PROJEKTY EDUKACYJNE

„Czas zawodowców-wielkopolskie kształcenie zawodowe”
Staże zagraniczne
Projekt Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Szkoła Kluczowych Kompetencji
Projekt edukacyjny WSPÓLNA WALUTA – WSPÓLNY CEL
Inkubator przedsiebiorczości
Kompetencje to Twój Skarb
Szkoła bez przemocy
Ile znasz powodów dla których nie warto palić?
Korzenie i skrzydła -historia pewnego dzieciństwa na podstawie lektury autobiograficznej powieści Theo Harycha Hinter den Schwarzen Wäldern

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTÓW COMENIUS lub LEONARDO

DEUTCH

ENGLISH