NAUCZYCIELE

DYREKCJA

mgr Beata Matuszczak

DYREKTOR

mgr Dorota Jamińska

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Barczak – Zmyślona

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

NAUCZYCIELE

mgr Magdalena Andrzejewska: język angielski,
mgr Magdalena Barczak-Zmyślona: przedmioty logistyczne
mgr Grażyna Biel: przedmioty ekonomiczne,

mgr Magdalena Bogacka: język angielski, język niemiecki,
dr Anna Burkietowicz: historia, WOS, wiedza o kulturze,
mgr Wojciech Burkietowicz: geografia, przedmioty logistyczne,
mgr Krzysztof Cegła: przedmioty ekonomiczne,
mgr Barbara Ciechanowska-Kubica: język niemiecki,

mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka: język polski,

mgr Paweł Foedke: geografia, przedmioty logistyczne
mgr Katarzyna Gęsigóra: przedmioty logistyczne,

mgr Marcin Gil:  język angielski, przedmioty logistyczne,

ks. Jędrzej Grobelny : religia
mgr Iwona Grzesiek: język niemiecki,
mgr Maciej Grzęda: język polski,

mgr Krystyna Jokiel: rewalidacja,
mgr inż. Ewa Kalinowska: fizyka, informatyka, matematyka,

mgr Marzena Puchalska-Kosińska: chemia,
mgr Milena Kazmierczak: przedmioty zawodowe,

mgr Marlena Koper: psycholog,

mgr Patrycja Kowalczyk: język angielski ,

mgr Marek Kujawa: religia,
mgr Anna Kupczyk: PEDAGOG SZKOLNY,
mgr Joanna Kupczyk-Hanowska: przedmioty zawodowe,

mgr Artur Kurczaba: edukacja prawno-policyjna,

mgr Katarzyna Lewandowska: przedmioty ekonomiczne,

mgr Paulina Liberska: biologia

mgr Marta Libudzic: wychowanie fizyczne,

mgr Piotr Luciński: wychowanie fizyczne
mgr Dorota Łagosz: przedmioty informatyczne i ekonomiczne,
mgr Anna Matuszak: przedmioty ekonomiczne,
mgr Beata Mądrzak: przedmioty zawodowe,

mgr Ilona Michalak: nauczyciel wspomagający,

mgr Marta Mydlak: rewalidacja,
mgr Ewa Papych: wychowanie fizyczne,

mgr Filip Pietrzak: wychowanie fizyczne,
mgr Magdalena Piotrowska: matematyka,
mgr Justyna Płóciennik: przedmioty ekonomiczne,
mgr Kamila Pływaczyk: religia,WOS, historia,

mgr Grażyna Rachwalska: język angielski,
mgr Agnieszka Raczak: język angielski,

mgr Witold Rychter: informatyka, historia,
mgr Izabela Ryzińska-Dolata: język niemiecki,

mgr Wioletta Sendra : przedmioty ekonomiczne
mgr Kamila Sikorska: przedmioty zawodowe,
mgr inż. Czesław Skoniecki: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie,

mgr Tomasz Stempniewicz: język angielski, język niemiecki,

mgr Katarzyna Stempniewicz- Szymczak: język polski, wychowanie fizyczne,
mgr Edyta Strasburger-Chmielewska: matematyka,

mgr Paweł Szczepaniak: wychowanie fizyczne,

mgr Agnieszka Szydłowska: przedmioty ekonomiczne,

mgr Barbara Szymańska: przedmioty ekonomiczne,
mgr Miłosz Śmiłowicz: wychowanie fizyczne,
mgr Karolina Tyburska-Florek: przedmioty ekonomiczne,

mgr Monika Walczak: muzyka,
mgr inż. Wiesława Walkowiak:przedmioty ekonomiczne, logistyczne,
mgr Justyna Witek: biblioteka, informatyka,
mgr Artur Włodarczyk: wychowanie fizyczne,

mgr Kinga Wolińska: przedmioty ekonomiczne,
mgr Honorata Zwierz: matematyka.