NIECODZIENNE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS CZWARTYCH

30 kwietnia 2021 w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyło się zakończenie roku w klasach maturalnych. Już po raz drugi bez uroczystej akademii, hymnu, podsumowania czterech wspólnych lat w szkole, podziękowań i życzeń. Kolejny raz okazało się, że życie jest nieprzewidywalne. Pandemia spowodowała, że pożegnanie musiało mieć inny charakter. Spotkanie końcoworoczne naszych Maturzystów w ten trudny dla nas czas miało charakter spotkań każdej klasy oddzielnie ze swoim wychowawcą oraz Panią Dyrektor Beatą Matuszczak. Oczywiście wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym. Zamiast uścisków, radości ze spotkania-maseczki, rękawiczki, zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą. Najlepszym absolwentem i prymusem roku 2021 jest Nicola Stasiak. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Maturzystom i składamy im najlepsze życzenia:połamania piór na maturze i pomyślnych wiatrów w przyszłości.