zainscenizowali: Filip Mazur, Marek Rosa, Marta Ratuszna, Klaudia Gabryelczyk, Jakub Szefer, Joanna Uciechowska, Damian Ziętkiewicz, Michał Modzelewski, Adrianna Całka, Mateusz Antczak, Magdalena Bachmann, Bartosz Kulikowski, Michał Kosnowicz, Krystian Matysiak, Piotr Kania i Michał Wewiór.
Montaż przypomniał wszystkim nie tylko tragedię z 1940 r., odniósł się również do dramatycznych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku.
Podczas uroczystości uczniowie oddali hołd wszystkim ofiarom zbrodni katyńskiej zapalając znicze pod symbolicznymi "białymi krzyżami".
Apel był doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

NASZ UCZEŃ FINALISTĄ OLIMPIADY WIEDZY O BANKACH


Maciej Gołdyn, uczeń klasy IV a wziął udział w eliminacjach centralnych III Olimpiady Wiedzy o Bankach, które odbyły się w Gnieźnie.
Składała się ona z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i centralnego.
Głównym celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy uczestników na temat kredytów, papierów dłużnych i akcji jako form pozyskania kapitału.
Maciej zdobył tytuł finalisty, co zwalnia go z części pisemnej egzaminu zawodowego.
Gratulujemy!!! Opiekunem była Karolina Tyburska-Florek.

WYCIECZKA KLASY III A DO WROCŁAWIA


Wrocław stał się atrakcją turystyczną dla uczniów klasy IIIA, którzy spędzili tam cały dzień.
Młodzież wraz z opiekunami Grażyną Rachwalską i Joanną Chalińską zwiedziła Centrum Poznawcze Hali Stulecia gdzie obejrzana przez nich wystawa pozwoliła przenieść się w czasie i doświadczyć przemian, jakie zachodziły we Wrocławiu w pierwszych dekadach XX wieku.
Wycieczka miała miejsce 10 kwietnia , a więc w dniu V rocznicy Tragedii Smoleńskiej, dlatego młodzież uczciła pamięć ofiar poprzez zapalenie zniczy przy pomniku ofiar na wrocławskim rynku.
Uczniowie spędzili również czas w jedynym w Polsce afrykarium oraz ogrodzie botanicznym.
Zobaczyli też Katedrę św. Jana Chrzciciela, Plac Solny, operę wrocławską, a z punktu widokowego na Sky Tower mogli podziwiać panoramę całego miasta.
Wszystkie te atrakcje były nagrodą dla uczniów klasy IIIA za uzyskanie najwyższych wyników nauczania oraz wzorowe zachowanie.

WYNIKI II OLIMPIADY MŁODY EKONOMISTA


14 marca nastąpiło rozstrzygnięcie II edycji Olimpiady Młody Ekonomista.
W tegorocznych zawodach wzięło udział 6 szkół gimnazjalnych.
Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa ogłosiła, iż zwycięzcą II Olimpiady Młody Ekonomista został Adam Gomułka - uczeń Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim.
Drugie miejsce ex aequo zajęli: Artur Pieczyński - uczeń Gimnazjum w Jankowie Przygodzkim oraz Łukasz Zdziebkowski z Gimnazjum nr 3.
Miejsce trzecie przypadło Izabeli Zimniak z Gimnazjum nr 4.
Na uczniów czekały cenne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

WSPÓŁPRACA Z POLICJĄ


Marzec obfitował częstymi zajęciami uczniów Ekonomika z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Na początku marca odbyły się zajęcia klas drugich prawno-policyjnych z asp. szt. Arturem Kurczabą. Pan aspirant omówił zasady rekrutacji do służby w Policji oraz przybliżył uczniom zawód policjanta.

W ostatnim tygodniu marca, klasy III d i e o profilu prawno-policyjnym oraz klasa III technikum logistycznego miały zajęcia z nadkom. Krzysztofem Kulą z Zespołu dla Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Zajęcia odbyły się w ramach realizacji zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015.
Podczas spotkania omówione zostały takie treści, jak zachowania ryzykowne, odpowiedzialność karna oraz przepisy ruchu drogowego.
Młodzież mogła sprawdzić, zakładając alkogogle, jakie są wrażenia wzrokowe, spostrzeganie odległości, poczucie przestrzeni po spożyciu alkoholu.
Wkrótce odbędą się kolejne zajęcia z nadkom. Krzysztofem Kulą dla pozostałych klas III.

"START W DOROSŁOŚĆ"


Przedstawiciele klas IV wzięli udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wlkp. oraz Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wlkp.
Projekt miał na celu edukację młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowania postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz w zakresie prawnej ochrony pracy.

Podczas imprezy przeprowadzono konkursy: na najlepsze hasło bhp oraz wiedzy na znajomość przepisów prawa pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy.

W konkursie na najlepsze hasło Klaudia Rokicka z klasy IV TL zajęła II miejsce, a Luiza Wojciechowska z IV TL otrzymała wyróżnienie.

W konkursie wiedzy na temat znajomości przepisów prawa pracy i bhp reprezentanci naszej szkoły okazali się bezkonkurencyjni zajmując I, II i III miejsce – odpowiednio Amadeusz Dera – I m-ce (IV TL), Marcin Strzyżycki – II m-ce (IVTL), Mateusz Berkowski – III m-ce (IV TL).

Ogłoszono również wyniki konkursu na prezentację multimedialną nt.: „Prawo pracy – wybrane zagadnienia”, w którym Edyta Tecław z IV b zajęła III miejsce.

Gratulujemy!

KONKURS WIEDZY O PRAWIE


Anita Czubak (II c), Eliza Duczmal i Klaudia Mielcarek (III c) zakwalifikowały się do finału regionalnego III edycji Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Etap szkolny odbył się 27 marca i składał się z części pisemnej (testu) oraz części ustnej.

II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości za nami, …a III przed nami.


20 marca odbyły się II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 70 wystawców, których stoiska podziwialo prawie 2 tysiące zwiedzających.

Organizatorami Targów byli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp., Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, Grupa DGCS oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych. Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski.

Targi uzyskały dofinansowanie ze Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa Ostrowa Wielkopolskiego.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Logistyka w biznesie”.
Do tematu wprowadzili uczestników przedstawiciele Grupy Raben – Oddział w Kaliszu, Fresh Logistics - Oddział w Robakowie k/Poznania oraz przedstawiciel Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

Dla przedsiębiorców Targi były doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, a dla szkoły okazją do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami – jako przyszłymi pracodawcami dla uczniów.
Oprócz prezentacji produktów, towarów i usług, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu zaangażowały się w organizację warsztatów, w których udział wzięło łącznie ponad 100 osób.
Targom towarzyszyły liczne pokazy: bussines look, body language przygotowane przy współpracy z firmą Orsay oraz Duki Daso, pokaz odzieży i sprzętu bhp przygotowany przy współpracy z Hurtownią BHP Rawo, bokwa z Dance Academy, zumba oraz step z Let`s fitness.
Odbył się również pokaz tańca przygotowany przez parę taneczną trenującą w szkole tańca Escudo.

Podczas Targów odbyły się konkursy zorganizowane przez samych przedsiębiorców oraz przez organizatorów. Organizatorzy zorganizowali konkurs na hasło promujące przedsiębiorczość oraz konkurs na Przedsiębiorstwo II RTBiP. Największą liczbę głosów uzyskała firma Auto Partner Garcarek. Przedstawicielom Firmy wręczono statuetkę.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

DRZWI OTWARTE W EKONOMIKU, 14 marca 2015 r.


Dzień "Drzwi Otwartych” przyciągnął do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim wielu gimnazjalistów Powiatu Ostrowskiego i nie tylko, oraz ich rodziców.
W organizację „Drzwi Otwartych” w ostrowskim Ekonomiku włączyli się: Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.
Dla gimnazjalistów przygotowano wiele niespodzianek.
Przede wszystkim młodzież mogła obejrzeć ciekawe prezentacje kierunków kształcenia oferowane przez szkołę.
Dodatkowo gimnazjaliści mogli wziąć udział w konkursach i quizach ekonomicznych, rozwiązać krzyżówkę tematyczną, czy też wyciągnąć szczęśliwy los.
Na gimnazjalistów czekało również wiele innych atrakcji, m.in. konkursy językowe, literackie, a także zającia strzeleckie i nauka origami.
Uczniowie klas prawno-policyjnych zaprezentowali gimnazjalistom musztrę paradną, a muzycznie uzdolnione uczennice naszej szkoły umiliły przybyłym gościom pobyt w Ekonomiku wystepami artystycznymi.
Podczas Drzwi otwartych nastąpiło także wręczenie nagród zwycięzcom "OLIMPIADY MŁODY EKONOMISTA".

Gimnazjaliści zgodnie przyznali, że w „Ekonomiku” można przyjemnie spędzić czas, a atmosfera w tej szkole jest niepowtarzalna.

Dziękujemy młodzieży szkół gimnazjalnych za odwiedzenie naszej szkoły i wspólną zabawę.

EKONOMIK NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH
W BERLINIE


Już po raz 14 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce turystyczno – krajoznawczej do Berlina z okazji Międzynarodowych Targów Turystycznych BERLIN ITB 2015.
Wycieczka odbyła się w dniach 05 – 08 marca 2015 r. i uczestniczyło w niej 40 uczniów naszej szkoły.
Pierwszego dnia grupa zwiedziła najstarszy i największy w Europie „dźwig rzeczny” podnoszący statki na wyższy poziom wodny w kanale Odra – Sprewa – Schiffshebewerk w miejscowości Niderfinow.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili także najstarszy klasztor cystersów w Chorin oraz Miejsce Pamięci – po byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym w Saksenhausen pod Berlinem.
Drugiego dnia młodzi turyści zwiedzili Berlin i jego zabytki oraz Poczdam.
Jednak najważniejszym punktem wycieczki było uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Turystycznych BELIN ITB.
Oficjalnym partnerem tegorocznych targów była Mongolia.
Podczas zwiedzania Targów, uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać kulturę i stroje, posłuchać muzyki, posmakować tradycyjnych przysmaków ze 180 państw z całego świata.
Opiekunami wycieczki byli: Jolanta Musialska, Tomasz Stempniewicz i Wojciech Burkietowicz.

KONFERENCJA PRASOWA II REGIONALNYCH TARGÓW BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


W czwartek, 12 marca 2015 r., o godz. 10.00 w auli naszej szkoły odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca, organizowane po raz drugi, Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości pod Honorowym Patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego .

Spotkanie miało na celu zaprezentowania bogatej oferty tegorocznej edycji Targów oraz przedstawienie programu towarzyszącego temu wydarzeniu.
Zebrani przedstawiciele mediów zapoznani zostali również ze szczegółami związanymi z warsztatami towarzyszącymi przedsięwzięciu oraz planowanymi konkursami.

