TYPY SZKÓŁ


lp Nazwa szkoły Nazwa zawodu/
specjalność/
kwalifikacja
Język obcy Przedmiot punktowany Cykl kształ-
cenia
1Technikum Nr 5
technik ekonomista

klasa:
-księgowości
-prawno-policyjna
j.angielski- podstawowy lub kontynuacja

j.niemiecki- podstawowy lub kontynuacja
geografia 4 lata
2Technikum Nr 5technik logistyk j.angielski- podstawowy lub kontynuacja

j.niemiecki- podstawowy lub kontynuacja
geografia 4 lata
3Technikum Nr 5technik spedytor j.angielski- podstawowy lub kontynuacja

j.niemiecki- podstawowy lub kontynuacja
geografia 4 lata
4Technikum Nr 5technik handlowiec j.angielski- podstawowy lub kontynuacja

j.niemiecki- podstawowy lub kontynuacja
geografia 4 lata
5Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 5 j. niemiecki lub j.angielski 3 lata
6Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5sprzedawca j. niemiecki lub j.angielski geografia2 lata
7Kursy kwalifikacyjnetechnik handlowiec: "Prowadzenie działalności handlowej"
sprzedawca:"Prowadzenie sprzedaży”
j. niemiecki lub angielski
8Szkoła Policealna
dla Dorosłych
Nr 3
-technik rachunkowości
-technik administracji
j.angielski
j.niemiecki
suma punktów za oceny na świadectwie szkoły średniej 2 lata
-

REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA