NABÓR


Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2019/2020


Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2019/2020 DLA UCZNIÓW GIMNAZJUMWniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2019/2020 DLA UCZNIÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJWewnątrzszkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na rok szkolny 2019/2020WAŻNE DATY!!!Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do technikum i branżowej szkoły I stopnia dla młodzieżyNasza oferta - prezentacja


Zasady rekruatcji. Możecie również zajrzeć do Poradnika kandydata.

Strona internetowa naboru elektronicznego: https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

PROPONUJEMY:

 • TECHNIKUM
  • TECHNIK LOGISTYK

  • TECHNIK SPEDYTOR     nowość!
  • TECHNIK HANDLOWIEC- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
  • TECHNIK EKONOMISTA-klasy:
   • KSIĘGOWOŚĆ INFORMATYCZNA
   • PRAWNO-POLICYJNA
   • ZARZĄDZANIE BIZNESEM     nowość!
 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
  • SPRZEDAWCA- DORADCA KLIENTA     nowość!
  • MAGAZYNIER-LOGISTYK     nowość!

  Nasza szkoła proponuje NAUKĘ DLA DOROSŁYCH:
  • KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH - Szkoła umożliwia uzyskanie absolwentom zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów :
   • - sprzedawca: kwalifikacja „Prowadzenie sprzedaży”
   • - technik handlowiec: kwalifikacja „Prowadzenie działalności handlowej”
  • SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
   • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
   • TECHNIK ADMINISTRACJI
Wymagane dokumenty dla kandydatów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia:

 • wniosek po przyjęcie do szkoły ponad gimnazjalnej,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (kandydat dostarcza po ukończeniu szkoły),
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  (skierowanie do lekarza medycyny pracy należy pobrać w sekretariacie szkoły)
 • 2 zdjęcia, karta zdrowia,
 • odpis aktu urodzenia.

Wymagane dokumenty dla kandydatów na kursy kwalifikacyjne w ramach V LO i do Szkoły Policealnej:

 • podanie o przyjęcie do szkoły,
 • kwestionariusz osobowy (PESEL),
 • odpis aktu małżeńskiego,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,


Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów w Bursie Szkolnej.
Kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie proszeni są o bezpośredni kontakt nr tel: 62 735-60-95; Ostrów Wielkopolski ul. K. Tomczeka ( boczna ul. Paderewskiego).

-

REGIONALNE TARGI BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - WIELKOPOLSKA ZAWODOWA