W konferencji głos zabrali orgnizatorzy Targów:
- Paweł Rajski - Starosta Ostrowski,
- Beata Matuszczak - Dyrektor ZSE w Ostrowie Wielkopolskim,
- Henryk Sztukowski - Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim,
- Ewa Machnik - Dyrektor Izby Przemysow-Handlowej Południowej Wielkopolski,
- Paweł Borowiak - Prezes DGCS Biznesmen,
- Magdalena Barczak-Zmyślona - Komisarz Targów.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Targów jest "Logistyka w biznesie".
Chęć udziału w Targach, jak do tej pory zgłosiło ponad 60 firm, przedsiebiorstw i instytucji otoczenia biznesu.

Targi są imprezą otwartą i trwać będą w godzinach od 10.00 do 16.00.

II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiebiorczosci są jednym z wielu przedsięwzięć organizowanych w ramach obchodów 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

FOTORELACJA Z WIZYTY BISKUPA STANISŁAWA NAPIERAŁY W NASZEJ SZKOLE - 11 marca 2015 r."LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

BOKWA z Dance Academy podczas II Regionalnych Targów Biznesu i PrzedsiębiorczościPani Małgorzata Łyczywek poprowadzi pokazowe warsztaty BOKWA podczas Targów.

BOKWA - to nowy rodzaj zajęć taneczno-fitnessowych, prawie tak popularny jak zumba.
Jeśli potrafisz się ruszać i znasz alfabet, to Bokwa jest dla Ciebie.
Figury jakie się wykonuje to połączenie liter i cyfr, a wszystko to przy dźwiękach fantastycznej mocnej muzyki.
Bokwa jest bardzo prosta, a jednocześnie dynamiczna i niezwykle żywiołowa, porywa i pozytywnie uzależnia, przeznaczona absolutnie dla wszystkich niezależnie od wieku.

Przyjdź a pokochasz Bokwaaaaa:)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na godz. 11.30.


"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

KONKURS "BIZNES I TY - reportaż"


Regulamin Konkursu „Biznes i TY - reportaż”
Cele konkursu:
- poszerzanie wiadomości i kształtowanie postaw w zakresie przedsiębiorczości
- promowanie przedsiębiorczości

Praca konkursowa polega na przygotowaniu reportażu z II Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.
Ze względu na charakter projektowy praca może zostać wykonana w dowolnej formie (prezentacja, plakat, film, opis itp.).
Ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz rzetelność wykonania.

Przebieg konkursu:
- dostarczenie pracy konkursowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych do dnia 17 kwietnia 2015 roku,
- prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową,
- Komisja Konkursowa wyłania najlepsze prace i przyznaje nagrody rzeczowe.

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez wystawców II Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości.
Nagrody i wyróżnienia będą wręczone w dniu 24 kwietnia 2015 roku
. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana w Gazecie Ostrowskiej oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące dane:
- Imię:
- Nazwisko:
- Wiek:
- Adres:
- Numer telefonu:
- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na publikację pracy konkursowej.
- Podpis uczestnika lub prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich

II OLIMPIADA MŁODY EKONOMISTA


12 marca (czwartek) 2015r. o godz. 10.00 odbędzie się II Olimpiada Młody Ekonomista pod hasłem „ Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas”.
Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych.
Jej celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez: Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Ostrów Wielkopolski, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrowie Wielkopolskim.
Serdecznie zapraszamy do udziału.

II REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SZKOLENIA I WARSZTATY - 
UDZIAŁ BEZPŁATNY
kontakt mailowy: targibiznesu@wp.pl, kontakt telefoniczny (512-227-578, 667-197-209)


Warsztat:„Praca tymczasowa jako dobre rozwiązanie na niepewne czasy” – godz. 13.00 – 14.00
Prowadzący: Kamil Świątkowski, HR SERVICES Sp. z o.o.

Warsztat:„Podstawy zarządzania projektami - dobór metody zarządzania jako narzędzia” –  godz. 11.00 – 12.00 – limit miejsc – 30 osób
Prowadzący: Roman Bratek, Bratek Consulting

Warsztat: Tworzenie projektów - "startup" – godz. 12.00 – 13.00
Prowadzący: Piotr Puchalski i Miron Bryła, PsycheON Sp. z o.o.

Warsztat: Obsługa urządzeń fiskalnych – godz. 11.00 – 12.00 – limit miejsc – 20 osób
Prowadzący: Kamil Kostera, DGCS Biznesmen

Szkolenie/wykład: Co to jest OFE? Moja emerytura w przyszłości – godz. 11.00 do 11.45
Prowadząca: Donata Szopińska-Frąszczak, Zastępca Dyrektora Oddziału ZUS w Ostrowie Wlkp.

Szkolenie/wykład: Świadczenia wypłacane przez ZUS w razie wypadku przy pracy – godz. 11.00 – 11.45
Prowadzący: Radosław Kukuła, Starszy Specjalista Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

Szkolenie: Rozliczanie PIT przez Internet – godz. 12.00 – 13.00
Prowadzący: pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Warsztat: Aktywne metody poszukiwania pracy – godz. 12.00 – 13.00 – limit miejsc - 16 osób
Prowadzący: Barbara Niemand – doradca zawodowy Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp.

Warsztat: Bilans preferencji i predyspozycji zawodowych – godz. 13.15 – 14.30 – limit miejsc -16 osób
Prowadzący: Barbara Niemand – doradca zawodowy Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wlkp.

II REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

Oferta szkoleń podczas II Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości, 
20 marca 2015 roku,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim


Przedstawiamy szkolenia/wykłady, które będą realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Wkrótce oferta kolejnych szkoleń.

ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SZKOLENIA I WARSZTATY
- UDZIAŁ BEZPŁATNY
kontakt mailowy: targibiznesu@wp.pl, kontakt telefoniczny (512-227-578, 667-197-209)


Szkolenie/wykład 1
Co to jest OFE? Moja emerytura w przyszłości – godz. 11.00 do 11.45
Prowadząca: Donata Szopińska-Frąszczak, Zastępca Dyrektora Oddziału ZUS w Ostrowie Wlkp.

Szkolenie/wykład 2
Świadczenia wypłacane przez ZUS w razie wypadku przy pracy – godz. 11.00 – 11.45
Prowadzący: Radosław Kukuła, Starszy Specjalista Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

UWAGA!
Oprócz szkoleń/wykładów w ramach stoiska wystawowego pracownicy ZUS Oddział w Ostrowie Wlkp. będą udzielać informacji dotyczących założenia działalności gospodarczej oraz udostępniony zostanie mobilny PUE RUM.

Oferta szkoleń podczas II Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości,
20 marca 2015 roku"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

Przedstawiamy szkolenia, które będą realizowane przez jednego z Organizatorów Targów –
Grupę DGCS.

Wkrótce oferta kolejnych szkoleń.

ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SZKOLENIA I WARSZTATY -
UDZIAŁ BEZPŁATNY

kontakt mailowy: targibiznesu@wp.pl

kontakt telefoniczny (512-227-578, 667-197-209)


„Praca tymczasowa jako dobre rozwiązanie na niepewne czasy” – godz. 13.00 – 14.00

Zapewne większość firm formatu makro jak i  mikro zetknęły się z pojęciem „Leasing pracowniczy”.
Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia niezwykłe rozpowszechnioną na terenie Unii Europejskiej, jak i również prężnie rozwijającą się w Polsce. Charakteryzuje się elastycznością zatrudnienia oraz możliwością rozwoju dla pracowników.
Celem warsztatów jest przedstawienie zatrudnienia Pracowników Tymczasowych oraz  korzyści jakie wynikają z „Leasingu pracowniczego” zarówno dla Pracodawców Użytkowników jak i Pracowników Tymczasowych. 

Prowadzący: Kamil Świątkowski - Prezes Zarządu - HR SERVICES Sp. z o.o.

"Podstawy zarządzania projektami - dobór metody zarządzania jako narzędzia" –
godz. 11.00 – 12.00 – limit miejsc – 30 osób

Projekty to występująca niemal w każdej firmie forma działania, która służy do osiągnięcia określonych celów. Od bardzo prostych, angażujących niewielkie zasoby po bardzo złożone, ryzykowne, istotnie  wpływające na biznes i cele firmy - projekty wymagają pewnej dyscypliny zarządzania, jasnej komunikacji i przywództwa.
Każdy menedżer w swoim arsenale zarządczym dysponuje określonymi  umiejętnościami, dotyczącymi projektów.
Celem warsztatów jest omówienie wspólnego modelu realizacji projektów i na tym tle przedstawienie różnych metod zarządzania projektami - od dojrzałych metod klasycznych po zwinne, adaptacyjne podejście.
Warsztat ma pomóc w określeniu wytycznych, jakie narzędzia dot. zarządzania projektami wybrać, aby skutecznie osiągać swoje cele.

Prowadzący: Roman Bratek - Prezes Zarządu Bratek Consulting
Ekspert i praktyk w dziedzinie zarządzania programami oraz ryzykiem. Trener M_o_RR (był pierwszym w Polsce akredytowanym trenerem tej metodyki) oraz PRINCE2R, Advance Practitioner MSPR.
Pracował w polskich oraz w międzynarodowych firmach z branży IT,  prowadząc projekty dla bankowości, ubezpieczeń oraz sektora administracji publicznej. Współpracował z Narodowym Centrum Informacji Królestwa Arabii Saudyjskiej przy identyfikacji i definiowaniu 6 programów.
Uczestniczył w rozwoju korporacyjnego systemu zarządzania ryzykiem dla dużej spółki giełdowej. Łączy bogatą wiedzę metodyczną z pragmatycznym podejściem do rozwiązywania problemów, które napotykają firmy, porządkując  zarządzanie projektami i programami.

Tworzenie projektów - "startup" – godz. 12.00 – 13.00

Startup może stworzyć dzisiaj każdy, a także otrzymać co najmniej kilkaset tysięcy złotych dofinansowania.
Czy to rzeczywiście jest takie proste?
Nie jest proste, ale warto podejmować wyzwania i próbować realizować marzenia.
O tworzeniu swojego startupu, sukcesach i trudach projektowych  opowiedzą twórcy innowacyjnej Platformy Internetowych e-konsultacji, która ma na celu rozwój telemedycyny i konsultacji wideo w ramach innych dziedzin.

Prowadzący: Piotr Puchalski i Miron Bryła

Piotr Puchalski - Prezes Zarządu spółki PsycheON Projektant oraz architekt systemów informatycznych z ponad 11 letnim doświadczeniem (pierwszy program na rynku w wieku 17 lat).
Prezes Zarządu spółki PsycheON, której aktualnie głównym projektem jest Internetowa Platforma Wsparcia Psychoonkologii.

Miron Bryła - Jest współwłaścicielem i współtwórcą innowacyjnych aplikacji internetowych tj. MójKsięgowy24, Planizer.
Pracuje w PsycheON Sp. z o.o. nad rozwiązaniami IT w medycynie i Internetową Platformą Wsparcia Psychoonkologii.

