NABÓR

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bursy szkolnej https://www.bursa-ostrow.pl/

Rekrutacja w Zespole Szkół Ekonomicznych na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Wkrótce będzie czynna rejestracja na stronie na stronie: https://nabor.pcss.pl/ostrow


Osoby, które nie mogą dokonać rekrutacji elektronicznie prosimy o kontakt osobisty.

 • TECHNIKUM NASZE ZAWODY!
  • TECHNIK LOGISTYK
  • TECHNIK HANDLOWIEC
  • TECHNIK EKONOMISTA- KLASA PRAWNO-POLICYJNA
  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI nowość!

WYMAGANE DOKUMENTY dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:


• podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (gotowy druk do pobrania będzie wkrótce dostępny poniżej),
• karta pomocnicza (wydaną przez szkołę podstawową),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),


TERMINARZ REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

od 17 maja do 31 maja br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.  

od 25 czerwca – do 14 lipca br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. 

TERMINY UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, 

do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH: 22 lipca 2021r.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA 

 • Od 23 lipca do 30 lipca br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
 • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH OGŁOSZONE BĘDĄ 2 SIERPNIA 2021 r.

DODATKOWE ROZWIĄZANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły w godzinach 8.00-15.00.

Istnieje możliwość zakwaterowania uczniów w Bursie Szkolnej
Kandydaci ubiegający się o miejsce w internacie proszeni są o bezpośredni kontakt nr tel: 62 735-60-95; Ostrów Wielkopolski ul. K. Tomczaka ( boczna ul. Paderewskiego).