NAUCZYCIELE

DYREKCJA

mgr Beata Matuszczak

DYREKTOR

mgr Dorota Jamińska

WICEDYREKTOR

mgr Magdalena Barczak – Zmyślona

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

NAUCZYCIELE

mgr Magdalena Andrzejewska: język angielski,
mgr Magdalena Barczak-Zmyślona: przedmioty logistyczne
mgr Danuta Bartosik: przedmioty ekonomiczne,
mgr Grażyna Biel: przedmioty ekonomiczne,

mgr Wioletta Bizan: religia,

mgr Magdalena Bogacka: język angielski, język niemiecki,
dr Anna Burkietowicz: historia, WOS, wiedza o kulturze,
mgr Wojciech Burkietowicz: geografia, przedmioty logistyczne,
mgr Krzysztof Cegła: przedmioty ekonomiczne,
mgr Barbara Ciechanowska-Kubica: język niemiecki,

mgr Małgorzata Czaińska-Zawidzka: język polski,
mgr Katarzyna Gęsigóra: przedmioty logistyczne,

mgr Marcin Gil:  język angielski, przedmioty logistyczne,
mgr Iwona Grzesiek: język niemiecki,
mgr Maciej Grzęda: język polski,
mgr inż. Ewa Kalinowska: fizyka, informatyka, matematyka,

mgr Marzena Puchalska-Kosińska: biologia, chemia,
mgr Milena Kulas: przedmioty zawodowe,
mgr Anna Kupczyk: PEDAGOG SZKOLNY,
mgr Joanna Kupczyk-Hanowska: przedmioty zawodowe,
mgr Artur Kurczaba: edukacja prawno-policyjna,

mgr Anna Kuś: geografia, biblioteka,
mgr Marta Libudzic: Wychowanie fizyczne,
mgr Dorota Łagosz: przedmioty informatyczne i ekonomiczne,
mgr Anna Matuszak: przedmioty ekonomiczne,
mgr Beata Mądrzak: przedmioty zawodowe,
mgr Beata Misiek: nauczyciel religii,
mgr Ewa Papych: wychowanie fizyczne,
mgr Patrycja Piaskowska: religia,
mgr Magdalena Piotrowska: matematyka, informatyka,
mgr Justyna Płóciennik: przedmioty ekonomiczne,
mgr Kamila Pływaczyk: religia,WOS, historia,

mgr Paula Pływaczyk: muzyka,
mgr Grażyna Rachwalska: język angielski,
mgr Agnieszka Raczak: język angielski,
mgr Izabela Ryzińska-Dolata: język niemiecki,
mgr Kamila Sikorska: przedmioty zawodowe,
mgr inż. Czesław Skoniecki: edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie,
mgr Piotr Stasiak:  wiedza o społeczeństwie, historia,

mgr Tomasz Stempniewicz: język angielski, język niemiecki,

mgr Katarzyna Stempniewicz- Szymczak: język polski, wychowanie fizyczne,
mgr Edyta Strasburger-Chmielewska: matematyka,

mgr Dariusz Suski: religia,
mgr Paweł Szczepaniak: wychowanie fizyczne,

mgr Agnieszka Szydłowska: przedmioty ekonomiczne,
mgr Miłosz Śmiłowicz: wychowanie fizyczne,
mgr Karolina Tyburska-Florek: przedmioty ekonomiczne,
mgr inż. Wiesława Walkowiak:przedmioty ekonomiczne, logistyczne,
mgr Justyna Witek: biblioteka, informatyka,
mgr Artur Włodarczyk: wychowanie fizyczne,

mgr Kinga Wolińska: przedmioty ekonomiczne,
mgr Honorata Zwierz: matematyka.