Obsługa urządzeń fiskalnych – godz. 11.00 – 12.00 – limit miejsc – 20 osób

Podczas spotkania omówimy przeznaczenie urządzeń fiskalnych oraz zaprezentujemy aktualną ofertę produktów firmy POSNET (kasy fiskalne mobilne i stacjonarne, drukarki fiskalne, skanery kodów kreskowych).
Przedstawimy ich funkcjonalności oraz praktyczne zastosowanie. Zademonstrujemy zastosowanie skanera kodów kreskowych w praktyce oraz oprogramowanie do obsługi sprzedaży i jego współpracę z urządzeniami fiskalnymi.
Przeprowadzimy podstawowe szkolenie z obsługi kas fiskalnych dla zainteresowanych uczestników.

Prowadzący: Kamil Kostera

Kamil Kostera - serwisant/handlowiec w dGCS Biznesmen. Dyplomowany serwisant urządzeń fiskalnych firmy POSNET, uprawniony do ich  fiskalizowania, rejestracji oraz wykonywania przeglądów okresowych.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS PRAWNO-POLICYJNYCHZgodnie z pismem Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informujemy, że uczniowie klas prawno-policyjnych po ukończeniu naszej szkoły otrzymają zaświadczenie, na podstawie którego możliwe będzie przyznanie 2 punktów w procesie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do Policji.

II REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIEBIORCZOŚCI"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO


20 marca 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się
II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.

Celem Targów jest zapoznanie potencjalnych klientów z szeroką ofertą asortymentową wystawców, promocja sprzedawanych produktów i towarów oraz reklama lokalnego biznesu.
Ponadto poprzez wizualne prezentacje sprzedawanych produktów i możliwość zakupu towarów Targi będą doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz promocji przedsiębiorstwa w regionie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy podczas organizacji II edycji Targów (stoiska wystawowe, organizacja warsztatów i szkoleń, patronat, inne formy).

Kontakt: targibiznesu@wp.pl, tel.(0-62) 591-95-56, Szczegóły: zakładka TARGI na www.zse.osw.pl

Organizatorzy:

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJW styczniu przedstawiciele Wyższej Szkoły Logistyki z Poznania oraz firmy Delphi z Ostrowa Wielkopolskiego gościli w naszej szkole.
W spotkaniu wzięło udział ok. 90 maturzystów. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą WSL, dopytać o nurtujące ich szczegóły studiów dualnych i dowiedzieć się na czym polega współpraca uczelni z pracodawcami.
Kompleksowe planowanie kariery w logistyce wsparły swym wystąpieniem przedstawicielki firmy Delphi.
Rozbudowana oferta praktyk i staży w połączeniu z praktycznym programem studiów to otwarte drzwi do kariery zawodowej.

GWIAZDY TAŃCZĄ NA LODZIE, CZYLI KLASA III C NA LODOWISKUW czwartek, 11 lutego klasa III c wraz z opiekunami: wychowawcą Krzystofem Cegłą i Justyną Witek aktywnie spędziła popołudnie na krytym lodowisku w Kaliszu. Niektórzy założyli łyżwy pierwszy raz w życiu, inni prezentowali swoje łyżwiarskie umiejętności, wzbudzając w pozostałych zachwyt. Wzajemna nauka jazdy na łyżwach połączona ze świetna zabawa były owocną formą integracji klasy. Dobre humory nie opuszczały uczestników wycieczki.

II POWIATOWY TURNIEJ GIMNAZJÓWII Powiatowy Turniej Gimnazjów pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego i Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka dobiegł końca.
We wtorek, 10 lutego o zwycięski tytuł dla swojego gimnazjum zmagali się uczniowie ze szkół gimnazjalnych miasta i Powiatu Ostrowskiego.
Turniej skierowany był do uczniów klas III szkół gimnazjalnych i miał na celu upowszechnianie wśród młodzieży postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami, promocję talentów i zdrowego trybu życia oraz poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji.
Do udziału w turnieju ostatecznie zgłosiło się 7 szkół.
Młodzież wykazała się swoją wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach. Dziewiętnastoosobowe reprezentacje gimnazjów walczyły o najlepsze noty w konkursach: matematycznym, poprawności językowej, języka niemieckiego, języka angielskiego, wiedzy o świecie i policyjnym torze przeszkód.
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkursów czuwali nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim – specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
Przebieg policyjnego toru przeszkód koordynowali funkcjonariusze Policji z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej Wydziału Prewencji Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach to: Gimnazjum Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim – konkurs języka angielskiego, Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Księdza Jana Bosko – konkurs poprawności językowej, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów - konkurs matematyczny, Publiczne Gimnazjum w Gorzycach Wielkich – konkurs języka niemieckiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie – konkurs wiedzy o świecie.

W klasyfikacji ogólnej I miejsce zdobyło Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Księdza Jana Bosko w Ostrowie Wlkp. II miejsce otrzymało Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim. III miejsce wywalczyło Gimnazjum im. Jana Pawła II w Odolanowie.

Wszystkim laureatom nagrody wręczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim podinspektor Piotr Wilkowski i Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego Beata Matuszczak.
W trakcie Turnieju wszyscy przybyli Gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć pokaz samoobrony i karate przygotowany przez Nieetatową Grupę Realizacyjną Wydziału Prewencji Policji w Ostrowie Wielkopolskim na czele z Grzegorzem Kuroszczykiem - zdobywcą brązowego medalu Mistrzostw Świata w karate.
W programie artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, którzy pokazali swoje talenty wokalne i taneczne. Gośie mogli też podziwiać pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas prawno-policyjnych.

II REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIEBIORCZOŚCI"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

Już 20 marca 2015 roku odbędą się w naszej szkole II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy podczas organizacji II edycji Targów (stoiska wystawowe, organizacja warsztatów i szkoleń, patronat, inne formy).
Kontakt: targibiznesu@wp.pl, (0-62) 591-95-56, Szczegóły zakładka TARGI na www.zse.osw.pl

FERIE NA SPORTOWO W EKONOMIKUNie masz planów na ferie? Chcesz je spedzić na sportowo? W pierwszym tygodniu ferii zajęcia sportowe poprowadzi Pan Artur Wlodarczyk. Zainteresowanych uczniów zapraszamy w poniedziałek ( 16.02), wtorek ( 17.02), czwartek (19.02) oraz w piątek (20.02) na zajęcia siłowe, siatkówkę, koszykówkę. Do zobaczenia na sali gimnastycznej .


WALENTYNKI W EKONOMIKUCzerwone serca, balony, sentencje, romantyczna muzyka i wiele innych niespodzianek przygotowały klasy na konkurs walentynkowy zorganizowany przez Klub Wzorowego Kibica Ekonomika. Zadaniem uczestników było stworzenie atmosfery walentynkowej poprzez wystrój swojej sali lekcyjnej. Oczywiście królował kolor czerwony, a klasy rozpoczęły wyścig w wymyślaniu ozdób i tego jedynego szczegółu, który da zwycięstwo na mecie. Komisja w składzie: Beata Matuszczak - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, Danuta Bartosik- kierownik szkolenia praktycznego, Wiesława Walkowiak- opiekun Klubu Wzorowego Kibica Ekonomika oraz Justyna Witek- bibliotekarka, oceniła starania klas. Najwiekszą liczbę punktów zdobyła klasa III technik logistyk, której ekfekt pracy można było oglądać w sali 5C. Drugie miejsce zajeła klasa III B technik ekonomista ( sala 18) oraz trzecie miejsce klasa III D technik ekonomista( sala 10). Nagrodą dla zwycięskiej klasy jest całodniowy pobyt w Factory Centrum Fitness.

LEKCJA LOGISTYKI W FIRMIE DELPHI5 lutego  br. uczniowie klasy I technik logistyk pod opieką pani Beaty Mądrzak odbyli  lekcję z logistyki produkcji w firmie Delphi. Lekcja realizowana była zgodnie z wytycznymi podstawy programowej w nauczaniu modułowym. Uczniowie zostali zapoznani z procesem produkcyjnym i technologicznym wytwarzanych systemów i podzespołów dla światowego przemysłu samochodowego. Uczniowie poznali również zasady działania systemu Kanban. Niewątpliwie lekcje prowadzone w przedsiębiorstwach są dużą atrakcją dla uczniów. Dzięki takiej formie zajęć skomplikowana tematyka jaką są procesy produkcyjne stała się bardziej przystępna i zrozumiała. Zdobywanie wiedzy przez uczniów w ten sposób jest skuteczne, gdyż działa zasada w myśl której, to, co usłyszę, zapomnę, natomiast to, co zobaczę, zrozumiem i zapamiętam.

PRZETARG NA BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa boiska szkolnego ul.Partyzancka, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer ogłoszenia: 26972 - 2015;
data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

"KRASICKI I JEGO BAJANIE"


W lutym 2015 roku minęła 280. rocznica urodzin księcia poetów polskich - Ignacego Krasickiego. Z tego powodu, 6 lutego odbył się konkurs recytatorski pt. "Ignacy Krasicki i jego bajanie".
W konkursie udział wzięło dwadzieścioro jeden uczestników.
Uczestnicy przygotowali recytację bajek Ignacego Krasickiego.
Konkurs poprowadzili: Marta Ratuszna i Marcin Zakrzewski z klasy III b.
Komisja konkursowa reprezentowana była przez: Beatę Matuszczak – dyrektor szkoły, Dorotę Handzlik - nauczycielkę języka polskiego oraz Monikę Chałupniczak - uczennicę klasy czwartej, przedstawicielkę Społeczności Uczniowskiej.
Jury dokonało oceny deklamowanych utworów wg następujących kryteriów: znajomość bajki, dykcja, interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny.
Oprócz wyróżnień przyznanych przez jury wręczona została już tradycyjnie także NAGRODA PUBLICZNOŚCI.
Na podium stanął Mateusz Antczak z klasy III d. Drugie miejsce zajęła Marlena Szulc z klasy IV c. Na trzecim miejscu uplasował się Damian Ziętkiewicz z klasy III TL.
Nagroda publiczności powędrowała do Cezarego Dery z klasy I TLH.
Konkurs recytatorski urozmaiciła prezentacja multimedialna o najwybitniejszym przedstawicielu literatury polskiego oświecenia. Lekcję o życiu i twórczości Ignacego Krasickiego uświetniły utwory muzyczne w wykonaniu Marty Ratusznej, współprowadzącej konkurs.
Natomiast stroną techniczną uroczystości zajęli się Michał Modzelewski z klasy III a i Michał Grajek z II TLH.
Organizatorkami konkursu były Małgorzata Czaińska-Zawidzka (nauczycielka języka polskiego) oraz Justyna Witek ( bibliotekarka).

START W DOROSŁOŚĆ


Przedstawiciele klas IV wezmą udział w projekcie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy i ma na celu edukację młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie przyszłych pracowników o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Realizacja programu odbędzie się 26 marca. W ramach projektu został ogłoszony konkurs na prezentację multimedialną nt.: „Prawo pracy – wybrane zagadnienia”. Zainteresowani uczniowie klas IV (zgłoszeni do projektu) proszeni są o skonsultowanie prezentacji z M.Barczak-Zmyśloną.

II REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIEBIORCZOŚCI"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

Już 20 marcu 2015 roku odbędą się w naszej szkole II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy podczas organizacji II edycji Targów (stoiska wystawowe, organizacja warsztatów i szkoleń, patronat, inne formy).
Kontakt: targibiznesu@wp.pl, (0-62) 591-95-56, Szczegóły zakładka TARGI na www.zse.osw.pl

II POWIATOWY TURNIEJ GIMNAZJÓW


Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza wszystkie gimnazja z terenu powiatu ostrowskiego do wzięcia udziału w II Powiatowym Turnieju Gimnazjów.
Patronat nad Turniejem objęli Starosta Powiatu Ostrowskiego i Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim.
Turniej odbędzie się 10 lutego 2015 roku w godzinach od 9.00 – 12.00.

Ogólne warunki uczestnictwa:
- Turniej oparty jest o programy nauczania wskazane w dziedzinach edukacji, obowiązujące w gimnazjum.
- Uczestnikami turnieju są uczniowie klas III szkół gimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego
- Każde gimnazjum reprezentowane jest przez 19 osobową drużynę
- Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym konkursie
- W sprawnościowym torze przeszkód biorą udział czteroosobowe zespoły z każdego gimnazjum
- Trzyosobowe grupy uczniów z każdego gimnazjum zetkną się z pytaniami z różnych dziedzin wiedzy ujętych w bloki tematyczne obejmujące zagadnienia z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego i wiedzy o świecie

Zgłoszenia do Turnieju należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół Ekonomicznych lub przesłać listownie na adres organizatora (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego, ul. Partyzancka 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski) lub drogą elektroniczną: zse@osw.pl

Termin zgłaszania Gimnazjum do udziału w Turnieju: 27 stycznia 2015 r.

LOGISTYKA ŻYWNOŚCI – OD PRODUCENTA DO SKLEPOWEJ PÓŁKI


Drogę artykułów spożywczych od producenta przez operatora logistycznego, aż do sklepowej półki prześledzili uczniowie klasy III i IV w zawodzie technik logistyk. Konferencja odbyła się 16 stycznia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Specyfikę magazynowania, transportu i obsługi dostaw produktów świeżych przedstawili eksperci z firm Fresh Logistics, Hochland Polska i Żabka Polska oraz specjaliści z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

PUCHAR ŚWIATA ZAKOPANE 2015


Puchar Świata w Skokach Narciarskich to największe i najbardziej prestiżowe zimowe zawody narciarskie w Zakopanem, ściągające co roku dziesiątki tysięcy fanów skoków narciarskich. W tym roku także Klub Wzorowego Kibica Ekonomika zawitał na Wielką Krokiew. Piękna pogoda, wielkie emocje pozostaną w pamięci na długo. Ponad dwadzieścia tysięcy widzów wspaniale dopingowało każdego zawodnika, dodatkowo bawiąc się pod skocznią jak i na zakopiańskich Krupówkach.

STUDNIÓWKA TUŻ TUŻ...


Na sto dni przed maturą tak naprawdę maturzystom nie nauka w głowie, a studniówka. Tradycją jest przygotowanie kilku układów poloneza. Nasi uczniowie trenują pilnie pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego mgr Ewy Papych. Zabawa już w najbliższą sobotę 24 stycznia. Maturzystom życzymy udanej zabawy a w maju połamania pióra.

KOMUNIKAT DYREKCJI


Zebrania z rodzicami w dniu 15 stycznia 2015 r.
Godzina 16.30
Klasa IIIa TE– wychowawca mgr G.Rachwalska sala nr 10 ( I piętro)
Klasa IIIb TE – wychowawca mgr D.Łagosz sala nr 20 ( II piętro )
Klasa IIIc TE – wychowawca mgr K.Cegła sala nr 14 ( II piętro)
Klasa IIIe TE– wychowawca mgr G.Biel sala nr 23 (II piętro)
Klasa IIId TE– wychowawca mgr A.Raczak sala nr 16 ( II piętro)
Klasa IIITL – wychowawca mgr W.Burkietowicz sala nr 5c ( przy sali gimnastycznej))
Klasa IIIZSZ – wychowawca mgr W.Walkowiak sala nr 1 ( parter)
Klasa IVa – wychowawca mgr M.Andrzejewska sala nr 8 ( I piętro)
Klasa IVb – wychowawca mgr E.Papych sala nr 11 ( I piętro)
Klasa IVc TE – wychowawca dr A.Burkietowicz sala nr 2 (parter)
Klasa IV TL – wychowawca mgr J.Gąsior sala nr 3 (parter)
Godzina 18.00
Klasa Ia TE – wychowawca mgr I.Grzesiek sala nr 2 ( parter )
Klasa Ib TE – wychowawca mgr J.Kupczyk sala nr 23 ( II piętro)
Klasa Ic TE – wychowawca mgr A.Matuszak sala nr 1 ( parter)
Klasa I LH – wychowawca mgr B.Ciechanowska-Kubica sala nr 10 (I piętro)
Klasa ITL – wychowawca mgr H.Zwierz sala nr 8 ( I piętro)
Klasa IIa TE – wychowawca mgr M.Czaińska-Zawidzka sala nr 3 (parter)
Klasa IIb TE – wychowawca mgr M.Barczak-Zmyślona sala nr 14 ( II piętro)
Klasa IIc TE – wychowawca mgr Izabela Ryzińska-Dolata sala nr 19 ( II piętro)
Klasa II LH – wychowawca mgr Kamila Sikorska sala nr 20 ( II piętro)
Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godz. 17.00

II REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
"LOGISTYKA W BIZNESIE"
HONOROWY PATRONAT STAROSTY OSTROWSKIEGO PAWŁA RAJSKIEGO

W marcu odbędą się w naszej szkole II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości.
Celem Targów jest zapoznanie potencjalnych klientów z szeroką ofertą asortymentową wystawców, promocja sprzedawanych produktów i towarów oraz reklama lokalnego biznesu. Ponadto poprzez wizualne prezentacje sprzedawanych produktów, degustacje i możliwość zakupu towarów Targi będą doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz promocji przedsiębiorstwa w regionie.
Wzorem edycji ubiegłorocznej planowane jest przeprowadzenie warsztatów, szkoleń oraz konkursów.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy podczas organizacji II edycji Targów (stoiska wystawowe, organizacja warsztatów i szkoleń, patronat, inne formy).
Kontakt: targibiznesu@wp.pl, (0-62) 591-95-56, Szczegóły zakładka TARGI na www.zse.osw.pl

SUKCES LOGISTYKA


Michał Kosnowicz uczeń klasy III technik logistyk należy do elitarnej grupy 70 młodych logistyków w Polsce, którzy awansowali do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Finał odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu 6 marca 2015r., a nagrodą główną dla laureatów i finalistów jest zwolnienie z etapu piemnego egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studnia w WSL. Michałowi życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

TOELOOP, FLIP, LUTZ, AXEL CZYLI KLASA I A NA LODOWISKU


W radosnych nastrojach uczniowie klasy Ia pod opieką nauczycielek Iwony Grzesiek i Danuty Bartosik udali się na lodowisko do Kalisza. Celem wycieczki była integracja grupy a także promowanie aktywności fizycznej, w tym przypadku, sportów zimowych. Nie wszyscy byli mistrzami łyżwiarstwa, niektórzy dopiero zaczynali swoją przygodę z tym sportem, dlatego też zdarzały sie drobne upadki. Nie stanowiły one jednak żadnego problemu. Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu ponieważ osiągnięty został nadrzędny cel - dobra zabawa w miłym towarzystwie.

TO JUŻ PORA NA WIGILIĘ....


"Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi<
W środku nocy przerażony świat się budzi.
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził,
Do nas przyszedł bo ukochał wszystkich ludzi”

W atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy III d , którzy przygotowali przedstawienie jasełkowe. Młodzież Ekonomika po raz kolejny udowodniła, że nie obca jest im sztuka teatralna. Uczniowie zaprezentowali współczesną wersję wydarzeń z Betlejem, a gościnnie wystąpiły dzieci z Przedszkola Nr 6. Były kolędy, była poezja, była magia... Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod dyrekcją Karola Zmyślonego. Był też czas na świąteczne życzenia, które wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły złożyła dyrektor Beata Matuszczak. Jasełka powstały pod czujnym okiem nauczycieli: Kamili Pływaczyk i Agnieszki Raczak.

WIGILIJNY CZAS


Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie najbliższych. W szkole jak co roku odbyły się wigilie klasowe poprzedzone Jasełkami. W klasach uczniowie wraz z wychowawcami zasiedli do wigilijnych stołów. Wszyscy, którzy brali udział w wigilii szkolnej mogli poczuć radość ze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

BOMB(K)OWY WYJAZD


Klasa III ZSZ w zawodzie sprzedawca oraz klasa II technik logistyk wyjechały do Gniezna aby na własne oczy zobaczyć proces produkcyjny bombek choinkowych. Zwiedzanie Fabryki Ozdób Choinkowych BOLGLASS rozpoczeło się w dmuchalni, gdzie można było zamienić się w "dmuchacza" tworząc szklaną bombkę. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zwiedzić wszystkie działy produkcji bombek, a najciekawszym miejscem okazały się stoły dekoratorów, którzy używając farb nadają niepowtarzalnie piękny wygląd bombkom. Kolejnym punktem wyjazdu był spacer po gnieźnieńskim rynku oraz zwiedzanie Katedry Gnieźnieńskiej, która usytuowana na Wzgórzu Lecha była wielokrotnym miejscem koronacji królów Polski. Opiekunami wycieczki byli: Wojciech Burkietowicz, Justyna Witek i Wiesława Walkowiak

LOGISTYCY W EUROPEJSKIM KONSORCJUM KOLEJOWYM


W grudniu odbyły się wycieczki przedmiotowe do Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. EKK WAGON to firma z tradycjami, należy do grona największych polskich i europejskich zakładów realizujących naprawy i dostawy nowych wagonów kolejowych. W wycieczce wzięły udział: klasa I oraz II w zawodzie technik logistyk pod opieką pani Wiesławy Walkowiak oraz pani Beaty Mądrzak. Wyjście do przedsiębiorstwa zrealizowano w ramach zajęć dydaktycznych, dzięki którym uczniowie mieli okazję zapoznać się z linią produkcyjną różnych rodzajów wagonów towarowych oraz wózków wagonowych jak również zasadami ich znakowania zgodnie z normami RIV.

OLIMPIADA LOGISTYCZNA


Informujemy, że rusza kolejna edycja Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Olimpiada składa się z trzech etapów:
I etap – wirtualny ( osoby logują się na przygotowaną przez organizatora platformie)
II etap – wirtualny ( osoby logują się na przygotowanej przez organizatora platformie)
III etap – w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu
Określone poniżej etapy mają nieprzekraczalne ramy czasowe.
I etap – 18.11.2014r. – 09.02.2015r.
II etap – 16.02.2015r. – 16.03.2015r.
III etap – 27.03.2015r.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 27.03.2015r.
Zasadnicze etapy olimpiady poprzedza rejestracja w serwisie oraz akceptacja regulaminu.
Olimpiada odbywa się na platformie konkursowej www.olimpiada.logistyczna.mwsl.eu
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z panią Beatą Mądrzak lub panią Wiesławą Walkowiak.

KOMUNIKAT DYREKCJI


W związku ze zbliżającą się przerwą świąteczną w okresie od 22 grudnia do 31 grudnia 2014 roku, informuję że jest możliwość uczestnictwa młodzieży w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych zorganizowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Zainteresowani uczniowie zgłaszają wychowawcom do dnia 17 grudnia 2014 roku chęć uczestnictwa w organizowanych zajęciach.

"UWAGA - NADWAGA"


Nasza szkoła uczestniczyła w programie edukacyjnym „Uwaga – nadwaga”. Organizatorem akcji jest firma Natur House – eksperci w reedukacji żywieniowej. Siedziba firmy znajduje się w Ostrowie Wlkp. w Rynku.
Jako pierwsi spotkanie z dietetykiem – panią Karoliną Pawlak mieli rodzice uczniów klas I i II dnia 27 listopada br. Rodzice dowiedzieli się, jaki ogromny wpływ na nasze zdrowie, odporność, pracę umysłu, czy odporność ma odpowiednia dieta.
W grudniu pani Karolina spotkała się z uczniami klas Ia, b,c oraz kolejny raz z klasami IIa, IIthl oraz I tl. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem spotkania.
Pani dietetyk angażowała uczniów, zadawała im pytania dotyczące ich diety. Uczniowie, którzy są aktywni fizycznie wypowiadali się na temat swojego sposobu odżywiania.
Ciekawe na pewno dla dziewcząt były informacje dotyczące wpływu jedzenia na urodę. Nie zabrakło też cennych treści dotyczących diety odpowiedniej dla mózgu.
Bardzo dziękujemy firmie Natur House za przeprowadzone bezpłatnie spotkania. Każdy uczestnik otrzymał bezpłatne zaproszenie na wizytę w siedzibie firmy i ustalenie odpowiedniego sposobu odżywiania się.
Jedzenie, bowiem, wpływa nie tylko na masę ciała, ale przede wszystkim na Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. Wszystko, co dostarczasz do swojego organizmu ma wpływ na jego kondycję.

BRĄZOWE DZIEWCZYNY


Zakończyły się Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt. Reprezentacja Ekonomika w składzie : Patrycja Telega, Izabela Wojtak, Agnieszka Cebulska, Natalia Biela, Natalia Gruchot, Magdalena Rosik, Maria Kowalska, Anita Musiał, Adrianna Stawińska, Małgorzata Jaźwiec, Maria Świerzewska zdobyły brązowy medal w tych rozgrywkach. Każdy mecz dostarczał wiele emocji, dziewczyny walczyły o każdą piłkę, a kibice tracili głos podczas dopingowania swoich zawodniczek. Dziewczyny pokazały świetną zagrywkę, dobrą grę w obronie i piękne ataki, które byly niemożliwe do obrony przez rywalki. Trenerem Naszych siatkerek jest mgr Artur Włodarczyk. Dziewczynom i trenerowi gratulujemy medalu i życzymy kolejnych sukcesów.

Powiatowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej


Podczas Powiatowych Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce koszykowej dziewcząt w finale o pierwsze miejsce nasza drużyna zagrała z II LO i zdobyła srebrny medal.

Skład drużyny dziewcząt ZSE:
1. Sikora Paulina
2. Marek Martyna
3. Walczak Marta
4. Garncarska Klaudia
5. Chudek Martyna
6. Kasprzak Martyna
7. Maj Patrycja
8. Dera Dominika
9. Ciesińska Paulina


W mistrzostwach piłki koszykowej chłopców nasz zespół zdobył III miejsce i brązowy medal.

Skład drużyny chłopców ZSE:
1. Koterba Mariusz
2. Grzesiak Adam
3. Krakowski Dominik
4. Głowacki Bartosz
5. Sikora Patryk
6. Giernalczyk Paweł
7. Grajek Michał
8. Ignasiak Sebastian
9. Chojnacki Mariusz


Trenerem piłki koszykowej w naszej szkole jest nauczycielka wychowania fizycznego Marta Libudzic.

MIKOŁAJKI W EKONOMIKU


DZIEŃ WOLONTARIUSZA


5 grudnia każdego roku, to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji w naszej szkole przygotowano przedstawienie pt. „Carpe Diem!”.
Ludzie we współczesnym świecie ciągle się śpieszą. Wciąż są zajęci. Na nic nie mają czasu, a jeśli już go znajdą, to nie chcą się nim dzielić z innymi.
Na szczęście są i tacy, którzy chcą pomagać drugiemu, bo jest to dla nich ważne, bo wiedzą, że ktoś na nich czeka, że ktoś im ufa, ktoś na nich liczy. Wolontariusze, kosztem swojego wolnego czasu, rezygnując z własnych przyjemności, niosą bliźnim konkretną pomoc. Czasem idą do potrzebującego, by posiedzieć z nim, wysłuchać, porozmawiać, rozweselić, otrzeć komuś łzy.
Wolontariusz to ktoś, kto niesie innym ludziom światło wiary, nadziei i miłości. Tę właśnie prawdę przypomnieliśmy poprzez program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy IIa i wolontariuszy. Teksty przeplatane były pięknie zaśpiewanymi piosenkami, które w wykonaniu naszych uczniów nabierały nowego, chwytającego za serce znaczenia.
Dziękujemy wokalistom: Michalinie Wojtczak, Agnieszce Sroczyńskiej, Marcie Ratusznej, Anicie Musiał i Beacie Szewczyk.
Dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w uroczystości za zaangażowanie.
I przede wszystkim dziękujemy wolontariuszom, za to, że są i że robią „dobrą robotę”.
Życzymy wielu sukcesów i ogromnej radości i satysfakcji z wykonywania pracy wolontarystycznej.
Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były Ania Kupczyk - pedagog szkolny i Beata Misiek - katechetka.

POMOCNA PACZKA


Jak co roku, także i tym razem wszystkie klasy włączyły się w akcję charytatywną w naszej szkole „Pomocna paczka”.
Każda klasa otrzymała listę produktów spożywczych, które miały znaleźć się w przygotowanej paczce. Prezenty trafią do rodzin naszych uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli ktoś zna trudną sytuację kolegi czy koleżanki zapraszam do pedagoga. Wszelkie informacje objęte są klauzulą poufności. Każdy ma zapewnioną dyskrecję.
Włączmy się do tych działań i zauważmy naszych rówieśników, którzy też chcieliby mieć szczęśliwe i obfite Święta.
Niech atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia otworzy nasze serca na potrzeby drugich.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY


„Zakątek, który chcę zapamiętać. Małe ojczyzny w literaturze, fotografii i rysunku”, to motto Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego, który miał swoje podsumowanie 12 grudnia br. w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
Wśród nagrodzonych znalazły się prace naszych koleżanek. Gratulujemy Natalii Zmysłowskiej z klasy IIIe, która otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym, natomiast Patrycja Pomarańska z klasy IIId i Daria Szpytma z klasy IIIa również wyróżnienie w konkursie fotograficznym.
Gratulujemy zdolności i umiejętności artystycznego ujęcia otaczającej nas rzeczywistości. Kolejną laureatką jest Weronika Szczypkowska z klasy IIIa, której interpretacja wiersza Różewicza „Oblicze ojczyzny” zdobyła wyróżnienie w konkursie recytatorskim.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy i zachęcamy do rozwijania swoich talentów.

SPOTKANIE Z ADWOKATEM


11 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie z adwokatem Sławomirem Balcerzakiem.
Tematyka obejmowała szeroko pojęte prawo obywateli do prywatności i ochrony danych osobowych. Omówiono również zagadnienia z różnych dziedzin prawa, a w szczególności związanych z zawodem adwokata.
Spotkanie odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKÓW OBCYCH "MISTRZ GRAMATYKI"


4 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych „Mistrz Gramatyki”, którego głównym celem była popularyzacja języka angielskiego i niemieckiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowskiego. Konkurs skierowany był do uczniów klas I–III liceum ogólnokształcącego oraz I-IV technikum. Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych wyłoniono po trzech uczniów z każdego języka obcego, którzy reprezentowali szkołę w etapie międzyszkolnym.
Uczestnicy II etapu rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego lub języka niemieckiego przygotowany przez organizatorów konkursu.

Na tle innych szkół uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych uzyskali dobre wyniki: Michał Kosnowicz zajał V miejsce w konkursie języka niemieckiego, a Marcin Giemza i Natalia Henćka odpowiednio X i XI miejsce w zakresie języka angielskiego.


Kolejna akcja charytatywna prowadzona przez członków koła charytatywnego „POMÓŻ MI”


Jak co roku koło charytatywne „Pomóż mi” działające w Zespole Szkół Ekonomicznych bierze udział w akcji charytatywnej „Niech wszyscy mają Święta” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencji Świętego Wincentego a’Paulo, telewizją Proart oraz Caritas. Akcja ta polega na tym, że w 15 sklepach na terenie Ostrowa rozstawione są specjalne kosze z logo akcji, a chętni uczniowie naszej szkoły stojąc przy tych koszach zachęcają klientów sklepów do pozostawiania w nich produktów spożywczych. Z zebranych produktów tworzone są paczki, które zawsze tuż przed Wigilią trafiają do ostrowskich rodzin. Dzięki tej akcji młodzież Szkoły Ekonomicznej pomaga spełniać marzenia o radosnych świętach. Należy przypomnieć, że w trym roku szkolnym wszyscy członkowie koła charytatywnego „Pomóż mi” aktywnie uczestniczyli również w wielu innych przedsięwzięciach, które sprawiały radość potrzebującym. Były to liczne zbiórki: - zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci ubogich ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Konkatedrze - zbiórka leków niepotrzebnych i nieprzeterminowanych dla punktu aptecznego leków bezpłatnych w Domu Katolickim Konkatedry. - zbiórka maskotek i zabawek dla dzieci z ubogich rodzin na „Balik Mikołajkowy 2014” w Domu Katolickim przy Konkatedrze. Z zebranych darów zostały utworzone paczki, które zostały rozdane w czasie baliku. Członkowie koła organizowali także konkursy i zabawy w czasie tego „Baliku Mikołajkowego”. Nad właściwym przebiegiem tych licznych akcji czuwają opiekunowie koła „Pomóż mi” Kamila Pływaczyk, Grażyna Rachwalska i Magdalena Piotrowska.

POETYCKIE LISTOPADY


We wtorek, 25 listopada 2014 roku w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Poetyckie Listopady". W poetyckiej rywalizacji bardzo dobrze wypadła Angelika Cieluch z klasy III e, która jako jedyna ze szkół ponadgimnazjalnych została wyróżniona Nagrodą Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży „Pędzelek”. Podczas literackiego spotkania Angelika zaprezentowała swój wiersz "STOP", który następnie został omówiony przez jury.
Na zakończenie uroczystości wszyscy młodzi poeci dostali tomik poezji, zawierający wiersze laureatów ubiegłorocznego konkursu oraz ilustracje uzdolnionych plastycznie młodych twórców.
Celem konkursu była popularyzacja poezji oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania własnych tekstów literackich.

NASZ STYPENDYSTA - MICHAŁ KOSNOWICZ


W poniedziałek 24 listopada 2014r. w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendia wręczyli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.
W gronie 312 stypendystów znalazł się uczeń naszej szkoły Michał Kosnowicz, który kształci się w zawodzie technik logistyk.
Michał Kosnowicz uzyskał w roku szkolnym 2013/2014 średnią ocen 5,60. To pracowity i wszechstronnie uzdolniony uczeń. Reprezentował szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego Zawodowego, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej oraz w zawodach sportowych Powiatu Ostrowskiego uzyskując w nich wysokie lokaty. Michała cechuje wysoka kultura osobista. Jest koleżeński, chętnie pomaga koleżankom i kolegom.

OBÓZ KOMPETENCYJNY W KIEKRZU I POZNANIU


W dniach 25-26 listopada 2014 roku grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w treningu kompetencyjnym (IIIb – 10 osób, IIIc – 1 osoba, IIId – 2 osoby, IIIe – 3 osoby, IIc – 2 osoby). Program treningu był realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W pierwszym dniu uczestnicy brali udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, którą prowadziła dr Anna Czarnecka – pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Uczniowie wzięli również udział w indywidualnych rozmowach z psychologiem.
Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu sztuki autoprezentacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej przy przyjęciu do pracy w Policji.
Kolejnym punktem programu był blok zajęć integracyjnych oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych z zaliczeniem „policyjnego toru przeszkód”. Późnym wieczorem czekała na uczestników jeszcze jedna niespodzianka – gra „Mafia”.
Drugi dzień młodzież spędziła w Poznaniu uczestnicząc w zajęciach na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Warsztaty umożliwiły poznanie własnego charakteru, swoich wad i zalet.
Mimo napiętego planu uczestnicy zdążyli się zintegrować i nie mogą doczekać się kolejnych wyjazdów.

DGCS OPEN - VI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI PRZEDSIĘBIORCÓW W SZACHACH


29 listopada w naszej szkole rozegrane zostały DGCS OPEN - VI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach. Mistrzostwom przyświecało hasło "Przedsiębiorcy - mistrzowie strategii". Głównym pomysłodawcą i gospodarzem mistrzostw była firma DGCS S.A. W ramach współpracy, jaka została oficjalnie nawiązana w tym roku szkolnym między Zespołem Szkół Ekonomicznych a DGCS S.A., nasza szkoła stała się wspołórganizatorem turneju, a dyrektor Beata Matuszczak objęła patronat nad mistrzostwami. Za merytoryczną organizację zawodów odpowiedzialna była Szkoła szachowa SzachMistrz z Kalisza oraz klub szachowy KTS Kalisz. Sędzią głównym zawodów był  Michał Wejsig  z Częstochowy, pomagali mu  Malwina Olenderek i Krzysztof Derecki.  Ze strony ZSE organizację zawodów koordynowała Wiesława Walkowiak - nauczyciel przedmiotów zawodowych. W turnieju rywalizowało 101 szachistów z Polski, Ukrainy i Hiszpanii. Oprócz przedsiębiorców prawo gry mieli także szachiści reprezentujący swoje kluby lub miasta.
Ceremonii otwarcia mistrzostw dokonali: Jarosław Urbaniak – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Dera – Poseł na Sejm oraz wieloletni przyjaciel ostrowskich szachów, Tomasz Kolinka – Członek Zarządu DGCS S.A., Andrzej Puchalski – Członek Zarządu DGCS S.A., Adam Wojcieszak – Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Szachowego, Szymon Pieczewski – Prezes OTSz Ostrów Wlkp. oraz Beata Matuszczak – Dyrektor ZSE.

Młodzież naszej szkoły pod kierunkiem opiekunów przygotowała występy artystyczne, które urozmaiciły graczom i organizatorom przerwę w zawodach. Wśród artystów znaleźli się: Michalina Wojtczak (IV B) - wokal, Agnieszka Koodziejczyk (IV C), Zuzanna Jasińska (I A) i Gracjan Kończyński (IV TL) – taniec hip hop, chór szkolny pod dyrekcją Karola Zmyślonego oraz grupa uczniów klas prawno-policyjnych, która zaprezentowała zebranym pokaz musztry paradnej.

Mistrzostwom towarzyszyła wystawa "Szachiści - absolwenci Ekonomika" przygotowana przez nauczycieli szkoły: Annę Burkietowicz i Justynę Witek.
 
WYNIKI VI MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI PRZEDSIĘBIORCÓW W SZACHACH
W klasyfikacji przedsiębiorców najlepszymi strategami okazali się: Krystian Kuźmicz, Łukasz Butkiewicz i Sylwester Bednarek.
W klasyfikacji generalnej triumfowali: Jacek Tomczak oraz zawodnicy z Ukrainy Vitalij Koziak i Vladimir Malaniuk.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyły: Grażyna Szmacińska (Łódź), Agnieszka Dmochowska (MUKS MDK Śródmieście Wrocław), Aleksandra Stróżyk (UMKS Na Pięterku Poznań).
W klasyfikacji drużynowej przedsiębiorstw najlepsi okazali się: BIZZIT S.A,ARTECH Bierutów, Szkoła szachowa SzachMistrz Kalisz.

KONKURS WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH


W poniedziałek, 17 listopada 2014 r., odbył się I etap (szkolny) konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów z 328 szkół w całej Polsce. W naszej szkole do rywalizacji przystąpiło 77 uczniów, którzy w minionym roku szkolnym uczestniczyli w projekcie "Lekcje z ZUS". Każdy uczestnik miał za zadanie odpowiedzieć na 19 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz na jedno pytanie opisowe. Wszystkie pytania obejmowały wiedzę zawartą w zeszycie ucznia do "Lekcji z ZUS". Najlepsi trzej zawodnicy z naszej szkoły stworzą zespół do następnego, drugiego(wojewódzkiego) etapu rywalizacji, który odbędzie się w Poznaniu 16 marca 2015 roku.
Lista szkolnych zespołów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie ogłoszona 8 grudnia br.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

LOGISTYCY Z 3 TL NA PRAKTYKACH W PLYMOUTH W WIELKIEJ BRYTANII


Już po raz drugi młodzież naszej szkoły wzięła udział w praktykach zawodowych w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Praktyka ta jest elementem realizowanego przez szkołę dużego projektu: „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” współfinansowanego przez Unię Europejską. Tym razem w terminie w od 03 do 15 XI 2014 dziesięcioro przyszłych logistyków pod opieką nauczycielki Grażyny Rachwalskiej zdobywało doświadczenie w swoim zawodzie w takich miejscach pracy jak: British Heart Foundation, The Range, Palladium Building Supplies czy Efficient Lighting. W trakcie pobytu w Plymouth wszyscy uczestnicy stażu zagranicznego otoczeni zostali troskliwą opieką pani Małgorzaty Kuklińskiej – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego „Europa Training” oraz osób nadzorujących przebieg praktyk: pani Kay Tanner oraz pana Steve Kerswill. Przyszli logistycy zapoznali się z angielskimi standardami w zakresie technologii i jakości wykonywania różnych usług logistycznych. Poznali oni typowe dla Anglii wyposażenie stanowisk pracy, nowoczesne narzędzia i urządzenia. Ponadto zdobyli wiedzę na temat dokumentacji transportowo – spedycyjnej, planowania zaopatrzenia magazynowego oraz przygotowania towaru do dystrybucji. Uczniowie stażyści poznali również różne procedury obowiązujące przy wykonaniu określonych obowiązków zawodowych, w tym także wynikających z przepisów BHP. Podczas trwania projektu uczniowie mieli możliwość obcowania z kulturą kraju anglojęzycznego, a w konsekwencji mieli szansę poznać zwyczaje, zasady funkcjonowania i życia w Wielkiej Brytanii. Młodzież uczestniczyła w wielu świętach angielskich przypadających w listopadzie: Guy Fawkes Night, Remembrance Day czy Starting Christmas Lights. Uczniowie poznali życie codzienne Brytyjczyków mieszkając u rodzin goszczących, jedli tradycyjne potrawy angielskie, korzystali z publicznych środków transportu używając przy tym kart „buss pass”. Uczestniczyli oni także w jednym z najpopularniejszych sposobów angielskiego spędzania czasu wolnego noszącego nazwę bowling. Weekend był czasem zwiedzania Plymouth, co pozwoliło logistykom na poznanie historycznych walorów tego miasta. Mieli też okazję spróbować lokalnych specjałów „English cream tea” czyli tradycyjnych ciastek angielskich oraz podziwiać jedno z największych oceanariów w Anglii „Plymouth Marine Aquarium”. Podczas stażu uczniowie mogli pogłębiać swoje umiejętności językowe – zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym, między innymi rozmawiając w języku angielskim z rodzinami goszczącymi czy organizatorami stażu. Po zakończeniu praktyk uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające realizację staży wystawionych przez instytucję partnerską. Usłyszeli też liczne słowa uznania zarówno ze strony pracodawców, rodzin goszczących jak i organizatorów stażu. Liczne pochwały dotyczyły bardzo dobrego przygotowania językowego uczniów oraz wzorowej postawy podczas całego trwania stażu. Młodzi logistycy wyrażali również ogromne zadowolenie i wdzięczność wobec tych, którzy sprawili, że uczniowie mogli nabyć umiejętności zawodowe oraz pozyskać wiedzę i umiejętności praktyczne a także udoskonalić swoje kompetencje językowe i kulturowe.

EKONOMIK - TWOJA DROGA DO KARIERY


W listopadzie Nasza Szkoła kontynuowała rozpoczętą w ubiegłym roku szkolnym realizację projektu edukacyjnego „EKONOMIK – TWOJA DROGA DO KARIERY”. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych i ma na celu pomoc młodzieży w rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych. Założeniem projektu było wskazanie młodym ludziom sposobów odnalezienia się na rynku pracy. W ramach projektu gimnazjaliści wzięli udział w innowacyjnych warsztatach ekonomicznych ”Small Business” oraz w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i transportu „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”. Dla przybyłych gości odbyły się także warsztaty strzeleckie, zajęcia sportowe COMANNDO FIT oraz musztra paradna. Jak do tej pory w projekcie wzięły udział cztery szkoły gimnazjalne: Gimnzjum Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, Gimnazjum w Sieroszewicach, Gimnazjum w Wierzbnie i Gimnazjum w Granowcu.

KLASA II TH/TL W TEATRZE


„Zaprosiłem tu panów w celu zakomunikowania im arcyniemiłej nowiny: jedzie do nas rewizor." - tymi słowami rozpoczyna się ponadczasowa komedia Mikołaja Gogola, na której do rozpuku śmiała się klasa II TH/TL.
21 listopada zespół kaliskiego teatru arcysprawnie wprawił Gogolowską machinę w ruch i pozwolił widzom na dobrą zabawę! Sztuka Mikołaja Gogola "Rewizor" od niemal 200 lat pozostaje społecznym lustrem, w którym wciąż warto się przejrzeć, a dzięki temu przyjrzeć relacjom władzy i poddaństwa oraz maskom, jakie nakładamy prowadząc nieustanną grę o lepszą pozycję i uznanie w oczach innych.
Pomysłodawczynią i organizatorką wyjazdu do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu była wychowawczyni klasy 2 TH/TL - Ewa Kalinowska.

DZIEŃ BEZ PAPIEROSA W EKONOMIKU


Ekonomik fajna sprawa, tutaj palić nie wypada!!!
Jak, co roku, w trzeci czwartek listopada 20. 11. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bez Papierosa.
Przedstawiciele klas II na każdym korytarzu podczas długiej przerwy rozdawali ulotki dotyczące szkodliwego wpływu palenia papierosów na organizm człowieka. Przygotowanie ulotek było zadaniem każdej klasy II. Uczennice klasy II b i II c odpowiednio przebrane informowały o tym wydarzeniu wszystkie klasy odwiedzając je w czasie lekcji. Dziewczyny przebrane były za papierosa, któremu towarzyszyła śmierć w wymownym czarnym stroju, z nieodzownym atrybutem śmierci - kosą. Młodzież otrzymała wiele informacji dotyczących szkodliwego i rakotwórczego wpływu nikotyny, substancji smolistych i środków chemicznych zawartych w papierosie.
Niewielu wie, że ilość nikotyny wyciśnięta z dwóch papierosów jest dla człowieka dawką śmiertelną. Tylko dlatego, że część jej zawartości ulatnia się z dymem, człowiek palący papierosy żyje. Niestety nagromadzenie w organiźmie substancji kancerogennych wywołuje choroby nowotworowe u palaczy. Dlatego lepiej być wolnym i nie pozwolić, by cokolwiek nas zniewoliło.
W listopadzie klasy I i II zobowiązane zostały również do wykonania plakatów promujących modę na niepalenie. Z prac tych zostanie przygotowana wystawa.

MISTRZOWIE STRATEGII W EKONOMIKU


Już 29 listopada na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych odbędą  się zawody szachowe DGCS OPEN VI Mistrzostwa Polski Przedsiębiorców w Szachach „Przedsiębiorcy – mistrzowie strategii”.  Do naszej szkoły zawita czołówka Polskich Szachistów. Organizacja imprezy tak wysokiej rangi jest możliwa dzięki podpisaniu współpracy z firmą DGCS S.A. Podczas imprezy zaplanowane zostały dodatkowe atrakcje w postaci występów artystycznych utalentowanej młodzieży Ekonomika oraz wystawa poświęcona szachistom związanym z Naszą szkołą.

EKONOMICZNY AKCENT W PAT


Dominika Muszyńska – uczennica klasy I TL/TH reprezentowała Ostrowską Grupę PaT „Uzależnieni od Teatru” na Gali Finałowej, która odbyła się w „Scenie na Pietrze” Poznańskiej Estrady. Młodzież zaprezentowała swój premierowy spektakl, a na widowni zasiadły bardzo zacne osobistości - Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska , Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji, insp. dr Rafał Batkowski oraz młodzież z całej Wielkopolski. Punktem kulminacyjnym spotkania był przemarsz młodzieży na czele z założycielem PaT-u Grzegorzem Jachem na Poznański rynek. Spotkanie zakończył hymn PaT-u oraz wspólny taniec belgijki.

PRAKTYKI ZAWODOWE W HILDBURGHAUSEN


W dniach od 19.10 - 31.10.2014 roku szesnastu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych realizowanych przez FRSE w ramach projektu „Europejskie staże zawodowe uczniów szkół Powiatu Ostrowskiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie”.Dwutygodniowe praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Hildburghausen w Turyngii w Niemczech młodzież klas trzecich Technikum Ekonomicznego ucząca się w zawodzie technik ekonomista odbywała pod opieką nauczycieli Izabeli Ryzińskiej-Dolaty oraz Karoliny Florek - Tyburskiej.

COMMANDO FIT


Uczniowie klas prawno-policyjnych trenowali pod okiem Instruktora Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, trenera sztuk walki Jacka Baury IV dan karate shotokan oraz nauczyciela wychowania fizycznego Marty Libudzic.  Podczas treningu odbył się pokaz Specjalnej Grupy Interwencyjnej Policji. Ten punkt programu cieszył się szczególną uwagą uczniów, którzy mieli możliwość doświadczyć pracy policjantów na własnej skórze. Celem treningu była nauka i prezentacja funkcjonalnych form ruchu kształtujących sprawność fizyczną przyszłych kandydatów do służb mundurowych, które oparte zostały na najbardziej skutecznych elementach zaczerpniętych ze starych, europejskich i dalekowschodnich sztuk walki. 

MUZYCZNO - POETYCKIE ZADUSZKI


Wieczorem 4 listopada 2014 roku w ostrowskiej Konkatedrze, parafialnym kościele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, odbyły się muzyczno-poetyckie Zaduszki, inaugurujące obchody 90-lecia Szkoły. Ten uroczysty wieczór zadumy przygotowany został przez uczniów Ekonomika pod kierunkiem Małgorzaty Czaińskiej-Zawidzkiej i Wojciecha Burkietowicza.
Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły kompozycje o charakterze funeralnym w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego im. Stanisława Wiechowicza pod dyrekcją Jerzego Wojtaszka.
Zaduszki poświęcone zostały wszystkim tym, którzy tworzyli historię powołanej przed 90-cioma laty Szkoły Handlowej Towarzystwa Kupców Chrześcijan w Ostrowie Wielkopolskim. W podniosłą atmosferę nostalgii, refleksji i wspomnień wprowadziły zebranych utwory poetyckie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Młodzież Ekonomika przypomniała także niektóre sylwetki pedagogów, założycieli szkoły, jej absolwentów, uczniów i pracowników.
W przygotowanie muzyczno-poetyckich Zaduszek zaangażowali się: Mateusz Antczak, Marika Kempińska, Aneta Chałupnik, Dawid Leśniak, Daria Owsianik, Magdalena Bachmann, Marta Błaszczyk, Kinga Maciejewska, Klaudia Gancarska, Weronika Szczypkowska, Michał Modzelewski, Błażej Kasperski, Michał Grajek, Witek Marciniak, Paulina Mus, Natalia Poprawa, absolwent Rafał Piec.

JESTEŚMY TAM GDZIE NASZA DRUŻYNA


6 listopada zespół dziewczyn Naszego Ekonomika wygrał swój kolejny mecz w ramach rozgrywek powiatowych. Tym razem w szybkim tempie nie tracąc seta team ZSE pokonał IV LO. Dziewczyny miały bardzo duży doping stworzony przez Klub Wzorowego Kibica, który nie szczędząc gardeł przez cały mecz wspierał swoją drużynę. Gratulujemy dziewczynom oraz trenerowi! Do zobaczenia na kolejnym meczu.

WYNIKI I ETAPU VII OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


31.10.2014 roku ogłoszono wyniki I etapu VII Olimpiady Logistycznej. Z sukcesem szkolne eliminacje przeszli uczniowie: Joanna Uciechowska, Michał Kosnowicz, Martyna Chlebowska, Bartosz Kulikowski, Damian Ziętkiewicz, Michał Grajek. W październikowym, pierwszym etapie olimpiady wzięło udział niemal 7,5 tys. uczniów z 285 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Rywalizacja na taką skalę, mobilizuje uczniów do nauki, a świadomość pokonania kilku tysięcy rówieśników dodaje im wiary we własne możliwości. Talent i ambicja procentują w przyszłości, nie tylko na studiach, ale i w pracy zawodowej. Kolejny do pokonania – etap okręgowy odbędzie się 5 grudnia w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Najzdolniejsi spośród uczestników VII edycji spotkają się w finale, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki - 6 marca 2015 r.

EKONOMIK NA MECZU PUCHARU POLSKI


Mecz 1/8 Pucharu Polski pomiędzy Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski a zespołem Cracovii Kraków odbył się przy wielkim wsparciu kibiców. Wśród zagorzałych fanów biało-czerwonych znaleźli się kibice Naszej szkoły. Ostrowski zespół stoczył heroiczny bój, by dalej grać w Pucharze Polski. Przy dopingu który niósł się z trybun zawodnicy stwarzali wiele sytuacji podbramkowych. Ostrovia broniła się dzielnie, jednak, przed końcem pierwszej połowy straciła bramkę. Druga cześć meczu to szturm trzecioligowej Ostrovii na bramkę Cracovii, trafienia w słupek, poprzeczkę i wreszcie pada wymarzony gol. Po 90 minutach na tablicy był remis, i rozpoczęła się dogrywka. Niestety mimo waleczności i wspaniałego dopingu Ostrovia mecz przegrała, pozostawiając po sobie bardzo dobre wrażenie. III ligowy zespół już wcześniej wygrał z Ruchem Chorzów dzięki czemu zyskał grono nowych kibiców. Organizatorem wyjścia Ekonomika na mecz była mgr Ewa Papych – nauczyciel wychowania fizycznego.


Źródło zdjęć: https://www.facebook.com/ostrovia1909?ref=ts&fref=ts

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej


5 listopada ekonomiści Naszej szkoły przystąpili do kolejnej edycji olimpiady organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W bieżącym roku hasłem przewodnim konkursu jest „ Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Uczniowie przystępujący do olimpiady musieli znać odpowiedzi na podstawowe pytania : jakie zmiany zaszły w Polsce od 1989 roku, o czym mówiono podczas obrad Okrągłego Stołu, jaki plan wprowadził Balcerowicz, jaki był program stabilizacyjny mający na celu zrównoważenie rynku , dlaczego nastąpił gwałtowny wzrost cen.. Zawody miały charakter trzystopniowy: pytanie opisowe o charakterze ogólnym, zadanie z podstaw ekonomii oraz zestaw pytań testowych. Trzymamy kciuki za Naszych uczniów i czekamy na wyniki.

Stanisław Smoleń - Ambasador RP odwiedził Szkołę


24 października b.r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z doktorem nauk humanistycznych Ambasadorem RP w Iraku - Stanisławem Smoleniem.

Stanisław Smoleń jest absolwentem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ukończył Liceum Ekonomiczne w 1971 roku.
Inauguracji cyklu wykładów ze znanymi absolwentami Szkoły z okazji Jubileuszu 90-lecia ZSEdokonała Dyrektor Szkoły Beata Matuszczak, rozpoczynając tym samym spotkanie z Ambasadorem.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2014


14 października 2014 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja dla uczniów, aby złożyć życzenia wszystkim pracownikom szkoły, dziękując im za codzienną troskę, wyrozumiałość i pracę. Podczas uroczystości w szczególny sposób wyróżniono pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi naszej szkoły, którym przyznano Nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za wzorowe wypełnianie obowiązków.

Zaproszenie


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 października2014 roku o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych. Program zebrania w załączniku

Społeczna debata dotycząca bezpieczeństwa „Decydujmy wspólnie”


Uczniowie z klas IIId i IIIe oraz przedstawiciele klasy II b wzięli w minioną środę udział w społecznej debacie dotyczącej bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego. Wśród uczestników debaty byli też Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Dariusz Dymek. Zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, przyjęli m.in. Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu. Debata pod hasłem „Decydujmy wspólnie" miała na celu poznanie potrzeb, a zarazem oczekiwań mieszkańców powiatu ostrowskiego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak przedstawił w prezentacji multimedialnej aktualny stan bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu. Jednocześnie gospodarz spotkania przedstawił stan realizacji wniosków zgłoszonych w ubiegłorocznej debacie. Komendant Wojewódzki oraz reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego Dyrektor Dariusz Dymek w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego spotkania, które daje możliwość poznania problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej społeczności. Zachęcali jednocześnie wszystkich uczestników spotkania do zadawania pytań i aktywnego udziału w debacie.

VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ


10 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do pierwszego etapu ogólnopolskiego konkursu wiedzy z dziedziny logistyki. Wśród 25 pytań w teście jednokrotnego wyboru dominowały zagadnienia dotyczące zapasów – to temat przewodnitegorocznej, siódmej edycji. Uczniowie,którzy swoją przyszłość wiążą z logistyką, rywalizują o najwyższe laury - cenne nagrody rzeczowe, praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych, zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na wyniki I etapu.

LEKCJA W URZĘDZIE MIASTA


Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG? Co należy do kompetencji poszczególnych referatów? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań z zakresu wiedzy o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej szukali uczniowie klasy pierwszej technik logistyk, którzy odwiedzili Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Wizyta odbyła się w poniedziałek 6 października w ramach realizowanej z uczniami jednostki modułowej „ Podejmowanie działalności logistycznej”. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Marka Dziamskiego - kierownika Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej za poświęcony czas oraz duże zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji edukacyjnej.

Kolejne Pole Żonkilowe zakwitnie wiosną!


Cóż my wiemy o sobie, gdy tak idziemy drogą?
Zaśpieszeni i każdy w swoją stronę
A tam może wśród nocy
Ktoś przyzywa pomocy,
Czyjeś serce gdzieś w tłumie zagubione...


Żonkile – wiosenne kwiaty są międzynarodowym symbolem nadziei. Kampania „Pola Nadziei” pochodzi ze Szkocji, prowadzi ją organizacja Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Pierwsza polska akcja żonkilowa odbyła się w Krakowie w roku 1998.
W Ostrowie Wlkp. pierwsze „Pole Żonkilowe” zakwitło wiosną 2006 roku. Następne w kolejnych latach. Żonkile kwitły przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II przy Kościele Św. Antoniego oraz Kościele Św. Pawła i przy Klasztorze o.o. Pasjonistów w Sadowiu.
Celem akcji jest promowanie opieki hospicyjno – paliatywnej oraz szerzenie misji opieki nad chorym w domu, zjednoczenie ludzi dobrej woli i otwartego serca do pomocy ciężko choremu oraz zbiórka funduszy na organizowanie opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
W tym roku Szkolne Koło Wolontariusza w naszej szkole podjęło inicjatywę posadzenia nowego „Żonkilowego Pola Nadziei” przy naszej szkole. Tak, jak od 6 już lat, pragniemy w sposób uroczysty zainicjować akcję solidaryzowania się uczniów i pracowników naszej szkoły z chorymi na choroby nowotworowe. Będziemy pamiętać również o tych, którzy z powodu tej choroby przeszli do wieczności. Żonkile posadziliśmy wzdłuż ulicy Głogowskiej. Ponad 200 cebul żonkilowych otrzymaliśmy od Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Św. Józefa, ponadto każda klasa była zobowiązana do przyniesienia 3 cebulek żonkilowych. Pierwsze cebule posadziły pani Irena Kasprzak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych oraz panie dyrektor Beata Matuszczak i Dorota Jamińska. W uroczystości brały udział klasa Ia, IIc, IIIa oraz przewodniczący wszystkich klas.

Powiatowy Konkurs z okazji 75. Rocznicy Kampanii Wrześniowej


W dniu 3 października b.r w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych odbył się Powiatowy konkurs z okazji 75 rocznicy kampanii wrześniowej. Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowali : Michał Kosnowicz z III TL, Łukasz Kozupa z IV TL i Łukasz Kowalczyk z IV C. Cześć konkursowa składała się z 40 zadań. Uczniowie musieli wykazać się bardzo dużą znajomością nazwisk dowódców, miejsc i formacji wojskowych walczących we wrześniu 1939 roku. Pomimo dużej szczegółowości zagadnień Michał Kosnowicz z III TL zdobył III miejsce i wiele nagród książkowych. Nagrody wręczyli wicestarosta Tomasz Ławniczak i poseł na sejm Jan Dziedziczak.

Czołem szkoła!
Czołem prawnopolicyjni!


W dniach 22-23 września klasy pierwsze o profilu prawnopolicyjnym (Ib, Ic) wyjechały na biwak integracyjny do Antonina. Zasadniczym celem biwaku było wzajemne poznanie się uczniów, nawiązanie przyjacielskich kontaktów, integracja w grupie rówieśniczej oraz klasie. Celem dodatkowym było przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności przydatnych podczas funkcjonowania w klasie o profilu prawnopolicyjnym, a także przedstawienie zalet współdziałania w grupie. Czas organizowała wykwalifikowana kadra instruktorów poszczególnych form rekreacji: strzelectwa, paintballa, pierwszej pomocy, samoobrony. Instruktorzy to osoby o wieloletnim doświadczeniu w pracy z młodzieżą, z uprawnieniami państwowymi do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Program został zrealizowany z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa i dopasowany do wieku oraz stanu psychofizycznego uczestników. Młodzież spisała się znakomicie, byli bardzo przyjaźnie nastawieni w stosunku do siebie nawzajem, a także do instruktorów prowadzących zajęcia. Z entuzjazmem brali udział we wszystkich zajęciach sprawnościowych, przy czym wykazali się ogromną dojrzałością i zdyscyplinowaniem (jak przystało na prawnopolicyjnych!). Uczniowie brali udział w paintballu, w zawodach sprawnościowych, zajęciach w terenie, w grach na orientację połączoną z wykonywaniem zadań logiczno-sprawnościowych, zajęciach z samoobrony i technik interwencyjnych. Czas uczestników wyjazdu zajęty był różnorodnymi zadaniami integracyjnymi (często o charakterze survivalowym), które pod przykrywką ekscytującej zabawy uczą wielu pozytywnych zachowań i integrują klasę. Oczywiście była także część rozrywkowa w postaci karaoke i tańców. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przygotowane i prowadzone przez instruktorów, którzy wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem. Podsumowaniem biwaku było wspólne ognisko z kiełbaskami. Ciekawie przygotowany program, miła atmosfera sprawiła, że uczestnicy biwaku byli bardzo zadowoleni i chętnie deklarowali chęć wyjazdu w następnym roku. Nie straszny był im deszcz i słota! Prawnopolicyjni, dobra robota!
Opiekunowie: Anna Matuszak, Joanna Kupczyk, Anna Kupczyk
A co na to nasi obozowicze:
To były tylko dwa dni, czas o wiele za krótki, ale za to bardzo emocjonujące chwile. Dzięki temu biwakowi zintegrowaliśmy się, zżyliśmy ze sobą, lepiej nawzajem poznaliśmy. Niech żałują Ci co nie pojechali. Mówiąc po naszemu było „mega dobrze”. Pragniemy podziękować za dobrą zabawę i pouczające przeżycia organizatorom, instruktorom i opiekunom. Mimo, że niektóre z zadań wymagały wysiłku fizycznego i niekonwencjonalnych działań, cały czas mieliśmy poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu. Wyrażamy nadzieję, że z Waszym poczuciem humoru i bezpretensjonalnym traktowaniem wszystkich uczestników biwaku będziemy mieli okazję i przyjemność spotkać się jeszcze w przyszłości – co zaaprobują nasi zatroskani Rodzice, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne (w co głęboko wierzymy!), biorąc pod uwagę szczytne cele naszego wszechstronnego rozwoju.

Szczególne podziękowania dla Pana Porucznika oraz Joachima (Joshim zwanego) za:
 • pompki za karę
 • naruszanie naszej prywatności zwanej „troską o sen”
 • manewry mające poprawić naszą sprawność fizyczną
 • odkrycie talentów karaoke
 • taniec belgijski
 • wieczór z gitarą
 • karygodny terror „ciszą nocną” zwany
 • zachowanie zimnej krwi podczas paintballu w deszczu i słocie, w ciemności i błocie
 • pyszne kiełbaski przy ognisku
 • waszą pasję i zaangażowanie
 • poczucie bezpieczeństwa i dobry humor.

Wróciliśmy bogatsi o bezcenne doświadczenia i wspomnienia, co nie byłoby możliwe bez Waszej pomocy, pracy i entuzjazmu.
Dziękujemy za serdeczność, profesjonalizm i zaangażowanie.
Z nadzieją na więcej równie atrakcyjnych przeżyć uczniowie klasy Ib i Ic.

Dyrektor Szkoły na szkoleniu w BerlinieJedenastu dyrektorów zarządzających szkołami Powiatu Ostrowskiego poznawało innowacyjne metody kształcenia i szkolenia zawodowego na początku czerwca w Berlinie i Poczdamie. Wśród nich była także Dyrektor naszej szkoły - Beata Matuszczak.
Projekt „Manager oświaty - zagraniczna mobilność kadry zarządzającej szkołami Powiatu Ostrowskiego”, to efekt współpracy Powiatu Ostrowskiego i Bildungs - und Beratungszentrum für Beruf und Beschäftigung Berlin (BBZ Berlin). - Zawartość projektu oraz jego cele operacyjne zostały tak ustalone, aby w pełni odpowiadały na potrzeby zawodowe jego uczestników. Poznane przez uczestników metody zarządzania szkołą, innowacyjne metody kształcenia i szkolenia zawodowego, zasady systemu EQF, z pewnością będą mogły być wykorzystane w ostrowskich szkołach oraz w ich pracy zawodowej. Na pewno też zrealizowanie celów projektu przyczyni się do rozwoju kariery zawodowej uczestników projektu – wyjaśnia kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Marcin Woliński. Szkolenie potwierdzone zostało dokumentem Europass Mobilność. Kurs odbył się od 2 do 6 czerwca 2014 roku w Centrum Kształcenia i Doradztwa w Berlinie. Placówka partnerska posiada nowoczesną bazę szkoleniową oraz bardzo dobrze wyszkoloną i kompetentną kadrę.
Wyjazd szkoleniowy w BBZ Berlin odbyło się w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

-

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA